Vlaams gewest - tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap

Vlaams gewest - tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap

VLABEL beschouwt de periode met verstrengde corona-maatregelen als een situatie van overmacht. Daarom heeft VLABEL aangegeven een tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap toe te kennen.

Zie hierover ook het artikel van N. Labeeuw en A. Coveliers in Nieuwsbrief Successierechten 2020, nr. 3, 9 e.v.

Aangifte van nalatenschap

Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.

Deze aangifte moet in principe gebeuren binnen een termijn van 4 maanden na het tijdstip van het overlijden.

Bij een laattijdige aangifte wordt een belastingverhoging geheven op de verschuldigde erfbelasting. Deze belastingverhoging varieert tussen 5% en 20% afhankelijk van de laattijdigheid van de aangifte van nalatenschap.

Wordt er helemaal geen aangifte ingediend, verstuurt VLABEL een voorstel tot ambtshalve aanslag aan de bekende erfgenamen. De belastingplichtigen hebben hierna 1 maand om te reageren of om een aangifte van nalatenschap in te dienen. Blijven zij stilzitten, wordt er een ambtshalve aanslag gevestigd, in welk geval er een belastingverhoging van 20% op de verschuldigde erfbelasting wordt geheven.

Tolerantie tijdens periode van corona-maatregelen

VLABEL beschouwt de periode met verstrengde corona-maatregelen als een situatie van overmacht. Daarom heeft VLABEL aangegeven een tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap toe te kennen.

Deze tolerantieperiode houdt in dat er een termijnverlenging voor de aangifte van nalatenschap wordt toegestaan tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Praktisch hoeft u weinig te doen. Het is niet nodig om zelf uitstel aan te vragen, de termijn wordt automatisch verlengd. Gedurende deze tolerantieperiode zullen er daarenboven geen belastingverhogingen worden opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

Indien de coronamaatregelen niet langer dan tot 5 april 2020 van kracht blijven, betekent dit concreet dat VLABEL tussen de periode van 13 maart en 5 april 2020 uitstel van de aangifte van nalatenschap verleent, zonder enige belastingverhoging, op voorwaarde dat de indiening van de aangifte uiterlijk op 5 juni 2020 gebeurt.

Zie hierover ook het artikel van N. Labeeuw en A. Coveliers in Nieuwsbrief Successierechten 2020, nr. 3, 9 e.v.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info