De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Onze collega Evelyne Van der Elst publiceerde onlangs "De langverwachte implementatie va Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen" in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Lees verder

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen na te laten. Het huwelijkscontract is wat dit betreft een belangrijke en interessante manier om aan vermogensplanning te doen.

Lees verder

Seminaries & conferenties

30 juli 2019

Voordelig onroerend goed schenken in Vlaanderen !

Sinds de drastische verlaging van de tarieven van de schenkbelasting is het schenken van een onroerend goed plots veel voordeliger en dus ook populairder en interessanter dan vererven. Rinse Elsermans beantwoordt hierover al uw vragen tijdens dit webinar van KennisAteliers.
21 augustus 2019

Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht

Tijdens deze tweedaagse van Wolters Kluwer wordt gefocust op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 3 webinars en 2 klassikale sessies. Meester Rinse Elsermans heeft het in dit webinar over de blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht.