Uw vennootschap stelt u een onroerend goed ter beschikking: heeft u wel aan alles gedacht?

Uw vennootschap stelt u een onroerend goed ter beschikking: heeft u wel aan alles gedacht?

Uw vennootschap beschikt over een onroerend goed, in vruchtgebruik of zelfs in volle eigendom, dat zij niet of slechts gedeeltelijk aanwendt voor zuiver beroepsmatige doeleinden. Het overige gedeelte wordt aan u en uw gezin ter beschikking gesteld. Wist u dat u recht in het vizier ligt van de fiscus?

Uw vennootschap beschikt over een onroerend goed, in vruchtgebruik of zelfs in volle eigendom, dat zij niet of slechts gedeeltelijk aanwendt voor zuiver beroepsmatige doeleinden. Het overige gedeelte wordt aan u en uw gezin ter beschikking gesteld.

Wist u dat u recht in het vizier ligt van de fiscus? Zelfs al wordt u persoonlijk belast op een zogenaamd voordeel van alle aard voor het privégebruik van het onroerend goed! Het leek een verworven recht en minstens een fiscale gewoonte in ons land.

De fiscus (en een groot deel van de politiek) vindt een woning als loon niet langer vanzelfsprekend. De fiscus gaat nu dossier per dossier na of de kosten van het ter beschikking gestelde goed wel aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap. Afhankelijk van de concrete situatie zal u misschien kunnen argumenteren dat de ter beschikking stelling een onderdeel van uw bezoldiging vormt (zgn. bezoldigingstheorie, een bezoldiging is aftrekbaar - bevestigd door het Hof van Cassatie), maar dan moeten er wel prestaties tegenover staan. En die prestaties moeten bewezen worden, aldus de fiscus. Uit de meest recente rechtspraak blijkt dat dat bewijs niet zomaar aanvaard wordt…

Vandaar het belang om uw dossier op voorhand door te lichten en op de juiste manier te onderbouwen (notulen, overeenkomsten, etc.)! Zoniet kan de rekening oplopen, jaar na jaar, zeker wanneer de vennootschap ook nog eens verbouwingswerken heeft uitgevoerd of leningen is aangegaan (want ook die kosten zullen natuurlijk verworpen worden).

Voor meer informatie hieromtrent, kan u ons steeds contacteren.

Dit is een bijdrage over fiscale procedure van ons Tax Litigation Team.

Cazimir Advocaten, 19 februari 2016.Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info