Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Beraadslaging zonder samen te komen?

Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Beraadslaging zonder samen te komen?

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen, die een optie kan zijn om de raad van bestuur besluiten te laten nemen zonder fysisch te moeten samenkomen. Echter heeft de schriftelijke besluitvorming als nadeel dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten genomen worden.

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen, die een optie kan zijn om de raad van bestuur besluiten te laten nemen zonder fysisch te moeten samenkomen. Echter heeft de schriftelijke besluitvorming als nadeel dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten genomen worden.

Er moet dus een alternatief gevonden worden om besluiten te nemen zelfs indien niet alle bestuursleden akkoord gaan met de beslissing.

Beraadslaging zonder samen te komen?

Collegiale bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld de raad van bestuur van een naamloze vennootschap of het college bij een besloten vennootschap, maken dat individuele bestuursleden in beginsel niet bevoegd zijn om bestuursbeslissingen te nemen (zie ons artikel over het dagelijks bestuur). Beslissingen worden genomen na beraadslaging, hetgeen een zeker debat inhoudt tussen de bestuursleden, die door interactie en bespreking tot een besluit kunnen komen.

Collegialiteit betekent echter niet dat alle bestuursleden akkoord moeten gaan. In principe worden besluiten genomen bij meerderheid van de leden van het collegiaal orgaan (let wel, statutair strengere bepalingen zijn mogelijk).

De bestuursleden hoeven echter niet noodzakelijk fysiek samen te komen om te beraadslagen. Beraadslaging kan ook op afstand, bijvoorbeeld via telefoon- of videoconferentie. De laatste weken hebben aangetoond dat er heel wat programma’s en apps voorhanden zijn om dit te organiseren. Een vergadering van de raad van bestuur organiseren via videoconferentie is dus perfect mogelijk, al moet men er zorg voor dragen dat alle bestuursleden samen en gelijktijdig deelnemen aan de vergadering. Elk bestuurslid afzonderlijk opbellen is dus niet voldoende. Er moet overleg mogelijk zijn tussen de bestuursleden.

Verder gelden voor het houden van dergelijke elektronische vergaderingen, dezelfde geplogenheden als voor fysieke vergaderingen. Zo gebeurt de oproeping op dezelfde wijze, een afwezige bestuurslid kan worden vertegenwoordigd bij volmacht door een andere bestuurder, en de besluiten worden genotuleerd, ...

Besluit

Het samenscholingsverbod hoeft niet de lamlegging van het beleid van onze ondernemingen te betekenen. In onze drie artikelen haalden wij enkele mogelijkheden aan, zoals de individuele bevoegdheid van bestuurders, de schriftelijke besluitvorming en het houden van vergaderingen zonder fysieke samenkomst.

In een volgend artikel zullen we hetzelfde bekijken op het niveau van de vergadering van aandeelhouders. Hierbij niet uit het oog verliezende dat de overheid enkele crisismaatregelen voorbereidt, die echter nog niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

De andere artikels in deze reeks:Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsberichten

Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Aandeelhoudersbesluiten - Beperkte impact van KB nr. 4

Met haar recente KB wenst de Federale Overheid een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Naast enkele beperkte maatregelen voor het bestuur, voorziet het KB ook een oplossing voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders. COVID-19 heeft sinds…

Lees meer
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Kan u als bestuurder alleen beslissen?

Door het ingevoerde samenscholingsverbod is het onmogelijk geworden bestuursleden fysiek samen te brengen teneinde beleidsbeslissingen te nemen. Een reflex zou kunnen zijn dat u als (gedelegeerd) bestuurder voortaan dan maar alleen en zelfstandig deze beslissingen zou nemen. Maar kan en mag u dit…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Kan de schriftelijke besluitvorming u helpen verder besturen?

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Update Bestuursbesluiten

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens COVID-19: Aandeelhoudersbesluiten - Beperkte impact van KB nr. 4

Met haar recente KB wenst de Federale Overheid een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Naast enkele beperkte maatregelen voor het bestuur, voorziet het KB ook een oplossing voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders. COVID-19 heeft sinds…

Lees meer

Maakte u gebruik van de COVID-akkoorden die België afsloot met haar buurlanden? Zet u dan maar schrap.

Algemene controleactie op til? Wat hier en daar al gevreesd werd, lijkt een realiteit te worden: steeds meer elementen wijzen erop dat de fiscale administratie een algemene controleactie zal uitvoeren ten aanzien van belastingplichtigen die voor de inkomstenjaren 2020 en 2021 (en binnenkort kan ook…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info