Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.

In maart 2020 kondigde VLABEL voor het eerst een termijnverlenging aan. De aangiftetermijn werd toen automatisch verlengd tot en met 30 september 2020. Recent werd een nieuwe termijnverlenging aangekondigd. Alle aangiften van nalatenschappen die ingediend moeten worden tussen 1 november 2020 en 30 januari 2021, krijgen automatisch een termijnverlenging tot en met 31 januari 2021.

Aangifte van nalatenschap

Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.

Deze aangifte moet in principe gebeuren binnen een termijn van 4 maanden na datum overlijden.

Bij een laattijdige aangifte wordt een belastingverhoging geheven op de verschuldigde erfbelasting. Deze belastingverhoging varieert tussen 5% en 20% afhankelijk van de laattijdigheid van de aangifte van nalatenschap en wordt verminderd naar 1% tot 10% indien u uitstel heeft gevraagd en u indient voor het einde van het uitstel.

Wordt er helemaal geen aangifte ingediend, verstuurt VLABEL een voorstel tot ambtshalve aanslag aan de bekende erfgenamen. De belastingplichtigen hebben hierna 1 maand om te reageren of om een aangifte van nalatenschap in te dienen. Blijven zij stilzitten, wordt er een ambtshalve aanslag gevestigd, in welk geval er een belastingverhoging van 20% op de verschuldigde erfbelasting wordt geheven.

Tolerantie als onderdeel van de corona-maatregelen

Eerdere termijnverlenging

In maart 2020 kondigde VLABEL voor het eerst een termijnverlenging aan. De aangiftetermijn werd toen automatisch verlengd tot en met 30 september 2020. (Lees hierover meer in dit artikel.)

Voor aangiftetermijnen die sinds 1 oktober 2020 verstreken, gold dit uitstel dus niet meer.

Nieuwe termijnverlenging


U hoeft hiervoor niets te doen. De termijn zal automatisch verlengd worden.

Opgepast: enkel aangiftetermijnen die verstrijken vanaf 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021 worden verlengd. In de regel gaat het om aangiften van overlijdens tussen 1 juli 2020 en 31 oktober 2020. De verlenging is dus niet van toepassing op recente overlijdens!

Andere versoepelingen?

In het zog van de eerste termijnverlenging werden tevens een aantal andere toleranties toegestaan.

De uitvaart vindt verplicht in zeer beperkte kring plaats. Om deze reden planden veel nabestaanden en herdenkingsplechtigheid op een later tijdstip. De kosten van deze latere herdenkingsplechtigheid zullen aanvaard worden als passiva (via een latere vraag tot ontheffing) voor begrafenissen die plaatsgevonden hebben tussen 13 maart 2020 en 31 augustus 2020.

De termijnverlenging ingevolge de coronamaatregelen werd tevens buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van een belastingverhoging wegens laattijdigheid.

Op heden werden deze andere versoepelingen (nog) niet hernomen. Tijdens de eerste termijnverlenging volgde de aankondiging van deze maatregelen ook pas nadien, waardoor de kans realistisch is dat ze alsnog opnieuw zullen worden toegepast.

Update: inmiddels kondigde VLABEL aan dat herdenkingsplechtigheden die op een later tijdstip plaatsvinden, aanvaard zullen worden als passiva in de aangifte van nalatenschap. De maatregel geldt voor begrafenissen tussen 2 november 2020 en 13 december 2020. Mogelijks wordt deze maatregel nog verlengd.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info