Rinse Elsermans

Rinse Elsermans

Advocaat - Vennoot

Rinse Elsermans legt zich toe op het behandelen van nalatenschapsdossiers en aanverwante procedures, familiaal vermogensrecht (relatievermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten) en (inter)nationale vermogensplanning.

Opleiding en ervaring

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel).

Als advocaat is Rinse verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimirteam sinds 2015.

Specialisatie

Rinse heeft een grondige expertise in het begeleiden van familiale conflicten, zowel in het kader van de familiale vermogensplanning als inzake nalatenschapskwesties of echtscheidingen, met een focus op complexe vereffening-verdelingen. Hij streeft in eerste instantie steeds naar een minnelijke en rechtszekere oplossing bij familietwisten. Blijkt een minnelijk akkoord niet mogelijk, dan heeft Rinse ook uitgebreide ervaring in het pleiten voor de verscheidene Belgische rechtbanken, waar hij uw belangen verdedigt met alle nodige middelen.

Daarnaast adviseert Rinse vermogende families tijdens hun volledige levenscyclus en staat hij ondernemers bij in het plannen en structureren van hun vermogen. Zo helpt hij cliënten bij het overdragen van vermogen naar de volgende generatie, rekening houdend met de verschillende belangen binnen de familie of specifieke wensen van de beschikker. Hij adviseert ook regelmatig cliënten inzake historisch scheefgegroeide situaties of ondoordachte planningen, door het aanreiken van originele maar rechtszekere oplossingen.

De specialisatie van Rinse kenmerkt zich dus door een dubbele focus: civiele procedures enerzijds en vermogensplanning anderzijds. De raakvlakken tussen deze twee domeinen zijn omvangrijk, en zorgen bijgevolg voor een unieke wisselwerking waarbij de kennis en ervaring van het ene domein zorgt voor een creatieve en sterke advisering in het andere domein.

Publicaties en andere activiteiten

Rinse is een veelgevraagd spreker op seminaries, waarbij hij andere professionele actoren in het juridische en financiële spectrum klaarheid brengt in de complexe en snel evoluerende materies die tot zijn expertise behoren.

Daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften en verschijnt hij in diverse vooraanstaande media (De Tijd, Trends, Knack) als vakspecialist. Hij won in 2021 de prestigieuze TFR-prijs voor beste rechtsgeleerde fiscale annotatie.

In het verleden was hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Intussen treedt hij nog steeds op als gastspreker in de grondige studie Familiaal Vermogensrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Ten slotte is hij lid van de Estate Planning Skill Group (EPSG).

“Het is bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Deze conflicten zijn echter vaak vermijdbaar door tijdig actie te ondernemen. Indien het toch escaleert, dan is deskundige bijstand van essentieel belang.”

Vrije tijd

In zijn vrije tijd reist Rinse regelmatig buiten de grenzen en geniet hij van een stevige wandeling in de natuur. Daarnaast is hij trotse papa van een dochter, en tijdens een vrij moment leest hij al eens graag een boek.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

Erfovereenkomsten

Rinse Elsermans (2023). Erfovereenkomsten. Focus op nalatenschappen, schenkingen en testamenten, p. 304 e.v. .

DE ONRECHTSTREEKSE SCHENKING ALS ALTERNATIEVE PLANNINGSTECHNIEK

Rinse Elsermans en Nathalie Labeeuw (2023). DE ONRECHTSTREEKSE SCHENKING ALS ALTERNATIEVE PLANNINGSTECHNIEK. Tijdschrift voor Notarissen, 5, p. 323 e.v. .

Vermenging van eigen goederen in de huwgemeenschap en vergoedingsrekeningen: een update anno 2023

Adel Echallaouchi en Rinse Elsermans (2022). Vermenging van eigen goederen in de huwgemeenschap en vergoedingsrekeningen: een update anno 2023. VIP, 4, p. 36 e.v. .

DE TEMPORELE WERKING VAN EEN VERSTRENGDE FICTIEBEPALING: RECHTSPRAAK KIEST VOOR RECHTSZEKERHEID EN BEVESTIGT DATUM VAN RECHTSHANDELING ALS RELEVANT AANKNOPINGSPUNT

Rinse Elsermans en Elisabeth Janssens (2020). DE TEMPORELE WERKING VAN EEN VERSTRENGDE FICTIEBEPALING: RECHTSPRAAK KIEST VOOR RECHTSZEKERHEID EN BEVESTIGT DATUM VAN RECHTSHANDELING ALS RELEVANT AANKNOPINGSPUNT. T.F.R., 14, nr. 586 .

ERFOPVOLGING

Rinse Elsermans (2017). ERFOPVOLGING. nternationaal Privaatrecht geannoteerd 2017, Brugge, die Keure, p. 62-66 .

​COMMENTAAR BIJ ARTIKEL 1079 BW

Rinse Elsermans (2016). ​COMMENTAAR BIJ ARTIKEL 1079 BW. Comm.Erf., afl. 51, p. 1-26 .

DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE RECHTBANK EN DE NOTARIS-VEREFFENAAR IN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING

Rinse Elsermans (2017). DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE RECHTBANK EN DE NOTARIS-VEREFFENAAR IN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING. Tendensen Vermogensrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, p. 267-280 .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: wel op de ‘zwarte lijst’, maar toch geen fiscaal misbruik?

Naomi Van Laer en Rinse Elsermans

De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft geoordeeld dat de inbreng van onroerend goed in de huwgemeenschap, binnen een korte tijdspanne gevolgd door een schenking, niet kwalificeert als fiscaal misbruik. Is deze planningstechniek, die reeds lang op de ‘zwarte lijst’ van de bel…

Lees meer

Erfovereenkomsten en zorgvolmacht: een moeilijk huwelijk?

Rinse Elsermans

De zorgvolmacht wint de laatste jaren aan populariteit als tool voor successieplanning. En terecht. In deze video bespreken we de kansen en beperkingen van een zorgvolmacht, in het bijzonder de combinatie met een erfovereenkomst. We gaan in op de (on)mogelijkheid om een erfovereenkomst op te nemen…

Lees meer

Hoe vermijd ik proactief erfenistwisten? De globale erfovereenkomst in actie!

Rinse Elsermans

In deze video luistert u naar de situatieschets van een concreet dossier waar betwisting ontstaat omtrent de nalatenschap na het overlijden van een zaakvoerder, die nochtans met alle goede bedoelingen aan successieplanning had gedaan. Meer bepaald omtrent de waardering van de nalatenschap zijn de…

Lees meer

Help, ik heb ruzie met mijn mede-erfgenamen!

Rinse Elsermans

In deze video bespreken we voor u een voorbeeldcasus over de stappen die u kan ondernemen als er - na overlijden van de ouders - een erfenisbetwisting ontstaat. We hebben het over voorlopige maatregelen (verzegeling, boedelbeschrijving), minnelijke besprekingen en ten slotte over de gerechtelijke…

Lees meer

Hoe vrijwaar ik mijn rechten in een erfenisbetwisting? Enkele dringende en voorlopige maatregelen.

Rinse Elsermans

In de vorige video bespraken we reeds hoe u onenigheid over uw nalatenschap in der minne kan regelen, opdat grotere twisten of ruzie kon worden vermeden. Nu gaan we iets dieper in op de procedure boedelbeschrijving & verzegeling, hoe die er concreet aan toe gaat en wat dit alles voor de…

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

Rinse Elsermans en

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

Rinse Elsermans

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Estate Planning Fundamentals | Verankeren van planningen : erfovereenkomsten, zorgvolmacht, successieverzekering

Rinse Elsermans

Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst. In dit seminarie komen een aantal bijzondere…

Lees meer

Onrechtstreekse schenkingen van theorie naar belastingbesparing

Rinse Elsermans

De schenking voor een buitenlandse notaris moet – sedert de sluiting van de Kaasroute – steeds in België worden geregistreerd, met schenkbelasting tot gevolg. Alternatieven (en in het bijzonder de onrechtstreekse schenking) winnen bijgevolg aan belang, en zijn actueler dan ooit tevoren. Maar in de zoek…

Lees meer

Onrechtstreekse schenkingen: van theorie naar belastingbesparing

Rinse Elsermans

De schenking voor een buitenlandse notaris moet – sedert de sluiting van de Kaasroute – steeds in België worden geregistreerd, met schenkbelasting tot gevolg. Alternatieven (en in het bijzonder de onrechtstreekse schenking) winnen bijgevolg aan belang, en zijn actueler dan ooit tevoren. Maar in de zoek…

Lees meer

Fundamenten van successieplanning

Rinse Elsermans

Successieplanning heeft een burgerrechtelijk en een fiscaal luik. In het burgerrechtelijk luik bepaal je wie je wil beschermen na je overlijden: je partner, je kinderen, andere familieleden of naasten. In het fiscale luik meet je de belastingdruk op jouw nalatenschap en probeer je deze te…

Lees meer

Waarop letten bij de aankoop van een tweede verblijf + waarom successieplanning iets voor u is

Rosanne Van Gael en Rinse Elsermans

Finance Avenue brengt een rijk gevuld programma en een inspirerende affiche met beursstrategen, topeconomen, CEO’s van beursgenoteerde bedrijven, beleidsmakers en vastgoedexperts. Plus verrijkende workshops met de experts van de exposanten.

Lees meer

Vermogensplanning via de onrechtstreekse schenking

Rinse Elsermans

Wat is een onrechtstreekse schenking? Allereerst is het van belang om stil te staan bij de definitie van een onrechtstreekse schenking. Bij gebrek aan wettelijke definitie, zijn we aangewezen op rechtsleer en rechtspraak die dit begrip de afgelopen decennia vorm hebben gegeven. Naast de handgift en…

Lees meer

De zorgvolmacht anno 2023 - Mogelijkheden, beperkingen en nieuwigheden

Rinse Elsermans

De afbakening van wat wel en niet kan binnen een zorgvolmacht, blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. Mr. Elsermans bespreekt in deze cursus de essentie van de zorgvolmacht. Hij belicht wat deze volmacht precies omvat, verkent de diverse mogelijkheden en benoemt eveneens de bijbehorende…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info