De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen, maar die heeft als nadeel dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten genomen worden. Er moet dus een alternatief gevonden worden om besluiten te nemen zelfs indien niet alle bestuursleden akkoord gaan met de beslissing.

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de bevoegdheid van een (gedelegeerd) bestuurder om alleen te besturen. Maar wat als beslissingen dus samen moeten worden genomen, al dan niet via een collegiaal orgaan (raad van bestuur of college) ?

Lees verder

Seminaries & conferenties

21 april 2020

Overdracht van familiale ondernemingen

Overdracht van een familiale onderneming bij leven via schenking of de overlating van een onderneming bij overlijden met of zonder voorafgaandelijke regelingen? Wat wil de overheid? Wat is de beste keuze voor de onderneming? En voor de familie? Welke voorwaarden koppelt de wetgeving aan een fiscal gunstige regeling voor de overdracht van een familiale onderneming? Deze sessie van Olivier De Keukelaere maakt deel uit van de lessenreeks Successieplanning van FHS seminaries.
21 april 2020

Structurering van vastgoed via de vennootschap en waardering vruchtgebruik (Workshop)

Studio Financiële Planning organiseert opnieuw een workshop Financial Planning. Deze keer leggen we de nadruk op vastgoed en brengen we een rijk gevuld programma met toonaangevende docenten, waaronder Tim Melis. Zij brengen u de laatste nieuwe wijzigingen en trends op het vlak van structurering van vastgoed en vastgoedfinanciering via de 2e pijler pensioenen.