Verhuizen naar het buitenland?

Verhuizen naar het buitenland?

Het is een trend die de laatste jaren alleen maar toeneemt: verhuizen naar het buitenland. Waar een verhuis naar het buitenland vroeger vaak ingegeven werd door professionele activiteiten, dan wel om te genieten van een pensioen onder de zon, lijken fiscale redenen vandaag de dag meer en meer een rol te spelen bij de beslissing om naar het buitenland te verkassen. Wenst u te weten waarmee u rekening moet houden bij een verhuis? Lees het hier.

Houd rekening met uw fiscaal inwonerschap

De meerderheid van de landen gebruikt fiscaal inwonerschap als criterium om inwoners te belasten op hun wereldwijde inkomen. Indien u niet kwalificeert als fiscaal inwoner van een land, wordt u in principe enkel belast op de inkomsten die hun oorsprong vinden in dit land.
Indien u wenst te verhuizen naar het buitenland en dus niet meer onderworpen wenst te zijn aan de Belgische fiscale regels, is het dus belangrijk om niet meer te kwalificeren als een fiscaal inwoner van België. België gebruikt ‘woonplaats’ en ‘zetel van fortuin’ als criteria. Daarenboven werden twee wettelijke vermoedens ingevoerd. Deze stellen dat u vermoed wordt een Belgisch fiscaal inwoner te zijn indien u bent ingeschreven in het Belgisch Rijksregister en, voor gehuwden, indien uw gezin in België gevestigd is.

Andere landen koppelen fiscaal inwonerschap aan een minimum verblijfsperiode van 183 dagen. Dit geldt onder meer in Cyprus, Portugal, Spanje en Italië.

Bovenstaande regels kunnen ertoe leiden dat u in meer dan één land fiscaal inwoner bent. In dat geval is het aan te raden om het dubbelbelastingverdrag bij de hand te nemen om te bepalen waar u inwoner bent. Doorgaans geldt een cascadesysteem waarbij voorrang wordt gegeven aan uw permanente woning, uw centrum van levensbelangen, gevolgd door uw gewoonlijk verblijf en nationaliteit. Indien deze voorgaande criteria geen soelaas bieden, kunnen staten in onderlinge overeenstemming bepalen waar uw fiscaal inwonerschap ligt.

Vermijd negatieve gevolgen

Indien u na lang twijfelen heeft beslist om te verhuizen naar het buitenland, is het aan te raden om eerst uw situatie te analyseren samen met één van onze advocaten om onaangename verrassingen te vermijden.

Zo is het aanbevolen om bij een verhuis na te denken over de fiscale gevolgen van de eventuele verkoop van uw Belgische woning. In Spanje geldt bijvoorbeeld dat rijksinwoners tot 23% meerwaardebelasting verschuldigd zijn op meerwaarden verbonden aan de verkoop van een onroerend goed waarbij u de mogelijkheid heeft om de in het buitenland betaalde belastingen in mindering te brengen. Echter, aangezien u in België geen belastingen betaalt op meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van uw woning, zal u in Spanje gehouden zijn de volle pot te betalen.

Geniet van de positieve gevolgen

Er zijn heel veel Europese lidstaten die specifieke fiscaal goedgunstige regimes hebben om zoveel mogelijk vermogende buitenlanders te lokken naar hun land. Een voorbeeld is Portugal met het “Non Habitual Resident Regime”.

Onder het Non Habitual Resident-regime, het ‘NHR’-regime, worden gedurende een initiële periode van 10 jaar alle pensioeninkomsten belast aan een flat tax rate van 10% en alle niet-Portuguese inkomsten vrijgesteld. Dit geldt onder meer voor inkomsten die belastbaar zijn in de staat waar zij worden verdiend op basis van het dubbelbelastingverdrag. Aangezien het dubbelbelastingverdrag tussen België en Portugal de heffingsbevoegdheid van pensioenen van werknemers toekent aan de woonstaat, zal ook België uw pensioen niet belasten wanneer u verhuist naar Portugal.

Wat zijn de voorwaarden van dit regime? Principieel moet u jaarlijks minstens 183 dagen verblijven in Portugal en effectief verhuizen naar Portugal. Daarnaast mag u vijf jaar voorafgaand uw aanvraag om toepassing te maken van het NHR-regime, geen fiscaal inwoner zijn van Portugal.

