De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Our international team is attending the international AIJA conference in Hong Kong this week. This conference will feature three distinct seminars: 'How to Raise Money from International Perspectives', 'Tax: a Dream, not a Nightmare' and 'Business and Private Clients in Asia: Challenges and Opportunities'. Our colleague Wim Vermeulen will be leading on of the round table discussions on "Tax and Immigration Planning and Compliance for High Net Worth Individuals".

In addition, our international team was invited to attend theInternational Wealth Advisors Forum 2.0 this year.

We will represent Belgium as well as we can and hope to return with many new insights!

Lees verder

De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk samenwonende partner nalaten. Wanneer de kinderloze erflater een langstlevende partner nalaat, moet ook rekening worden gehouden met diens wettelijk erfrecht. In dit artikel zullen wij verder ingaan op het wettelijk erfrecht van de langstlevende partner wanneer een erflater kinderloos overlijdt.

Lees verder

Seminaries & conferenties

25 mei 2019

Dag Financiële Planning

De ‘maatschap’ werd in het verleden veelvuldig gebruikt als ‘controle’vehikel voor het familiale vermogen met een aantal extra-voordelen zoals anonimiteit, weinig of geen administratieve verplichtingen… Blijft de maatschap interessant na de wetwijzigingen in het vennootschapsrecht? Een thema dat zeker niet zal ontbreken. 40% van de VFB-leden bezit een tweede verblijf en met de hypothecaire rente op een dieptepunt zal dit percentage wellicht nog toenemen. En misschien hebt u uw oog wel laten vallen op een stulpje in Frankijk of Spanje? Vastgoed komt dan ook uitgebreid aan bod tijdens de sessie van meester Rosanne Van Gael. Met erfopvolging worden we allemaal vroeg of laat geconfronteerd. Maar je begint er best vroeg aan. De ‘nieuw samengestelde gezinnen’ maken het er niet makkelijker op.
27 mei 2019

Hervormingen: wat betekent het voor de praktijk van de successieplanning?

Op 16 en 27 mei presenteert Liesbeth Frank bij Beobank het nieuwe erfrecht en de consequenties voor uw vermogen. Mocht u interesse hebben om dit seminarie bij te wonen, kan u contact opnemen met liesbeth.franck@cazimir.be.