Beleggers overwegen emigratie door speculatietaks

Beleggers overwegen emigratie door speculatietaks

Recent heeft de regering beslist een nieuwe belasting in te voeren op meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die particuliere beleggers boeken wanneer ze die binnen de 6 maanden na aankoop opnieuw verkopen, de speculatietaks genoemd. De belasting is een unicum, zelfs voor België, in de zin dat geen enkele regeringspartij aangeeft dat ze een voorstander is van de regeling die ze zelf invoert..

Recent heeft de regering beslist een nieuwe belasting in te voeren op meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die particuliere beleggers boeken wanneer ze die binnen de 6 maanden na aankoop opnieuw verkopen, de speculatietaks genoemd. De belasting is een unicum, zelfs voor België, in de zin dat geen enkele regeringspartij aangeeft dat ze een voorstander is van de regeling die ze zelf invoert...

De speculatietaks geldt voor alle meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen, opties en warrants binnen 6 maanden na de aankoop (vraag is of andere mogelijk financiële derivaten zoals turbo's, aandelenfondsen zouden uitgesloten worden) . Minderwaarden zullen niet aftrekbaar zijn. Het tarief zal op basis van de huidige voorstellen 33%, verhoogd met de gemeentebelasting, bedragen. De speculatietaks geldt vanaf 1 januari 2016 (hetzelfde moment als de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden en interesten).

Onduidelijkheid bestaat nog over welke aandelen worden belast bij meerdere aankopen. Stel bijvoorbeeld dat u 100 aandelen koopt in januari 2016, en nogmaals 100 aandelen koopt in augustus 2016. In oktober 2016 verkoopt u 100 aandelen. Verkoopt u dan de aandelen gekocht in januari (meer dan 6 maanden dus geen speculatietaks)(‘First In, First Out’), of de aandelen gekocht in augustus (minder dan 6 maanden dus wel speculatietaks)(‘Last In, First Out’)? Volgens verschillende nieuwsbrieven zou de regering gekozen hebben voor het ‘Last In, First Out’-principe!

De speculatietaks zal door Belgische banken en tussenpersonen worden ingehouden in de vorm van een roerende voorheffing. Indien u daarentegen uw beleggingsportefeuille naar een buitenlandse bank zou overzetten, zal er geen roerende voorheffing worden ingehouden. U moet dan wel de speculatieve meerwaarden spontaan aangeven in uw belastingaangifte (met automatische gegevensuitwisseling zorgt de fiscus ervoor dat u dit niet vergeet), maar u betaalt de facto slechts anderhalf jaar later. Bovendien betaalt u niet langer de Belgische 0,27% beurstaks op elke transactie. Als u dan een juiste bestemming kiest (bijvoorbeeld Nederland) betaalt u helemaal geen beurstaks meer.

Ondanks het feit dat de exacte details van de speculatietaks nog niet bekend zijn, is alvast duidelijk geworden dat drie op de tien beleggers overwegen een buitenlandse effectenrekening te openen (Bron: De Tijd). Deze nieuwe belasting is jammer genoeg slechts een van de vele recente fiscale maatregelen die - samen met de hieruit voortvloeiende fiscale rechtsonzekerheid - het fiscale klimaat in België gestadig minder en minder aantrekkelijk maken.

Dat nu ook beleggers geviseerd worden, is echter enigszins verbazingwekkend aangezien België tot voor kort om tal van redenen een relatief aantrekkelijke bestemming voor hen was. Hoogstwaarschijnlijk de voornaamste reden hiervan was de vrijstelling voor meerwaarden gerealiseerd op aandelen. Dat het net de afschaffing van deze vrijstelling voor welbepaalde kortetermijnbeleggingen is die nu ook beleggers richting buitenland doet kijken, hoeft dan ook niet te verbazen.

Beleggers zijn echter niet de eerste categorie belastingplichtigen die zich genoodzaakt zien te emigreren, of minstens emigratie als een reële optie te beschouwen. De talrijke recente wijzigingen aan de Belgische fiscaliteit, al dan niet gezamenlijk in ogenschouw genomen, blijken voor heel wat landgenoten al langer de spreekwoordelijke druppel te zijn die de emmer doet overlopen. De praktijk wijst dan ook uit dat men meer en meer een verhuis naar het buitenland als onvermijdelijk begint te beschouwen.

Deze mensen kunnen er alvast op gewezen worden dat steeds meer landen binnen Europa zogenaamde non-domiciled principes hanteren waardoor buitenlandse inkomsten worden vrijgesteld. Als inwoner van deze landen wordt u niet belast op uw meerwaarden, zelfs gerealiseerd binnen een termijn van 6 maanden. In principe zou de staat waar u belegt een bronheffing kunnen inhouden, maar onder de dubbelbelastingverdragen zal dit meestal niet mogelijk zijn.

Binnen België valt de speculatietaks niet te vermijden. Door uw beleggingen naar het buitenland te brengen krijgt u een klein timing voordeel. Maar als u volledig wil ontsnappen aan de (fiscale) greep van België zal u daadwerkelijk moeten emigreren. Hierbij kan gedacht worden aan Europese bestemmingen zoals het Verenigd Koninkrijk, Malta, Cyprus, Portugal, … Maar ook vele niet-Europese bestemmingen bieden voordelen tegenover België.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Verenigd Koninkrijk beperkt non-domiciled regime vanaf 2017

In een eerdere nieuwsbrief spraken wij reeds over het afwijkend (en voordelig) fiscaal regime voor ‘non-doms’, of ‘non-domiciled residents’, in het Verenigd Koninkrijk (VK). Non-doms zijn inwoners van het VK met een domicilie in het buitenland. Non-doms worden niet belast op hun niet-VK inkomsten tenzij …

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in het Verenigd Koninkrijk voor internationale planningen

Op 30 september 2015 heeft men in de UK een aantal wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor internationale dossiers. Deze wijzigingen treden in werking op 6 april 2017. 1. Na 15 jaren verblijf in de UK (“residence”) wordt men geacht een “UK domicile” te hebben Eén en ander heeft te maken met het …

Lees meer

​Huurwaarde buitenlands onroerend goed - brengt de circulaire meer duidelijkheid?

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Het betreft een reactie op de rechtspraak van het Europees Hof waarbij België veroordeeld werd voor de vers…

Lees meer

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit De Britse regering heeft na een consultatieronde in augustus haar intentie bevestigd om vanaf 6 april 2017 wijzigingen door te voeren aan de Britse vastgoedfiscaliteit. Vanaf die datum zal Brits vastgoed worden onderworpen aan Britse erfbelasting,…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info