Vlaanderen verlaagt schenkbelasting op onroerend goed

Vlaanderen verlaagt schenkbelasting op onroerend goed

De Vlaamse Regering heeft het Programmadecreet met betrekking tot de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen goedgekeurd. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 juli 2015.

De Vlaamse Regering heeft het Programmadecreet met betrekking tot de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen goedgekeurd. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 juli 2015.

1. Oude regeling

De schenkingstarieven in rechte lijn en tussen partners zijn progressief. Het laagste tarief is 3% en dat loopt op tot 30% vanaf een waarde van 500.000 EUR. Het tarief verhoogt naarmate de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde minder nauw is. Vanaf een waarde van 175.000 euro bedraagt het tarief voor schenkingen tussen broers en zussen op vandaag 65%. Tussen ooms en tantes of neven en nichten is dit 70%. Het hoogste tarief van 80% is van toepassing op schenkingen tussen personen zonder enige familiale band.

Het moge duidelijk zijn dat deze tarieven, zeker in de zijlijn en tussen vreemden, maar soms ook tussen ouders en kinderen en tussen echtgenoten, niet bevorderlijk zijn voor het doen van schenkingen. Zeker als men vaststelt dat het verkooprecht in de meeste gevallen veel lager is (10% in Vlaanderen).

2. Nieuwe regeling

De onderscheiden tariefschalen, afhankelijk van de familiale band, wordt afgeschaft. Het systeem wordt vereenvoudigd. De principes zijn de volgende.

  • Er zijn twee "soorten" schenkingen van onroerend goed, namelijk de schenking in rechte lijn of tussen partners enerzijds en de schenking tussen alle andere personen anderzijds. Men past dus hetzelfde systeem toe als voor roerende goederen.
  • De schijven waarop de tarieven worden berekend zouden voor de beide categorieën voortaan dezelfde zijn. Dit is thans niet het geval, waardoor het enige geheugenwerk vereist om alle tarieven en schijven uit het hoofd te kennen.
  • Er geldt een bijkomende tariefverlaging indien de begiftigde de woning energiezuinig renoveert of de kwaliteitsvolle woning, met conformiteitsattest, verhuurt voor een periode van minimum negen jaar. De facto blijft dit bijkomend voordeel beperkt tot 'Vlaamse' onroerende goederen.Het progressievoorbehoud van drie jaar blijft behouden. Dit betekent dat men om de drie jaar de nieuwe, lage tarieven kan toepassen.
  • De tarieven zouden nog steeds worden toegepast per begiftigde en per schenker.

3. Verlaging voor bouwgronden behouden

Voor bouwgronden geldt op vandaag een tariefverlaging. Het ging om een tijdelijke maatregel die in 2003 werd ingevoerd en die eind 2014 zou eindigen. In het Programmadecreet van 2015 werd aangekondigd om de maatregel te verlengen tot eind 2019. De tariefverlaging kwam neer op een korting van 2% op de eerste schijf van 150.000 EUR. Daarboven geldt het "gewone" tarief. Aan de verlaging zijn twee voorwaarden verbonden en die blijven behouden. De geschonken kavel moet in het Vlaams Gewest liggen en de begiftigde moet binnen vijf jaar na de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats in de woning op de geschonken bouwgrond vestigen.

4. Samenvatting

De nieuwe tarieven luiden als volgt:

Schijven (€)

Rechte lijn

Rechte lijn

Energierenovatie/Verhuring

Niet rechte lijn

Niet rechte lijn

Energierenovatie/Verhuring

0 - 150.00,00

3%

3%

10%

9%

150.000,01 - 250.000,00

9%

6%

20%

17%

250.000,01 - 450.000,00

18%

12%

30%

24%

> 450.000,00

27%

18%

40%

31%

De nieuwe tarieven houden in dat er redelijk wat opportuniteiten bestaan voor de planning van uw vastgoed. Belangrijk hierbij is dat uiteraard ook grondig wordt nagedacht over de diverse voorwaarden en modaliteiten die worden verbonden aan een dergelijke schenking van onroerend goed.

Cazimir Advocaten,

1 juli 2015.Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info