De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

"De vrijstelling op erfbelasting voor de langstlevende gaat mogelijk ten koste van de volgende generatie.", aldus Nathalie Labeeuw van ons kantoor in De Tijd d.d. 19/08/2019.

Meer lezen? Zie De gevolgen van de Vlaamse startnota voor uw portemonnee.

Lees verder

In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte wettelijke erfrechtelijke aanspraken heeft in de nalatenschap van de overleden partner, namelijk het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. De langstlevende feitelijk samenwonende partner heeft helemaal geen wettelijke (lees: automatische) erfrechtelijke aanspraken in de nalatenschap van zijn overleden partner.

Uit het vorige artikel van deze reeks blijkt dat de vermogensrechtelijke situatie van de langstlevende echtgenoot niet alleen wordt bepaald door het erfrecht dat hij of zij heeft in de nalatenschap van de eerststervende, maar ook door een eventueel huwelijkscontract dat zij hebben gesloten. Een huwelijkscontract kan natuurlijk niet worden gesloten tussen samenwonenden. Zij kunnen echter wel een samenlevingsovereenkomst sluiten waarin zij afspraken maken over hun rechten en plichten.

Lees verder

Seminaries & conferenties

21 augustus 2019

Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht

Tijdens deze tweedaagse van Wolters Kluwer wordt gefocust op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 3 webinars en 2 klassikale sessies. Meester Rinse Elsermans heeft het in dit webinar over de blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht.
22 augustus 2019

Kennisateliers gaat weer vreemd!

Op 21 en 22 augustus vindt hét fiscale evenement van het jaar plaats: KennisAteliers gaat weer vreemd! Tim Melis en Nathalie Labeeuw nemen verschillende programma's voor hun rekening. Bekijk zeker het volledige programma!