De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen na te laten. Het huwelijkscontract is wat dit betreft een belangrijke en interessante manier om aan vermogensplanning te doen.

Lees verder

Dagelijks verhuizen er Belgen naar het buitenland. Het merendeel van onze landgenoten doet dit uit economische overwegingen en viseert een job buiten België. Een dergelijke verhuis kan permanent zijn, maar is in vele gevallen ook tijdelijk. Zo krijgen wij meer en meer vragen van Belgen die een tijdelijke tewerkstelling in de Verenigde Arabische Emiraten overwegen, meer bepaald in Dubai, en dit naar aanleiding van de Wereldexpo die daar in 2020 gehouden wordt.

Lees verder

Seminaries & conferenties

01 juli 2019

Zorgvolmacht. Nieuwe civiele en fiscale knelpunten na de hervormingen van het erf- en huwelijksvermogensrecht

Dit jaar organiseert M&D Seminars opnieuw de Wetsdagen. Opnieuw worden de wetsdagen in verschillende steden georganiseerd. Tijdens de zomerse wetsdagen wordt de focus gelegd op nieuwe wetgeving of klassieke thema’s, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 8 sessies verspreid over 4 dagen over 4 verschillende locaties. Nathalie Labeeuw verzorgt een sessie op dag 1 omtrent de zorgvolmacht.
02 juli 2019

De buitengerechtelijke (zorgvolmacht) en de gerechtelijke bescherming

Tijdens deze Zomeracademie van Larcier worden gedurende twee dagen acht verschillende sessies (vier per dag) gegeven door ervaren praktijkjuristen, waaronder Rinse Elsermans, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De formule van deze Zomeracademie is uitermate flexibel: elke deelnemer kan één tot vier sessies naar keuze volgen en dit aan een zeer aantrekkelijke prijs, telkens boek inbegrepen. Op dinsdag 2 juli 2019 is het centrale thema ‘Personen- en familierecht’, op donderdag 4 juli 2019 ‘Aansprakelijkheid’.