De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Wenst u in de nabije toekomst nog Nederlands vastgoed te schenken aan uw kinderen? Dan is het aangeraden om snel te handelen! Vanaf 1 januari 2021 wijzigen namelijk de tarieven voor de overdrachtsbelasting.

Lees verder

Bij een fiscale controle vindt een rechtzetting plaats. Er worden bijkomende inkomsten belast. In het verleden mocht u op deze bijkomende grondslag alle klassieke aftrekken toepassen zoals bijvoorbeeld (vorige) verliezen. Stel dat een controleur de grondslag verhoogt met 1.000 EUR, maar de vennootschap heeft nog vorige verliezen van 5.000 EUR, dan zal u voor het gecontroleerde jaar geen bijkomende belasting betalen. Enkel het overdraagbaar verlies zal met 1.000 EUR verminderen.

Dit was vroeger zo.

Lees verder

Seminaries & conferenties

03 december 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
04 december 2020

Samenlevingsvormen - Aangifte nalatenschap - Erfbelasting versus schenkbelasting

Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Liesbeth Franck behandelt hierbij de verschillende thema's: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit thema heeft zeker en vast zijn impact sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht. In het 2e deel van het seminarie zal Liesbeth Franck de basiselementen en nodige stappen overlopen om correct een aangifte van nalatenschap op te maken.