Vergeet uw successie niet

Wanneer u wenst te verhuizen is het ook aan te raden om onderzoek te doen naar de fiscale gevolgen van uw overlijden op uw successie.

De interne wetsbepalingen van Portugal en Italië voorzien nagenoeg geen successierechten wanneer u overlijdt. Echter, andere landen zoals Frankrijk en Spanje behandelen successie anders waardoor uw erfgenamen in specifieke gevallen geviseerd zullen worden door hoge belastingtarieven. Omwille van het voorgaande is het sterk aanbevolen om aan successieplanning te doen vóór uw verhuis.

Overweegt u een verhuis naar het buitenland en wenst u meer informatie te krijgen over de mogelijke positieve/negatieve gevolgen? Cazimir helpt u graag verder!

Klik hieronder om het fragment te bekijken.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer

Een woning - loon naar werken of een stap te ver?

Het laatste decennium hanteert de fiscale administratie artikel 49 WIB als een onvervalste antimisbruikbepaling. Zo worden de kosten van een onroerend goed dat privé wordt aangewend ten titel van bezoldiging in natura frequent verworpen. Bij uitbreiding worden vandaag ook verhuurde onroerende …

Lees meer

Goede doelen en vermogensplanning - het civiele luik

Wanneer u nadenkt over uw vermogensplanning, bestaat dus de mogelijkheid dat u uw filantropische doelstellingen hierin mee wenst te betrekken. Daarbij is het steeds belangrijk dat u oog heeft voor de mogelijke juridische en fiscale gevolgen. In dit videofragment gaan wij verder in op de civiele…

Lees meer

Goede doelen en vermogensplanning - het fiscale verhaal

De laatste jaren is er alsmaar meer aandacht voor goede doelen, ook in het kader van vermogensplanning. Het begrip “goed doel” is echter te beperkt. Wij spreken liever van filantropie. Niet enkel privépersonen en families zijn hierin actief, ook alsmaar meer bedrijven. Men kan op verschillende mani…

Lees meer

Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vermogensplanning praktijk

Enkele voordelen van de “nieuwe” BV Een belangrijke wijziging op het vlak van vermogensplanning is de mogelijkheid van meervoudig stemrecht binnen de BV. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen van de vennootschap reeds overdragen aan hun kinderen bij wijze van schenking, zon…

Lees meer

Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren. Het professionaliseren van de ond…

Lees meer

Gaat u binnenkort verhuizen? Vergeet dan uw sociale zekerheid niet!

Een aantal maatregelen is toch wel nodig als u verhuist naar een meer exotische (en/of fiscaal interessante) bestemming. Van zodra u niet meer onderworpen bent aan de Belgische wetgeving, waarbij alles (eventueel via de werkgever) qua opbouw van uw pensioen, medische kosten enz. wordt geregeld, zal…

Lees meer

Pre-emigratie planning

Bij een emigratie rijzen er sowieso een aantal praktische vragen. U moet immers allerlei zaken regelen hier in België én ter plaatse in het woonland. Echter, ook op juridisch-fiscaal vlak kan u op voorhand al heel wat maatregelen nemen. Wilt u misschien permanent verhuizen naar uw buitenlandse v…

Lees meer

Internationale elementen in uw vermogen of gezinssamenstelling

Heeft uw nalatenschap internationale aspecten, zoals een kind in het buitenland, een vakantiewoning of een belegging in buitenlandse vennootschappen? Dan kan het een goed idee zijn om telkens ook de buitenlandse wetgeving ter zake te verifiëren. De taxatie van onroerend goed op het eigen …

Lees meer

Fiscaal regime van de auteursrechtelijke vergoeding

In deze video licht Veerle Lerut het fiscaal regime van de auteursrechten toe, met haar zeer interessante belastingdruk ten opzichte van een gewone beroepskost sinds de invoering in 2008 - sindsdien al vaak een topic in onze media. Een correcte bepaling van dit recht is natuurlijk cruciaal om…

Lees meer

Internationale tewerkstelling & fiscale controle

Graag breken we een lans om de nodige proactiviteit aan de dag te leggen bij internationale tewerkstellingsdossiers. De wereld wordt kleiner en mensen gaan vaker aan de slag over de grens - iets dat ook de fiscus en de overheden weten. Fiscale administraties wereldwijd beschikken dan ook over veel…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info