Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

De Britse regering heeft na een consultatieronde in augustus haar intentie bevestigd om vanaf 6 april 2017 wijzigingen door te voeren aan de Britse vastgoedfiscaliteit. Wij sommen de belangrijkste aanpassingen op het vlak van successieplanning voor u toe.

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

De Britse regering heeft na een consultatieronde in augustus haar intentie bevestigd om vanaf 6 april 2017 wijzigingen door te voeren aan de Britse vastgoedfiscaliteit. Vanaf die datum zal Brits vastgoed worden onderworpen aan Britse erfbelasting, ook als het wordt aangehouden via een buitenlandse structuur (vennootschap/trust). Deze wijziging is dus ook relevant voor Belgen die via hun Belgische vennootschap Brits vastgoed aanhouden. Waar vroeger dus enkel rekening moest worden gehouden met de Belgische regels, moeten in de toekomst ook de Britse regels worden toegepast.

Situatie zonder planning

Bij gebrek aan een planning vererven de aandelen aan de algemene tarieven in de erfbelasting (tot 27% in het Vlaams Gewest in de rechte lijn).

Ook het Verenigd Koninkrijk zal erfbelasting heffen tegen een tarief van 40%. Er geldt wel een belastingvrij deel (“nil rate band”) van 325.000 GBP.

Betaalt u dan twee keer? Niet noodzakelijk. In België wordt de erfbelasting verminderd met een bedrag gelijk aan de in het buitenland betaalde erfbelasting op onroerende goederen. In het verleden werd dit (federaal) ook toegepast op buitenlands vastgoed gehouden via een vennootschap, al is het niet zeker of de Vlaamse Belastingdienst dit volgt. U betaalt dan 40% in het Verenigd Koninkrijk, die u mag aftrekken in België (van het gedeelte van de erfbelasting op het onroerend goed, en zonder negatief te kunnen gaan). De facto leidt dit dus tot een gedeeltelijke verhoging van het tarief van maximaal 27% naar 40%.

Belgische aspecten van een schenking

Aandelen van een Belgische vennootschap zijn roerend en kunnen in België dus makkelijk worden gepland. Een schenking kan onbelast gebeuren (via Nederlandse notaris, met toepassing van een driejarige risicotermijn) of tegen een vast tarief van 3% schenkbelasting (in rechte lijn).

Britse aspecten van een schenking

Een schenking zal in principe niet worden onderworpen aan Britse schenkbelasting, aangezien het Verenigd Koninkrijk in principe geen schenkbelasting heft. Wel worden sommige schenkingen in de laatste zeven jaar voor het overlijden onderworpen aan Britse erfbelasting (zie hoger). Dit maakt de situatie bijzonder complex indien de schenking werd onderworpen aan Belgische schenkbelasting, omdat België op vlak van internationale schenkingen geen verrekening heeft. Indien de schenking niet wordt geregistreerd en onderworpen aan Belgische en Britse erfbelasting, dan geldt de hierboven vermelde regel.

Onttrekking uit vennootschap

Tot slot kan ook worden overwogen om het Brits vastgoed uit de vennootschap te halen, om op die manier ook de ‘annual tax on enveloped dwellings’ te vermijden. Maar dan zit u met het probleem dat niet duidelijk is welke waarde u moet aangeven in de Belgische personenbelasting, voor zolang de UK natuurlijk deel uitmaakt van de Europese Unie… Of hoe alles met elkaar verbonden is….Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Verenigd Koninkrijk beperkt non-domiciled regime vanaf 2017

In een eerdere nieuwsbrief spraken wij reeds over het afwijkend (en voordelig) fiscaal regime voor ‘non-doms’, of ‘non-domiciled residents’, in het Verenigd Koninkrijk (VK). Non-doms zijn inwoners van het VK met een domicilie in het buitenland. Non-doms worden niet belast op hun niet-VK inkomsten tenzij …

Lees meer

Beleggers overwegen emigratie door speculatietaks

Recent heeft de regering beslist een nieuwe belasting in te voeren op meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die particuliere beleggers boeken wanneer ze die binnen de 6 maanden na aankoop opnieuw verkopen, de speculatietaks genoemd. De belasting is een unicum, zelfs voor België, in de z…

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in het Verenigd Koninkrijk voor internationale planningen

Op 30 september 2015 heeft men in de UK een aantal wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor internationale dossiers. Deze wijzigingen treden in werking op 6 april 2017. 1. Na 15 jaren verblijf in de UK (“residence”) wordt men geacht een “UK domicile” te hebben Eén en ander heeft te maken met het …

Lees meer

​Huurwaarde buitenlands onroerend goed - brengt de circulaire meer duidelijkheid?

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Het betreft een reactie op de rechtspraak van het Europees Hof waarbij België veroordeeld werd voor de vers…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info