Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht.

Lees verder

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde progressievoorbehoud.

Lees verder

Uw vermogensplanning wordt complexer als een of meerdere van uw kinderen in het buitenland wonen. Zij moeten bij een schenking of erfenis mogelijk meer belastingen betalen dan hun broers en zussen in België. Evelyne Van der Elst licht dit toe in De Tijd van 5 januari 2018.

Lees verder

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg!

Lees verder

Wanneer u op heden een gezinswoning aankoopt, betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopsom. In bepaalde gevallen kan u genieten van het klein beschrijf, waardoor de verschuldigde registratierechten slechts 5% bedragen. Bovendien kan u, indien de woning uw enige woning is, en indien u er uw hoofdverblijfplaats vestigt binnen de twee jaar na aankoop van een abattement genieten.

De Vlaamse regering heeft de hervorming van de registratierechten goedgekeurd. In de toekomst zou geen onderscheid meer gemaakt worden op basis van het kadastraal inkomen, doch wordt een globaal tarief ingevoerd. Ook de voornoemde abattementen zullen verdwijnen. Is het nu dus raadzaam om uw aankoop uit te stellen tot na de hervorming, of eerder aangewezen de aankoop te bespoedigen?

Lees verder

2017 was geen onverdeeld succes. De wereldpolitiek polariseert en verschuift. Effecten van klimaatopwarming worden zichtbaar. Maar de economie trekt aan. Beurzen staan op donkergroen. Ondernemersvertrouwen stijgt. De overnamemarkt piekt.

Lees verder

Cazimir heeft voor een nieuwe kantoorlocatie nabij Brussel gekozen voor Greenhouse BXL. We huren er vanaf oktober 2018 een kantooroppervlakte met verschillende soorten werkplekken en vergaderruimtes, een auditorium voor informatieve bijeenkomsten en veel groen.

Lees verder

De Federale Overheidsdienst Financiën verwacht 240 miljoen euro opbrengst te halen uit de huidige fiscale regularisatieronde. Maar dat geld zal niet allemaal dit jaar worden geïnd terwijl de regering daar wel op had gehoopt. Volgens fiscale experts beslist de meerderheid van de mensen met een verborgen vermogen om dat uiteindelijk toch niet aan te geven aan de fiscus.

Lees verder

De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder meer een grote impact op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Eén van de grote wijzigingen betreft het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot al dan niet bekomt op schenkingen die de andere echtgenoot tijdens zijn leven aan zijn kinderen heeft gedaan.

Lees verder

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg!

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.