Alexandre Missal

Alexandre Missal

Advocaat

Alexandre Missal legt zich toe op (inter)nationaal fiscaal recht, vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit en fiscale procedures.

Opleiding en ervaring

Alexandre behaalde in 2003 een diploma Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen en vervolgde dat met een gespecialiseerde studie van het fiscaal recht in 2004 aan dezelfde instelling. Hij staat u zowel in het Nederlands als in het Frans vlot te woord.

Als advocaat is Alexandre verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimir Team sinds 2014.

Specialisatie

Alexandre legt zich in hoofdzaak toe op fiscale procedures van allerlei aard evenals op fiscale regularisaties. Een discussie met de fiscus, hetzij administratief, hetzij gerechtelijk, gaat hij niet uit de weg. Daarnaast is hij ook actief op het vlak van de vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit.

“In de fiscale procedure zijn de feiten vaak zeer genuanceerd. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn daarom niet altijd hetzelfde. Het is mijn taak om de grijze massa zwart of wit voor te stellen ten aanzien van de fiscus.”

Vrije tijd

Alexandre maakt na de werkdag graag tijd voor fietsen en geniet daarnaast met volle teugen tijdens zijn jaarlijkse vakantie op de skilatten.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

Ongrondwettelijke waardering voordeel van alle aard woning: fiscus haalt bakzeil!

Alexandre Missal (2018). Ongrondwettelijke waardering voordeel van alle aard woning: fiscus haalt bakzeil!. Ongrondwettelijke waardering voordeel woning: fiscus haalt bakzeil, Fisc.Act., afl. 10, p. 1-4 .

AANGIFTE BUITENLANDSE WONING VOLGENS HUURWAARDE SCHENDT EUROPESE REGELS

Alexandre Missal (2014). AANGIFTE BUITENLANDSE WONING VOLGENS HUURWAARDE SCHENDT EUROPESE REGELS. angifte buitenlandse woning volgens huurwaarde schendt Europese regels, Fisc.Act., afl. 31, p. 1-4 .

INKOMSTEN UIT EEN FRANSE SCI: DE FISCUS KRIJGT OPNIEUW ONGELIJK

Alexandre Missal (november 2014). INKOMSTEN UIT EEN FRANSE SCI: DE FISCUS KRIJGT OPNIEUW ONGELIJK. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17, p. 1-8 .

PRETAXATIEGESCHILLEN, ARTIKEL 333, 3DE LID WIB, ONDERWAARDERING ACTIEF EN INZAGERECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE: EEN BLIJVENDE BRON VAN DISCUSSIE

Alexandre Missal (2011). PRETAXATIEGESCHILLEN, ARTIKEL 333, 3DE LID WIB, ONDERWAARDERING ACTIEF EN INZAGERECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE: EEN BLIJVENDE BRON VAN DISCUSSIE. TFR, afl. 403, p. 513-518 .

DE HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BELASTINGSCHULDEN NA EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING: EEN STAND VAN ZAKEN

Alexandre Missal (2010). DE HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BELASTINGSCHULDEN NA EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING: EEN STAND VAN ZAKEN. TFR, afl. 391, p. 935-954 .

DE INVORDERING VAN BELASTINGAANSLAGEN EN DE VERSCHOONBAAR VERKLAARDE GEFAILLEERDE

Alexandre Missal (2010). DE INVORDERING VAN BELASTINGAANSLAGEN EN DE VERSCHOONBAAR VERKLAARDE GEFAILLEERDE. TFR, afl. 382, p. 494-501 .

DE TWEEJARIGE VERJARINGSTERMIJN INZAKE SUCCESSIERECHTEN EN HET TEGENBEWIJS INZAKE ARTIKEL 7 W.SUCC

Alexandre Missal (2009). DE TWEEJARIGE VERJARINGSTERMIJN INZAKE SUCCESSIERECHTEN EN HET TEGENBEWIJS INZAKE ARTIKEL 7 W.SUCC. TFR, afl. 372, p. 993-997 .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Fiscale regularisatie: de laatste rechte lijn is ingezet!

