Eline Beeken

Eline Beeken

Advocaat

Eline is civilist en legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures.

Opleiding en ervaring

Eline behaalde in het diploma Master in de Rechten (2012) en Master in het Notariaat (2013) aan de KU Leuven en vervolgens een Master in het Fiscaal Recht (2014) aan de Vrije universiteit Brussel.

Als advocate is Eline verbonden aan de balie van Brussel. Zij sloot aan bij het Cazimirteam in 2017.

Specialisatie

Eline is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht, familie- en relatievermogensrecht, vermogens- en successieplanning en successie- en schenkingsrecht.

Zij spitst zich in het bijzonder toe op de overdracht van familiebedrijven en de begeleiding van ondernemende families. Zij werkt tevens mee aan het platform Magnolis, dat ze mee ontwikkelde.

“No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.” – H.E. Luccock

Vrije tijd

In haar vrije tijd spendeert Eline graag tijd met vrienden en familie. Verder houdt zij zich sportief bezig, door te crossfitten, lopen, zwemmen en paardrijden.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

Het gunstregime inzake de overdracht van familiale vennootschappen: over vastgoedactiviteiten en de ‘beenhouwerijzaak’

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere (2023). Het gunstregime inzake de overdracht van familiale vennootschappen: over vastgoedactiviteiten en de ‘beenhouwerijzaak’. Nieuwsbrief successierechten, 6, p. 10 e.v. .

Gunstregime voor overdracht familiale vennootschappen schendt gelijkheidsbeginsel niet

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere (2023). Gunstregime voor overdracht familiale vennootschappen schendt gelijkheidsbeginsel niet. Fiscale Actualiteit, 14, p. 1 e.v. .

HET HOF VAN CASSATIE BEVESTIGT: EEN OPTIONEEL ONTBINDENDE VOORWAARDE IS EN BLIJFT EEN ONTBINDENDE VOORWAARDE (NOOT ONDER CASS. 14 OKTOBER 2021)

Eline Beeken (2023). HET HOF VAN CASSATIE BEVESTIGT: EEN OPTIONEEL ONTBINDENDE VOORWAARDE IS EN BLIJFT EEN ONTBINDENDE VOORWAARDE (NOOT ONDER CASS. 14 OKTOBER 2021). Notarieel en Fiscaal Maandblad, 1, p. 19 e.v. .

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere (2022). Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap. Nieuwsbrief Registratierechten, Nummer 2, p. 36 .

De koerswijziging van VLABEL inzake de partiële splitsing en het gunstregime voor familiale vennootschappen

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere (2022). De koerswijziging van VLABEL inzake de partiële splitsing en het gunstregime voor familiale vennootschappen. Nieuwsbrief Registratierechten, Nummer 1, p. 15 .

Huwelijk en de fiscus : Het fiscaal regime van de familie - Het versterken van de positie van de langstlevende echtgenoot/partner - Een fiscale update

Eline Beeken en Nathalie Labeeuw (2022). Huwelijk en de fiscus : Het fiscaal regime van de familie - Het versterken van de positie van de langstlevende echtgenoot/partner - Een fiscale update. Huwelijksvermogensrecht (HUWV), .

VLABEL over de uitkering van liquidatiereserves en de continuïteitsvoorwaarden voor het behoud van het gunstregime inzake familiale vennootschappen

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken (2022). VLABEL over de uitkering van liquidatiereserves en de continuïteitsvoorwaarden voor het behoud van het gunstregime inzake familiale vennootschappen. Nieuwsbrief Registratierechten, Nummer 1, p. 11 .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Wetsvoorstel #3: Afschaffing van de verplichte getuigen bij notariële testamenten - is er een keerzijde aan de vereenvoudiging?

Marie Bamelis en Eline Beeken

Tot voor kort vereiste het notarieel testament de aanwezigheid van twee getuigen. De afschaffing van de verplichte aanwezigheid van getuigen bij notariële testamenten, is een vereenvoudiging die op het eerste gezicht valt toe te juichen. Al blijkt ze in de praktijk ook enkele nadelen met zich mee …

Lees meer

Wetsvoorstel #1: een gelijke behandeling van stiefkinderen en stiefkleinkinderen in de erfbelasting

Eline Beeken

Het stiefkind dat door zijn stiefouder testamentair wordt begunstigd, betaalt slechts erfbelasting aan de laagste tarieven, i.e. het tarief in rechte lijn. Stiefkleinkinderen daarentegen worden op dit vlak behandeld als ‘vreemden’, en dus onderworpen aan de hoogste tarieven inzake erfbelasting. Dit voe…

Lees meer

2024: het jaar van de verkiezingen. Tijd voor een kritische blik op de Belgische wetgeving

