Dossier levensverzekeringen - Welke waarde is belastbaar?

Dossier levensverzekeringen - Welke waarde is belastbaar?
26-10-2021
levensverzekeringen

Een levensverzekering opnemen in de aangifte van nalatenschap is geen sinecure. U kon in onze voorgaande artikelen (taxatie in de erfbelasting met uitkering en zonder uitkering op moment van overlijden) en in het dossier levensverzekeringen reeds lezen hoe een levensverzekering fiscaal wordt behandeld in de erfbelasting.

Van zodra u een levensverzekering moet aangeven in de aangifte van de nalatenschap, moet u zich de vraag stellen welke waarde hiervoor moet worden opgenomen.

De Vlaamse Belastingdienst heeft hierover reeds op 3 januari 2017 een standpunt gepubliceerd (nr. 16112) dat luidde als volgt:

“Voor uitkeringen van levensverzekeringen die onder de toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF vallen gelden, wat de waardering van de belastbare grondslag betreft, de algemene regels van de artt. 2.7.3.3.1 en 2.7.3.3.2, hetgeen betekent dat men zich voor de waardering moet plaatsen op de dag van het overlijden.

Het feit dat de nadien aan de begunstigde uitgekeerde som hoger of lager is dan de waardering op datum van het overlijden, mag geen invloed hebben op de heffing van de erfbelasting. Dit zou indruisen tegen een gelijke fiscale behandeling van de belastingplichtigen.

Het federale standpunt, zoals verwoord in RJ S 8/28-01 wordt dus niet gevolgd.”

Dit standpunt moest begrepen worden in die zin dat de algemene waarderingsregels enkel van toepassing waren in het geval dat de levensverzekering tot uitkering komt bij het overlijden van de erflater. De algemene waarderingsregels knopen aan bij de waarde op de dag van het overlijden.

Daarentegen is het een veel voorkomende misvatting bij levensverzekeringen die pas na het overlijden van de erflater tot uitkering komen, dat ook hier de waarde op het ogenblik van het overlijden zou moeten worden aangeven. Dit is niet correct. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet namelijk uitdrukkelijk dat de waarde op het ogenblik van de nieuwe gebeurtenis moet worden opgenomen in deze nieuwe aangifte (art. 3.7.3.3.7 VCF).

Recent (op 13 september 2021, gepubliceerd op 29 september 2021) heeft de Vlaamse Belastingdienst het bestaande standpunt nr. 16112 in die zin verduidelijkt.

  • De algemene waarderingsregels (vervat in de artikelen 2.7.3.3.1 en 3.7.3.3.2 VCF) moeten worden gehanteerd wanneer het gaat om uitkeringen van levensverzekeringen ontvangen bij het overlijden van de erflater.
  • Gaat het om levensverzekeringen die nog niet tot uitkering zijn gekomen bij het overlijden van de erflater, maar belastbaar worden in de erfbelasting na het overlijden van de erflater ingevolge een nieuwe gebeurtenis (i.e. afkoop/uitkering), dan zal de nieuwe gebeurtenis ertoe leiden dat er een nieuwe aangifte moet worden ingediend waarbij er rekening zal moeten worden gehouden met de waarde ten tijde van de effectieve uitkering of afkoop (art. 3.7.3.3.7 VCF).

Bij concrete vragen over de taxatie van uitkeringen van een levensverzekering, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor via info@cazimir.be. Wij helpen u graag verder.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Dossier levensverzekeringen - De impact van het nieuwe erfrecht op de levensverzekering

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - Het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Naast het hervormde erfrecht is ook het hervormde huwelijksvermogensrecht op 1 september 2018 in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op de kwalificatie van goederen van echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel (eigen goed, …

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) van het kapitaal dat wordt uitgekeerd door overlijden

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. Dit artikel heeft enkel betrekking op de regelgeving in het Vlaams Gewest. Fictief legaat In de praktijk wordt via de figuur van de…

Lees meer

​Dossier levensverzekeringen - Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kapitaal wordt uitgekeerd op het moment van het overlijden van de erflater

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. In deze reeks werd reeds uitgebreid uiteengezet wanneer de uitkering van een individuele levensverzekering naar aanleiding van het…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - Een verzekeringsgift post mortem: wat zegt de Vlaamse Belastingdienst?

Inleiding De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing(1) - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het spl…

Lees meer

​Dossier levensverzekeringen - De afschaffing van de kaasroute: impact op de successieplanning met levensverzekeringen?

Wat is de impact op de (schenking van) levensverzekeringen wanneer de kaasroute effectief zou verdwijnen? Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1). De kaasroute gaf de mogelijkheid om roerende goederen voor een buitenlandse notaris te…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info