Ellen Quintelier

Ellen Quintelier

Advocaat

Ellen Quintelier begeleidt en adviseert cliënten op het vlak van het vennootschapsrecht en de ondernemingsfiscaliteit. Zij heeft een bijzondere expertise in het bijstaan van cliënten bij alle mogelijke aspecten van fusies, overnames en herstructureringen.

Opleiding en ervaring

Ellen behaalde in 2009 haar diploma aan de KULeuven (Master in de Rechten) en specialiseerde zich vervolgens verder aan Fiscale Hogeschool Brussel, waar zij in 2010 een postgraduaat Fiscaliteit in de wacht sleepte.

Als advocaat is ze verbonden aan de balie van Brussel. Ellen is lid van het Cazimirteam sinds 2011.

Specialisatie

Ellen legt zich in hoofdzaak toe op het vennootschaps- en fiscaal recht. Zij heeft een bijzondere expertise in het bijstaan van cliënten bij alle mogelijke aspecten van fusies, overnames en herstructureringen. Als senior medewerkster bouwt zij een langetermijnrelatie op met haar cliënten en begeleidt zij hen en hun vennootschappen het hele jaar door met hun vennootschapsrechtelijke en fiscale vragen.

Ze verleent juridisch advies aan ondernemingen, hun aandeelhouders en bestuurders en staat eveneens in voor de redactie van aandeelhouders- en andere vennootschapsrechtelijke overeenkomsten en documenten. Dit doet ze telkens met een bijzondere aandacht voor de fiscale aspecten die hierbij komen kijken.

Publicaties en andere activiteiten

Ellen verzorgt regelmatig interne seminaries op kantoor voor de junior medewerkers over actuele fiscale topics.

“In mijn job is elke dag anders, elke dag nieuwe uitdagingen. Ik vind het boeiend om voor juridische vragen of problemen van cliënten een creatieve oplossing te vinden en uit te werken - steeds de fiscale actualiteit in acht nemend.”

Vrije tijd

Ellen is een vrolijke dame die geniet van het leven; een goed glas, muziek luisteren en beoefenen, reizen naar verre bestemmingen, stevige wandelingen in de natuur en tijd doorbrengen met haar oogappels, Céleste en Victor, houden haar bezig.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

VLAANDEREN VEREENVOUDIGT EN VERLAAGT DE SCHENKBELASTING OP ONROERENDE GOEDEREN

Ellen Quintelier (2015). VLAANDEREN VEREENVOUDIGT EN VERLAAGT DE SCHENKBELASTING OP ONROERENDE GOEDEREN. Registratierechten, afl. 3, p. 1-5 .

ARTIKEL 60BIS (OUDE VERSIE) - ARREST GRONDWETTELIJK HOF 8 JULI 2010

Ellen Quintelier (2011). ARTIKEL 60BIS (OUDE VERSIE) - ARREST GRONDWETTELIJK HOF 8 JULI 2010. Successierechten, afl. 5, p. 1-4 .

GERECHTELIJK WETBOEK NIET VAN TOEPASSING OP DE DOOR DE ONTVANGER INGESTELDE VORDERING TOT CONTROLESCHATTING – BESPREKING VAN CASSATIE 12 NOVEMBER 2010

Ellen Quintelier (2011). GERECHTELIJK WETBOEK NIET VAN TOEPASSING OP DE DOOR DE ONTVANGER INGESTELDE VORDERING TOT CONTROLESCHATTING – BESPREKING VAN CASSATIE 12 NOVEMBER 2010. Registratierechten, afl. 2, p. 2-3 .

HET VERMIJDEN VAN REGISTRATIERECHTEN BRENGT DE BELASTINGNEUTRALITEIT VAN EEN FUSIE NIET IN HET GEDRANG

Ellen Quintelier (2011). HET VERMIJDEN VAN REGISTRATIERECHTEN BRENGT DE BELASTINGNEUTRALITEIT VAN EEN FUSIE NIET IN HET GEDRANG. Registratierechten, afl. 1, p. 2-5 .

GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN DE VERSCHILLENDE FISCALE ADMINISTRATIES: HET FISCALE NET SLUIT ZICH LANGZAAMAAN

Ellen Quintelier (2011). GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN DE VERSCHILLENDE FISCALE ADMINISTRATIES: HET FISCALE NET SLUIT ZICH LANGZAAMAAN. Registratierechten, 1, p. 16-19 .

MEENEEMBAARHEID VAN REGISTRATIERECHTEN NIET LANGER VERHINDERD BIJ EEN AANKOOP MET BTW

Ellen Quintelier (2013). MEENEEMBAARHEID VAN REGISTRATIERECHTEN NIET LANGER VERHINDERD BIJ EEN AANKOOP MET BTW. NNK, afl. 1, p. 33-35 .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Wet tot implementatie van de Europese Mobiliteitsrichtlijn werd gepubliceerd: nieuwe regelgeving met betrekking tot (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen

Ellen Quintelier en Fien Baert

Op 6 juni 2023 werd de wet tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/2121 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wettekst is hier raadpleegbaar. Deze wet houdt een gedeeltelijke omzetting in van de Richtlijn (EU) 2019/2121 van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met…

Lees meer

Vergeet uw belangenconflict niet op de correcte manier bekend te maken

Ellen Quintelier

Indien u binnen uw vennootschap wordt geconfronteerd met een belangenconflict in hoofde van één of meerdere bestuurders, moet u bepaalde formaliteiten naleven, waaronder de vermelding in de notulen of in een bijzonder verslag van de aard van de beslissing waarover een belangenconflict bestaat, de v…

Lees meer

Wanneer zijn tussentijdse cijfers vereist bij een (partiële) splitsing?

Ellen Quintelier

Algemene regel Indien u een (partiële) splitsing wenst door te voeren binnen uw vennootschap moeten uiterlijk één maand voor de buitengewone algemene vergadering die zich over de (partiële) splitsing moet uitspreken heel wat stukken ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders. Eén van deze stuk…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel!

Ellen Quintelier

Enige tijd terug stelden wij ons de vraag of onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) binnen de BV statutair kan worden voorzien dat bij een dividenduitkering de liquidatiereserves bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen en dat de dividenden…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV?

Ellen Quintelier

Aanleg liquidatiereserve Een ‘kleine’ vennootschap beschikt over de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen om fiscaal voordelig winsten uit te keren uit de vennootschap. Of een vennootschap al dan niet klein is, wordt bepaald overeenkomstig de criteria vermeld artikel 1:24 van het Wet…

Lees meer

Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vermogensplanning praktijk

Ellen Quintelier en Francis van der Haert

Enkele voordelen van de “nieuwe” BV Een belangrijke wijziging op het vlak van vermogensplanning is de mogelijkheid van meervoudig stemrecht binnen de BV. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen van de vennootschap reeds overdragen aan hun kinderen bij wijze van schenking, zon…

Lees meer

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu?

Ellen Quintelier

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info