De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Inmiddels sprak het hof van beroep van Brussel zich al driemaal uit over de verenigbaarheid van de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen (beter gekend als de abonnementstaks) met de dubbelbelastingverdragen. Zowel in het kader van het Belgisch-Luxemburgse als het Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdrag oordeelde het Brusselse hof dat België niet heffingsbevoegd is. Deze rechtspraak heeft bovendien gevolgen op het vlak van de roerende voorheffing.

Lees verder

In een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt de minister dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en dat de aandeelhouders zelf kunnen beslissen niet te wachten op de publicatie.

In die zin kunnen aandeelhouders beslissen het WVV reeds toe te passen vanaf het besluit van de opt-in, wel onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking en onder de voorwaarde dat dit duidelijk wordt vermeld in de agenda van de betreffende buitengewone algemene vergadering.

Lees verder

Seminaries & conferenties

16 oktober 2019

Update kostenaftrek in de (management)vennootschap?

Welke kosten zijn vandaag nog fiscaal aftrekbaar in de (management)vennootschap? Voor welke ommezwaai zorgde de (Cassatie)rechtspraak in de afgelopen jaren? En in welke mate heeft de fiscus zich hierbij neergelegd? In deze update krijgt u een toelichting rond algemene principes van de kostenaftrek, de uitzonderingen, de recente evoluties in de rechtspraak én de standpunten van de fiscus. De voornaamste kosten worden op concrete wijze belicht door Rosanne Van Gael, met nuttige voorbeelden uit de praktijk, tijdens dit seminarie van VIVO.
17 oktober 2019

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal - Recente beslissingen VLABEL

De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Structuren waarbij de opstalhouder vaak een vennootschap waarvan de grondeigenaar aandeelhouder/bedrijfsleider is maken het voorwerp uit van versterkte controle. Oudere opstalovereenkomsten komen vandaag tot hun einde en voorzien traditioneel dat de natrekking kosteloos geschiedt. De fiscus oordeelt in groeiende mate dat de grondeigenaar hierdoor een voordeel verkrijgt van zijn vennootschap waarop hij moet worden belast in de personenbelasting (taxatie in alle aard), gebaseerd op de “actuele waarde” van de opstallen, op voet van artikel 6 van de Opstalwet. Bovendien heeft ook de Vlaamse Belastingsdienst recent diverse opmerkelijke beslissingen genomen omtrent de heffing van registratiebelasting bij overdracht en beëindiging van zakelijke rechten, in concreto over erfpacht en opstal. Ook die beslissingen komen tijdens het seminarie van M&D (Wolters Kluwer) aan bod bij Tim Melis.