Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

Hoe anticipeert u op het (voor)overlijden of de echtscheiding van een kind? Hoe kan u zich hiertegen wapenen en verzekeren dat het door u geschonken vermogen in al deze scenario's steeds binnen de familie blijft behouden? In deze korte video's lichten wij toe op welke wijze u uw vermogen kan beschermen tegen (on)verwachte gewijzigde omstandigheden, zoals het (voor)overlijden van een kind of een echtscheiding van de begiftigde.

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou scheiden? Verdwijnt dan een deel van de schenking naar de ex-schoondochter? Of wat gebeurt er indien een kind zou vooroverlijden? Krijgen de ouders dan hun schenking terug? En moeten ze hier dan erfbelasting op betalen? Of gaan de geschonken goederen dan toch automatisch over naar de erfgenamen van het kind?

Echtscheiding of relatiebreuk van een kind

Uw dochter krijgt van u de aandelen van het familiebedrijf. Het is immers tijd om de volgende generatie de zaak te laten overnemen. Ook uw schoonzoon is actief betrokken in het bedrijf. Omwille van deze betrokkenheid besluit uw dochter, tegen uw expliciete bezwaren in, om de geschonken aandelen zonder verdere voorwaarden in te brengen in de huwgemeenschap. Haar huwelijk is immers ijzersterk, en ook haar echtgenoot steekt veel tijd en energie in het familiebedrijf. Enkele jaren later gaat het evenwel bergaf met haar huwelijk, waardoor de echtscheiding wordt ingezet. Heeft uw schoonzoon recht op de helft van de aandelen van het familiebedrijf?

Indien geen andere regeling wordt voorzien in het huwelijkscontract, zal uw dochter de mogelijkheid hebben om de ingebrachte aandelen terug te nemen. Maar zij zal wel de helft van de waarde moeten vergoeden aan haar (ex-)echtgenoot. Dit had u uiteraard steeds gevreesd, en u had uw dochter er nog zo voor gewaarschuwd.

Ook deze situatie was zeer eenvoudig te voorkomen met een goede redactie van de schenkingsakte. Door een uitsluitingsclausule in te voegen in de schenkingsakte, kan u ervoor zorgen dat de aandelen niet in de huwelijksgemeenschap van uw dochter kan worden ingebracht. U kan tevens voorkomen dat de aandelen zouden worden ingebracht in een onverdeeldheid of kanscontract. U bepaalt met andere woorden dat de aandelen steeds tot het eigen vermogen van uw dochter zullen behoren.

Dit voorkomt dat uw schoonzoon aanspraak zou kunnen maken op (een deel van) de geschonken goederen bij een echtscheiding of relatiebreuk.

Verder is het essentieel om in de schenking een clausule van zaakvervanging op te nemen. Op die manier blijven de voorwaarden van uw schenking eveneens van toepassing op de goederen die in een latere fase eventueel in de plaats zouden komen van de geschonken goederen (bvb naar aanleiding van een verkoop van de geschonken aandelen en wederbelegging in een effectenportefeuille).

Tot slot moet worden benadrukt dat het hierboven geschetste scenario niet alleen relevant is bij de schenking van aandelen van het familiebedrijf. Ook bij een eenvoudige bankgift, waarbij simpelweg gelden worden overgeschreven van uw rekening naar de rekening van uw dochter, is het van belang om hier oog voor te hebben. Het is dan belangrijk om de nodige bewijsdocumenten (pacte adjoint) op te stellen waarbij verschillende voorwaarden en modaliteiten kunnen worden toegevoegd (zoals het conventioneel beding van terugkeer en de uitsluitingsclausule). Sommige modaliteiten, zoals het fideïcommis de residuo, kunnen echter enkel worden opgenomen in een notariële schenkingsakte.

Klik hieronder om het fragment te bekijken.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer

Een woning - loon naar werken of een stap te ver?

Het laatste decennium hanteert de fiscale administratie artikel 49 WIB als een onvervalste antimisbruikbepaling. Zo worden de kosten van een onroerend goed dat privé wordt aangewend ten titel van bezoldiging in natura frequent verworpen. Bij uitbreiding worden vandaag ook verhuurde onroerende …

Lees meer

Goede doelen en vermogensplanning - het civiele luik

Wanneer u nadenkt over uw vermogensplanning, bestaat dus de mogelijkheid dat u uw filantropische doelstellingen hierin mee wenst te betrekken. Daarbij is het steeds belangrijk dat u oog heeft voor de mogelijke juridische en fiscale gevolgen. In dit videofragment gaan wij verder in op de civiele…

Lees meer

Goede doelen en vermogensplanning - het fiscale verhaal

De laatste jaren is er alsmaar meer aandacht voor goede doelen, ook in het kader van vermogensplanning. Het begrip “goed doel” is echter te beperkt. Wij spreken liever van filantropie. Niet enkel privépersonen en families zijn hierin actief, ook alsmaar meer bedrijven. Men kan op verschillende mani…

Lees meer

Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vermogensplanning praktijk

Enkele voordelen van de “nieuwe” BV Een belangrijke wijziging op het vlak van vermogensplanning is de mogelijkheid van meervoudig stemrecht binnen de BV. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen van de vennootschap reeds overdragen aan hun kinderen bij wijze van schenking, zon…

Lees meer

Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren. Het professionaliseren van de ond…

Lees meer

Verhuizen naar het buitenland?

Houd rekening met uw fiscaal inwonerschap De meerderheid van de landen gebruikt fiscaal inwonerschap als criterium om inwoners te belasten op hun wereldwijde inkomen. Indien u niet kwalificeert als fiscaal inwoner van een land, wordt u in principe enkel belast op de inkomsten die hun oorsprong…

Lees meer
Icon nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsberichten

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info