Beleggingsfiscaliteit

De fiscale behandeling van beleggingsproducten en private-equitystructuren is door de vele wetswijzigingen van de voorbije jaren uiterst gecompliceerd geworden. Denken we bijvoorbeeld maar aan de mogelijke impact van de Reynderstaks, de kaaimantaks en de hervorming van de vennootschapsbelasting. De fiscale regimes en aangifteverplichtingen verschillen bovendien sterk naargelang u privématig of middels een vennootschap investeert.

In een internationale context wordt bovendien dikwijls gebruik gemaakt van buitenlandse rechtspersonen, partnerships, trusts of andere fiduciaire figuren. Het inschatten van de juridische en fiscale gevolgen hiervan vereist de bijstand van een ervaren specialist. Op dit vlak staan wij onze cliënten zowel bij met fiscale analyses voor het maken van de investeringsbeslissing, als met het nakomen van de diverse aangifteverplichtingen.

Wij adviseren in dit kader vermogende particulieren, holdings en beleggingsvennootschappen over de optimale structurering en fiscale behandeling van hun investeringen. Tevens ondersteunen wij family offices en vermogensbeheerders bij hun dienstverlening in deze complexe materie, zowel in België als in het buitenland.

  Terug naar overzicht

  Gerelateerde nieuwsberichten en publicaties

  Abonnementstaks en roerende voorheffing - teruggave voor buitenlandse beleggingsinstellingen?

  Rosanne Van Gael

  Inmiddels sprak het hof van beroep van Brussel zich al driemaal uit over de verenigbaarheid van de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen (beter gekend als de abonnementstaks) met de dubbelbelastingverdragen.(1) Zowel in het kader van het Belgisch-Luxemburgse als het…

  Lees meer

  ​Effectentaks vernietigd: teruggaaf mogelijk?

  Rosanne Van Gael

  Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen waarvan de waarde 500.000,00 euro overstijgt, worden sedertdien onderworpen aan een taks van 0,15%. Een eerste voorziening bij het Grondwettelijk Hof tegen de taks op effectenrekeningen werd…

  Lees meer

  De nieuwe taks op de effectenrekeningen: een feniks herrijst uit zijn as?

  Wouter Strypsteen

  Vorige week donderdag werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd. De effectentaks 2.0. die op kruissnelheid naar schatting jaarlijks ongeveer 420 miljoen euro zou moeten gaan opbrengen, is hiermee dus…

  Lees meer

  Opgelet: vergeet de aangifte en melding van uw cryptorekening niet!

  Dieter Moens

  Cryptomunten. Het is een ‘hot topic’ tegenwoordig. Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel weer een nieuwe cryptomunt op de markt. Cryptomunten hebben een virtuele waarde, die bijna per minuut sterk kan schommelen. En vaak is de koers van deze cryptomunten in stijgende lijn, getuige de exp…

  Lees meer

  Newsflash: Effectentaks 2.0 blijft overeind voor Grondwettelijk Hof, enkel gedeeltelijke vernietiging antimisbruikbepalingen

  Wouter Strypsteen en Dries Vandervelde

  Verschillende belastingplichtigen hadden vernietigingsberoepen ingesteld tegen de effectentaks 2.0. Na de eerdere vernietiging van de eerste effectentaks werd een herwerkte effectentaks 2.0 ingevoerd. De regering wou hiermee bewust een nieuwe taks op effectenrekeningen invoeren, eerder dan de oude…

  Lees meer

  Cryptobeurzen binnenkort verplicht uw transacties mee te delen aan de fiscus

  Wouter Strypsteen

  Fiscale administraties op de hoogte gesteld Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel van richtlijn gepubliceerd dat er op gericht is om de fiscale administraties van de lidstaten op de hoogte te brengen van transacties met crypto-activa. In essentie verplicht het voorstel iedere…

  Lees meer

  Portugal belast sinds kort privématige investeringen in cryptomunten

  Wim Vermeulen

  Wat voorafging: geen wetgeving? Geen taxatie! De Portugese personenbelasting werkt met een numerus clausussysteem. Er bestaan in Portugal zes categorieën van inkomsten, ieder met hun specifieke fiscale regels. Het gaat over: 1) inkomsten uit arbeid; 2) ondernemingswinsten; 3) …

  Lees meer

  Update beleggingsfiscaliteit

  Wouter Strypsteen

  De laatste maanden is al uiteenlopende wetgeving goedgekeurd die relevant is voor investeringsvennootschappen en particuliere investeerders. Nu heeft de Minister van Financiën ook een voorstel tot fiscale hervorming gelanceerd dat een ‘eerlijke bijdrage’ beoogt te vragen van vermogens. Wij vatten de s…

  Lees meer

  U heeft cryptomunten in uw portefeuille: pusht de fiscus u naar het buitenland?

  Dieter Moens

  Cryptomunten. Het blijft een ‘hot topic’ vandaag de dag. Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel weer één of ander artikel in de krant. Cryptomunten hebben een virtuele waarde, die bijna per minuut sterk kan schommelen. Herinner u bijvoorbeeld het feit dat vorige week zaterdag het weer tijd was v…

  Lees meer

  De meerwaarde op cryptomunten heeft een bittere nasmaak

  Lees meer

  Webinar Effectentaks 2.0 - enkele bijzondere aandachtspunten toegelicht

  Wouter Strypsteen en Olivier De Keukelaere

  De veelbesproken nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 26 februari 2021. Het is onmiskenbaar dat de precieze invulling van deze nieuwe taks aanleiding zal geven tot een aantal onduidelijkheden en mogelijke twistpunten. Velen stellen ook de vraag of deze nieuwe…

  Lees meer

  FISCALE ASPECTEN VAN BELEGGEN VIA VENNOOTSCHAP VERSUS BELEGGEN PRIVÉ ANNO 2022

  Wouter Strypsteen

  Ondernemers die een mooie cash positie hebben opgebouwd in de vennootschap vragen zich regelmatig af hoe deze optimaal te beleggen. Waar het gaat om middelen die in de nabije toekomst niet nodig zijn voor de activiteiten, komt hierbij snel de vraag aan de orde of het best is via de vennootschap te…

  Lees meer

  Client seminar - Private equity voor family offices en particuliere investeerders: fiscale en juridische aandachtspunten anno 2022

  Olivier De Keukelaere en Wouter Strypsteen

  In de zoektocht naar aantrekkelijke rendementen is de interesse van family offices en vermogende particulieren voor private investeringen de voorbije jaren sterk toegenomen. We zien in onze dagelijkse praktijk echter dat dergelijke investeringen op fiscaal en juridisch vlak toch wel specifieke…

  Lees meer

  Tax planning and succession for management and business angels

  Wouter Strypsteen

  Samen met andere internationale sprekers zal Wouter Strypsteen een sessie verzorgen tijdens het Annual Tax Conference 2023 van AIJA in Noorwegen, dat dit jaar handelt rond Tax aspects of private equity and venture capital. The overall topic for this tax conference will be taxation in the private…

  Lees meer

  Client seminar - Investeren in private equity - actuele fiscale trends

  Olivier De Keukelaere en Wouter Strypsteen

  Tijdens dit seminarie zullen Mr. Olivier De Keukelaere en Mr. Wouter Strypsteen uitgebreid stilstaan bij de belangrijkste fiscale trends voor family offices en particuliere investeerders die in private equity beleggen. Wij zullen een overzicht geven van de recente evoluties die van belang zijn voor…

  Lees meer
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info