Alexandre Missal

In 2016 werd de zogenaamde (permanente) vierde ronde van de fiscale regularisatie ingevoerd (“EBA quater”). Vandaag bestaat die regularisatieronde nog steeds, maar niet meer voor lang. De regularisatiemogelijkheid wordt immers opgeheven op 31 december 2023 (Wet van 16 maart 2021 houdende bepalingen inz…

Lees meer

Aftrekbaarheid onderhoudsvergoedingen: strenge interpretatie van de voorwaarden door de fiscus

Alexandre Missal

Onderhoudsvergoedingen zijn ten belope van 80% aftrekbaar in hoofde van de schuldenaar indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd : (i) De onderhoudsuitkeringen moeten regelmatig (dus periodiek) betaald worden; (ii) De onderhoudsgerechtigden mogen geen deel uitmaken van het gezin van de…

Lees meer

Artikel 49 WIB als ultiem wapen in de strijd tegen fraude bij onderaannemers?

Alexandre Missal en Dieter Moens

De laatste tijd worden wij steeds meer geconfronteerd met gevallen waarbij in het bijzonder de Bijzondere Belastinginspectie (hierna: BBI), artikel 49 WIB aanwendt in de strijd tegen fraude bij onderaannemers. Artikel 49 WIB wordt daarmee blijkbaar nogmaals gepromoveerd tot één van de belangrijkste a…

Lees meer

Kennisgeving uitbreiding onderzoekstermijn ook noodzakelijk bij polyvalente visitatie door de BBI

Tomas Martens, Alexandre Missal en Dieter Moens

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (“de BBI”) staat bekend als één van de meest doortastende belastingadministraties binnen de FOD Financiën. Het is niet ongebruikelijk dat zij bij het opstarten van een fiscaal onderzoek een fiscale visitatie uitvoert bij één of meer belastin…

Lees meer

Wetsvoorstel tracht Antigoonleer wettelijk te verankeren in fiscale zaken

Alexandre Missal en Dieter Moens

Op 23 juni jl. werd door de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Nathalie Gilson, beiden Kamerleden voor MR, een wetsvoorstel ingediend teneinde het al dan niet gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken wettelijk te verankeren (zogenaamde Antigoonleer). Dit zowel inzake directe als …

Lees meer

Vraag om inlichtingen inzake auteursrechten, zet u schrap!

Alexandre Missal en

Als algemeen en voorafgaand advies brengen wij onder de aandacht dat het zoals gewoonlijk van belang is de gestelde vragen strikt te beantwoorden: meer informatie bezorgen dan gevraagd is niet alleen onnodig, maar kan daarenboven in uw nadeel spelen. I. Typevragen gemeenschappelijk aan controles…

Lees meer

Fiscus krijgt nieuwe wapens

Alexandre Missal

1. Dwangsom? Bedrijven die een fiscale visitatie (toegang tot gebouwen en/of computergegevens) zouden verhinderen, zouden hiertoe toch kunnen worden aangezet door het opleggen van een dwangsom. Volgens de actuele wetgeving zijn bedrijven verplicht toegang te verlenen tot hun bedrijfslokalen…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Client seminar - Hete hangijzers in de fiscale procedure

Tim Melis en Alexandre Missal

In dit seminarie lichten we voor u graag de laatste stand van zaken toe en gaan we ook dieper in op potentiële oplossingen. We gaan dieper in op de do’s and don’ts en aan de hand van recente rechtspraak loodsen wij u doorheen het spanningsveld tussen enerzijds de rechten van de belastingplichtige en a…

Lees meer

De belangrijkste aanslag- en onderzoekstermijnen in de directe belastingen

Alexandre Missal en Tomas Martens

De klassieke aanslag- en onderzoekstermijnen van drie en zeven jaar zijn alom bekend. Maar wat is het verschil nu ook alweer? En over welke termijnen beschikt de administratie nog om belastingplichtigen te controleren en te taxeren? In deze sessie lichten Mr. Alexandre Missal en Mr. Tomas Martens…

Lees meer

De taxatieprocedure in de directe belastingen toegelicht

Alexandre Missal en Tomas Martens

Nadat de administratie haar onderzoek heeft gevoerd moet zij een geijkte procedure volgen vooraleer zij een aanslag mag vestigen. In de praktijk blijft deze taxatieprocedure veelal onderbelicht. Nochtans is een goede kennis van deze procedure noodzakelijk. In deze sessie focussen Mr. Alexandre…

Lees meer

De fiscale visitatie in de directe belastingen als ultimum remedium van de administratie

Alexandre Missal en Tomas Martens

De fiscale visitatie is ongetwijfeld een van de meest ingrijpende en spraakmakende onderzoekshandelingen waarover de administratie beschikt. Maar wat mag de administratie en wat wat mag de administratie niet tijdens een dergelijke visitatie? Mag zij zonder meer alle computers van een onderneming…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info