De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts gedurende de laatste 6 maanden van het boekjaar. Interimdividenden waren bovendien beperkt tot winsten van het lopende boekjaar, verminderd dan wel vermeerderd met overgedragen verliezen, respectievelijk winsten, maar zonder onttrekking aan de reserves, en konden ook niet onbeperkt toegepast worden.

Het nieuw Wetboek (“WVV”) wenst soelaas te bieden door de toepassing van interimdividenden te verruimen. Echter zouden uw huidige statuten hier wel eens stokken in uw wielen kunnen steken.

Lees verder

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. Dit artikel heeft enkel betrekking op de regelgeving in het Vlaams Gewest.

Lees verder

Seminaries & conferenties

26 september 2019

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
26 september 2019

Onroerend goed fiscaliteit

De fiscus blijft op alle mogelijke manieren vastgoed van bedrijfsleiders en ondernemingen aanvallen. Deze update van KBAB geeft u de laatste ontwikkelingen inzake vastgoedfiscaliteit en de aanvalspistes van de fiscus. Zo wordt er door Tim Melis dieper ingegaan op de reactie van de fiscus op volgende optimalisaties en vooral hoe u zich kunt verdedigen.