Update: voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014 - minister verwerpt standpunt van de administratie. begraaft de fiscus strijdbijl?

Update: voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014 - minister verwerpt standpunt van de administratie. begraaft de fiscus strijdbijl?

In een eerdere bijdrage informeerden wij u dat de administratie gestart is met het systematisch controleren van alle vennootschappen die voor 1 oktober 2014 in vereffening werden gesteld. Naar aanleiding van onze nieuwsbrief hieromtrent verschenen diverse persberichten waarin de betrokken taxaties werden bekritiseerd. De Minister van Financiën zag zich dan ook genoodzaakt om in overleg te treden met zijn administratie. Uit dit overleg is gebleken dat de gecentraliseerde controleactie m.b.t. de voorschotten op de liquidatieboni ‘met onmiddellijke ingang’ zal worden gestaakt.

In een eerdere bijdrage informeerden wij u dat de administratie gestart is met het systematisch controleren van alle vennootschappen die voor 1 oktober 2014 in vereffening werden gesteld. Vennootschappen die voor deze datum een liquidatie-voorschot hebben toegekend - maar niet daadwerkelijk hebben uitbetaald - riskeren een ambtshalve aanslag in de roerende voorheffing aan 25%, 27% of zelfs 30%, al naar gelang het tijdstip van de effectieve betaling.

Naar aanleiding van onze nieuwsbrief m.b.t. deze gecentraliseerde controleactie verschenen diverse persberichten waarin de betrokken taxaties werden bekritiseerd.

De Minister van Financiën zag zich dan ook genoodzaakt om in overleg te treden met zijn administratie. Uit dit overleg is gebleken dat de gecentraliseerde controleactie m.b.t. de voorschotten op de liquidatieboni ‘met onmiddellijke ingang’ zal worden gestaakt.

Vennootschappen die nog niet gecontroleerd zijn, kunnen daarmee opgelucht adem halen. Zij zullen immers geen bericht van wijziging van aangifte in de vennootschapsbelasting of aanslag van ambtswege in de roerende voorheffing meer mogen verwachten.


Maar wat met de belastingplichtigen die wel reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een controle? Welke actie moeten zij ondernemen?

Vennootschappen die een bericht van wijziging van aangifte en/of een kennisgeving van aanslag van ambtswege hebben ontvangen, dienen in elk geval hierop te reageren binnen de wettelijke termijnen om de administratie de kans te geven om af te zien van de betrokken wijzigingen en kennisgevingen.

Vennootschappen die al een aanslag van ambtswege hebben ontvangen, zullen een bezwaarschrift moeten indienen. Indien de aanslag werd betaald, zal de administratie in principe moratoriuminteresten van 7% moeten betalen (dit percentage wijzigt overigens vanaf 1 januari 2018).

Wat betreft vennootschappen die de bijkomende roerende voorheffing van 25% hebben betaald maar hun bezwaartermijn hebben laten verstrijken, bekijkt het kabinet van de Minister van Financiën samen met de administratie ‘hoe de betrokkenen op een rechtsgeldige manier hun vordering kunnen terugkrijgen’.

Cazimir volgt dit punt verder op en informeert u zodra hieromtrent meer duidelijkheid bestaat.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsberichten

VOORSCHOTTEN EN VEREFFENING VENNOOTSCHAP ANNO 2014 : FISCUS HAALT DE BOTTE BIJL BOVEN

We nemen u even terug naar een nog niet zo ver verleden. Herinner u het jaar 2014. Dividenden werden reeds belast aan 25%. Liquidatieboni genoten echter nog van het verlaagd tarief van 10%. Daar kwam een einde aan op 1 oktober 2014. Vanaf die datum waren ook die laatsten onderworpen aan het tarief…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info