De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Wat is de impact op de (schenking van) levensverzekeringen wanneer de kaasroute effectief zou verdwijnen?

Lees verder

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de inkoop. Voor coöperatieve vennootschappen is dergelijke inkoop zelfs uitdrukkelijk verboden.

Lees verder

Seminaries & conferenties

24 september 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
30 september 2020

Specifieke technieken voor roerend maken van onroerend goed

Bij de successieplanning van onroerend goed kan het interessant zijn te opteren voor 'gevorderde' technieken voor het roerend maken van het vermogen. Tim Melis doet dit uit de doeken tijdens een webinar van KennisAteliers.