De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Nu we weten wanneer er sprake is van het indienen van een aangifte van nalatenschap, staan wij even stil bij de verschillende onderdelen van de aangifte. Het modelformulier vraagt naar een reeks identiteitsgegevens van diverse personen, maar wiens gegevens moeten nu waar worden ingevuld en welke informatie moet men hier nu opnemen?

Lees verder

Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren.

In dit artikel zetten wij voor u enkele opvallende nieuwigheden met betrekking tot de algemene basiskenmerken van bepaalde zakelijke rechten uiteen om te kunnen besluiten tot een eerste kritische blik op de gevolgen van deze vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering voor de fiscaliteit en voor de vermogensplanning.

Lees verder

Seminaries & conferenties

28 mei 2020

Familiebedrijven: impact van het nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht

De overdracht van het familiebedrijf heeft niet louter een financiële impact, maar betreft ook een emotioneel proces waarbij onvermijdelijk heel wat vragen en bezorgdheden de kop opsteken. In dit seminarie van Syntra brengt de docent op basis van zijn uitgebreide ervaring de meest voorkomende bezorgdheden onder de aandacht en wordt er door Olivier De Keukelaere dieper ingegaan op de mogelijkheden die de recente wetshervormingen bieden om hieraan tegemoet te komen.
28 mei 2020

De jacht van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?

De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tijdens deze webcast deelt Tim Melis zijn expertise met de deelnemers van KennisAteliers.