Robin Bosschaert

Robin Bosschaert

Advocaat

Robin is civilist en legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures.

Opleiding en ervaring

Tijdens zijn rechtenopleiding aan de Universiteit Antwerpen ontwikkelde Robin een bijzondere interesse in het familiaal vermogensrecht. Na zijn rechtenopleiding voltooide Robin in 2018 een Master na master Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien studeerde hij nog één jaar in Italië (Università degli Studi di Catania).

Als advocaatis Robin verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimirteam sinds 2018.

Robin is Nederlandstalig maar spreekt ook Engels, Frans en Italiaans.

Specialisatie

Bij Cazimir advocaten legt Robin zich voornamelijk toe op vermogensplanning, echtscheidingen en de vereffening en verdeling van nalatenschappen. Dit alles in zowel een nationale als internationale context.

Bij de aanvang van elk geschil tracht hij steeds een analyse te maken van de verschillende mogelijkheden. Bij voorkeur wordt er eerst nagegaan of er geen minnelijk akkoord mogelijk is. Wanneer duidelijk blijkt dat dat niet mogelijk is, zal hij alle middelen inzetten om een procedure tot een goed einde te brengen.

Het persoonlijk contact met de cliënt is voor Robin van primordiaal belang. Cliënten kunnen dan ook steeds bij hem terecht met hun vragen of bekommernissen. Dit kan zowel via de traditionele kanalen als via modernere communicatiemiddelen zoals Skype of videoconferencing.

Ik vind een goede aansluiting bij Cazimir advocaten omwille van hun doorgedreven specialisatie in diverse rechtstakken. De wisselwerking tussen het adviserende (vermogensplanning) en het procedurele (echtscheidingen en nalatenschappen) zorgt voor buitengewoon creatieve en doordachte oplossingen.

Vrije tijd

Zijn vrije tijd spendeert Robin bij voorkeur op de fiets, zowel in binnen- als buitenland.

Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Verhoging rechtsplegingsvergoeding met ingang vanaf 1 november 2022

Robin Bosschaert

Sedert 1 januari 2008 kent België een systeem waarbij de in het ongelijk gestelde partij forfaitair moet bijdragen in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. De omvang van de vergoeding wordt bepaald in functie van de inzet van het geding (de waarde van …

Lees meer

Niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven

Robin Bosschaert

Bovenstaand principe is één van de meest gekende bepalingen uit het oude Burgerlijk Wetboek (artikel 815 oud BW - intussen vervangen door artikel 4.66 BW). Reeds lange tijd bestond er discussie of voormeld artikel van toepassing was op iedere onverdeeldheid en dit ongeacht de oorsprong ervan. Een m…

Lees meer

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

Lees meer

Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

Robin Bosschaert

Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. …

Lees meer

Binnenkort ook taks tot vergoeding van de successierechten verschuldigd op buitenlands onroerend goed?

Robin Bosschaert

(Internationale) VZW’s en private stichtingen zijn onderworpen aan een jaarlijks wederkerende vermogensbelasting van 0,17 procent op hun volledige vermogen. (1) Deze belasting werd in het begin van de 20ste eeuw ingevoerd om het gemis aan successierechten op te vangen ten gevolge van het invoeren v…

Lees meer

​De latere verkoop van een geërfd onroerend goed: bezint eer ge begint.

Robin Bosschaert

Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest. In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse…

Lees meer

​Vermogensplanning en COVID-19: Vermogensplanning in quarantainetijden: wat kan er nog wel op vlak van schenkingen?

en Robin Bosschaert

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven en op de praktijk van de vermogensplanning. Wij verwijzen hiervoor naar ons eerder algemeen artikel hierover. In dit vervolgartikel bespreken wij meer in detail de actuele mogelijkheden voor het doen en registreren van schenkingen in…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Onterven, kan dat? En wat kan u doen als ù wordt onterfd?

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

Er zijn weinig onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. We krijgen regelmatig de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Beter gezegd: kan ik (nog) iemand onterven? Maar we treden ook op voor personen wiens voorbehouden erfdeel…

Lees meer

Vereffening en verdeling van nalatenschappen - Een praktijkgericht overzicht aan hand van een draaiboek

Nathalie Labeeuw en Robin Bosschaert

Onder andere volgende topics worden behandeld: Impact van een verblijvingsbeding op de gerechtelijke vereffening-verdeling Worden voorafgaande schenkingen automatisch betrokken bij de vereffening-verdeling? Opvragen van rekeninguittreksels: door de notaris-vereffenaar of door de partijen zelf?…

Lees meer

Vereffening en verdeling van nalatenschappen: 10 jaar Wet houdende procedure vereffening verdeling

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

De wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling bestaat dit jaar 10 jaar. Tijdens dit seminarie lichten de sprekers aan de hand van casussen het draaiboek van de vereffening-verdeling toe. Zij focussen hierbij op de nieuwigheden en (vaak…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info