De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend worden. Dat gebeurt op de woonplaats van de betrokken partij. Maar waar woont de fiscus? Recent moest het Hof van Cassatie zich hierover uitspreken.

Lees verder

U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen.

Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen), zowel bij schenkingen die worden verleden voor een Belgische als voor een buitenlandse (bv. Nederlandse) notaris.

Lees verder

Seminaries & conferenties

04 augustus 2020

Fiscale gevolgen bij kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal...

Aanvaardt de fiscus zomaar een kosteloze beëindiging? Tim Melis beantwoordt deze vraag tijdens een seminarie van KennisAteliers op 8 en 15 mei. Hij bespreekt de fiscalen gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of een recht van erfpacht.
06 augustus 2020

Erfovereenkomst onmisbaar bij successieplanning, een praktische analyse !

De erfovereenkomst is een schitterend instrument om een vermogen in alle transparantie te verdelen, om op die manier gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen. Kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten (en veelvoorkomende valkuilen) is dan ook onmisbaar in de hedendaagse successieplanning. Rinse Elsermans legt het u uit tijdens dit webinar van KennisAteliers.