Eline Beeken

Dit jaar zal België getuige zijn van een historische gebeurtenis: voor het eerst zullen de Europese, federale, regionale, provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. En dit samen met de 15de verjaardag van CAZIMIR! Wij maken van dit unieke …

Lees meer

Gunstregime familiale ondernemingen: bewijs van persoonlijke exploitatie

Jozefien Dobbelaere en Eline Beeken

Het gunstregime Activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming, kunnen fiscaal voordelig worden geschonken of vererven. Een familiale onderneming is een een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater dan wel schenker of …

Lees meer

Het Hof van Beroep te Gent inzake de belastbare grondslag bij een vroegtijdige kapitaalvermindering volgend op de schenking van een familiale vennootschap

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

Indien men de vrijstelling van schenkbelasting volgend op de schenking van een familiale vennootschap onder het Vlaams fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen integraal wil behouden, mag het kapitaal gedurende drie jaar vanaf datum van de schenkingsakte niet dalen. (1) …

Lees meer

Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Eline Beeken en Eveline Vanthorre

De schenking of vererving van aandelen van een familiale vennootschap kan genieten van een fiscaal gunstregime. Wanneer voldaan is aan enkele decretale voorwaarden, kunt u de aandelen van uw familiale vennootschap schenken met vrijstelling van schenkbelasting of kunnen uw aandelen vererven aan een…

Lees meer

Een terugnamerecht vs. een ontbindende voorwaarde: wat zijn de voor- en nadelen op burgerrechtelijk en fiscaal vlak?

Elisabeth Janssens en Eline Beeken

Situatie Echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel hebben de mogelijkheid om eigen goederen in te brengen in hun huwgemeenschap. Bij de verdeling van de huwgemeenschap, ten gevolge van echtscheiding of overlijden, heeft de inbrengende echtgenoot op basis van de wet (art. 2.3.53, §4 …

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven

Eline Beeken

Het Vlaams gunstregime bestaat ruim 10 jaar. Tijd voor een evaluatie en een update. In deze cursus bespreekt mr. Eline Beeken het Vlaams gunstregime met betrekking tot de overdracht van familiebedrijven in Vlaanderen. mr. Beeken zal in haar uiteenzetting voornamelijk focussen op de standpunten van…

Lees meer

Maatschap als controlestructuur, nog nuttig

Eline Beeken

Is de maatschap nog steeds noodzakelijk of nuttig binnen het kader van vermogens- en successieplanning? In deze cursus bespreekt mr. Eline Beeken verschillende aspecten met betrekking tot de maatschap en haar rol binnen vermogens- en successieplanning. Het eerste deel focust op de kernpunten van de…

Lees meer

Client seminar - De revival van de PSAK (Gent)

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

De BELGISCHE STICHTING ALS CERTIFICERINGSVEHIKEL Door het certificeren van aandelen of andere vermogensbestanddelen, ontvangt men een ‘certificaat’ dat verbonden is met het overgedragen aandeel / vermogensbestanddeel en de waarde hiervan volgt. Het certificaat levert een gelijke opbrengst als het ond…

Lees meer

Client seminar - De revival van de PSAK (Hasselt)

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

De BELGISCHE STICHTING ALS CERTIFICERINGSVEHIKEL Door het certificeren van aandelen of andere vermogensbestanddelen, ontvangt men een ‘certificaat’ dat verbonden is met het overgedragen aandeel / vermogensbestanddeel en de waarde hiervan volgt. Het certificaat levert een gelijke opbrengst als het ond…

Lees meer

KMO-adviseur vermogens- en successieplanning

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken

Meer en meer mensen houden zich bezig met de planning van hun vermogen. Ook over erfenissen en de verschillende belastingen op het vermogen willen mensen vaker vooraf een planning maken. Vermogensplanning is een complex en steeds actueler gegeven. Vandaar dat mensen de juiste professionele…

Lees meer

Gebruik van een familiale holding / family office

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken

Family offices zijn in deze context een doeltreffend vehikel gebleken. Enerzijds laten ze een institutionalisering en professionalisering van vermogensbeheer toe. Anderzijds zijn ze voldoende flexibel om in te spelen op de specifieke noden van een familie, die aldus kan worden ‘ontzorgd’. Het suc…

Lees meer

Vlaams gunstregime familiale bedrijfsoverdracht : actua, rechtspraak en nieuwe standpunten

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken

Met het oog op de continuïteit van familiebedrijven kent het Vlaamse Gewest een fiscale gunstregeling voor de overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De huidige gunstregeling heeft tot doel om de Vlaamse ondernemers te stimuleren om reeds tijdens het leven de opvolging van hun …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info