Erfovereenkomsten anno 2022 | importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

17-04-2023

Algemene info

Organisatie: Confocus

Sprekers: Rinse Elsermans

Locatie: Online

Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Deze conflicten kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo spelen onderhuidse spanningen die bij het openvallen van een nalatenschap plots aan de oppervlakte komen zeker een rol. Ook geld, hebzucht en het gevoel van misdeeld te worden (of te zijn geweest), zijn vaak beïnvloedende factoren. Daarnaast blijkt dat ook onze wetgeving inzake het erfrecht een oorzaak was van nalatenschapsconflicten. Onze samenleving is de afgelopen tweehonderd jaar immers grondig geëvolueerd, terwijl de fundamenten van ons erfrecht ongewijzigd zijn gebleven en nog dateren van de tijd van Napoleon.

Met ingang op 1 september 2018 werd ons erfrecht evenwel grondig hervormd door de Erfwet 2017. Vandaag de dag zijn er meer mogelijkheden om erfenistwisten te vermijden dan ooit tevoren. In zeer grote mate is dit te danken aan erfovereenkomsten. Zo werden niet alleen enkele nieuwe erfovereenkomsten mogelijk gemaakt (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook een heel aantal reeds toegelaten erfovereenkomsten bleven bestaan. En soms komt u in een vermogensplanning een dergelijke erfovereenkomst tegen waar u het misschien niet meteen verwacht.

Zo is het van belang om te weten wanneer men te maken heeft met een erfovereenkomst, aangezien het Burgerlijk Wetboek voorziet in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Over de precieze invulling van deze strenge procedure blijven tot op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan.
Dit gezegd zijnde, moet toch met klem worden benadrukt dat een erfovereenkomst een zeer dankbaar instrument is om gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen.

Kortom, kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten is onmisbaar voor elke private clients adviseur en vermogensplanner. Zo bekijken we, onder andere, de volgende vraagstukken:
• Wat zijn de algemene principes inzake erfovereenkomsten? Wanneer spreken we van een erfovereenkomst en wat zijn de gevolgen van het afsluiten ervan?
• Wie kan een erfovereenkomst afsluiten?
• Wat zijn de ‘strikte vormvereisten’ waarvan sprake voor de opmaak van een erfovereenkomst? En gelden deze voor alle erfovereenkomsten?
• Moet iedereen aanwezig zijn op de verplichte vergadering bij de notaris of kan het via volmacht?
• Kan de erfovereenkomst nog worden aangepast nadat het ontwerp werd verstuurd door de notaris?
• Kan ik een volmacht geven aan een lasthebber om voor mij een erfovereenkomst af te sluiten?
• Wat zijn de aandachtspunten bij het gedifferentieerd schenken van vermogen (nu eens in blote eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?
• Bestaan er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden?
• Is het schrappen van een Valkeniersclausule een erfovereenkomst? En het aangaan van een huwelijkscontract van algehele gemeenschap?

inschrijven
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info