De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Tijdens de plenaire vergadering van 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd.

Lees verder

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de rechtspraak van de hoven van beroep van Gent en Antwerpen waarin wordt geoordeeld dat bij de berekening van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning de (oude) coëfficiënt van 3,8 discriminerend was en bijgevolg niet langer toegepast mocht worden. U weet ook dat de fiscus zich bij deze rechtspraak heeft neergelegd in zijn circulaire van 15 mei 2018. Tot 2018 moest dus geen coëfficiënt meer in acht worden genomen (vanaf 1 januari 2019 is dit terug een coëfficiënt 2, gelet op de recente wijziging van de wetgeving op dit punt). Wat moet er echter gebeuren voor het verleden?

Lees verder

Seminaries & conferenties

26 maart 2019

Een slim huwelijkscontract anno 2019

Liesbeth Franck spreekt bij M&D Seminars over de do's en don'ts in een modern huwelijkscontract.
28 maart 2019

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Wolters Kluwer een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.