Rosanne Van Gael

Rosanne Van Gael

Advocaat

Rosanne Van Gael is fiscaal advocaat en gespecialiseerd in zowel nationaal als internationaal fiscaal recht. Ze legt zich toe op ondernemings- en vastgoedfiscaliteit.

Opleiding en ervaring

Ze behaalde haar masterdiploma aan de K.U.Leuven (2016) en een postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk aan de Fiscale Hogeschool Brussel (2017).

Als advocaat is Rosanne verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van het Cazimirteam sinds 2017. Rosanne is werkzaam in kantoor Diegem en Antwerpen, af en toe ook in kantoor Gent.

Specialisatie

Concreet adviseert Rosanne ondernemers over de (her)structurering van hun activiteiten, de optimale werking van hun management-, holding- en/of vastgoedvennootschappen en bekijkt ze hoe de vermogensopbouw binnen de onderneming(sgroep) bij de ondernemer (privé) terechtkomt.

Dergelijke analyses beperken zich niet tot het Belgische grondgebied, noch tot ondernemers: advisering inzake buitenlands vastgoed, emigraties, buitenlandse vermogensstructuren (die al dan niet onder de kaaimantaks sorteren) behoren tevens tot haar expertise.

Publicaties en andere activiteiten

Rosanne gaf reeds meermaals seminarie over de in- en uitbreng van vastgoed uit de vennootschap, management fees, buitenlands vastgoed, de bezoldigingstheorie, de fiscale impact van het nieuwe goederenrecht en diverse andere topics inzake vastgoedfiscaliteit. Ze woonde regelmatig de redactievergadering van Nieuwsbrief Registratierechten bij en begeleidt ook studenten bij de manama fiscaal recht aan de Universiteit van Antwerpen als observator bij vakspecifieke masterproeven.

“De fiscaliteit is steeds in beweging: wetgeving, rechtspraak en rechtsleer veranderen haast dagelijks. Bovendien heeft elke cliënt een op maat gemaakte oplossing nodig. Het samenbrengen van alle info tot een praktisch werkbaar geheel schept voldoening.”

Vrije tijd

Rosanne is een goedlachse babbelaar die in haar vrije tijd graag badminton en padel speelt.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

De Box 3-heffing en de Belg met Nederlands vastgoed: een stand van zaken

Wim Vermeulen en Rosanne Van Gael (2023). De Box 3-heffing en de Belg met Nederlands vastgoed: een stand van zaken. TFR, 637, .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS 2022

Wim Vermeulen, Ann-Sofie Ceulemans, , Rosanne Van Gael, en (2022). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS 2022. Mechelen: Kluwer .

De nieuwe belastbare grondslag voor inkomsten van buitenlandse onroerende goederen, een Belgisch compromis

Wim Vermeulen, Rosanne Van Gael en (2021). De nieuwe belastbare grondslag voor inkomsten van buitenlandse onroerende goederen, een Belgisch compromis: Fiscaal praktijkboek 2021-2022 Directe belastingen. Mechelen: Wolters-Kluwer .

Dividenduitkering in natura van een onroerend goed: verschillende visies over de gewestgrenzen heen

Tim Melis en Rosanne Van Gael (2021). Dividenduitkering in natura van een onroerend goed: verschillende visies over de gewestgrenzen heen. Nieuwsbrief Registratierechten, 3, p. 12-21 .

DE SCI ONDER HET DUBBELBELASTINGVERDRAG – DE CONSEIL D’ETAT BESLECHT (VOORLOPIG) DE DISCUSSIE

Wim Vermeulen en Rosanne Van Gael (2020). DE SCI ONDER HET DUBBELBELASTINGVERDRAG – DE CONSEIL D’ETAT BESLECHT (VOORLOPIG) DE DISCUSSIE. TEP, nr. 2, 228-229 .

VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN EEN SCI: DE FRANSE FISCUS TRIOMFEERT

Rosanne Van Gael en Wim Vermeulen (2020). VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN EEN SCI: DE FRANSE FISCUS TRIOMFEERT. TEP, nr. 2, 242 e.v. .

MELDINGSPLICHT ONDER DAC [DIRECTIVE ON ADMINISTRATIVE COOPERATION] 6 OOK VAN TOEPASSING OP REGISTRATIERECHTEN

Wim Vermeulen en Rosanne Van Gael (2020). MELDINGSPLICHT ONDER DAC [DIRECTIVE ON ADMINISTRATIVE COOPERATION] 6 OOK VAN TOEPASSING OP REGISTRATIERECHTEN. Nieuwsbrief Regi, nr. 1, p. 10 .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Wetsvoorstel #2: een herziening van de recent in de Kaaimantaks ingevoerde exit tax

Céleste Ghequiere en Rosanne Van Gael

De Kaaimantaks bestaat vandaag bijna tien jaar. Gedurende deze periode werd er al verschillende keren gesleuteld aan de wetgeving. Ook eind vorig jaar voerde de wetgever nog wijzigingen door. Eén van de nieuwigheden betreft de invoering van een ‘exit tax’ voor oprichters van juridische constructies die …

Lees meer

Spaanse regering plant wetswijziging aan ‘Gouden Visum’ verblijfsvergunning

Rosanne Van Gael en Philippe Hermans

Vorige week maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez via een persbericht bekend dat de Spaanse regering overweegt een wetswijziging door te voeren met betrekking tot het verkrijgen van 'Golden Visa' verblijfsvergunningen. Deze maatregel wordt voorgesteld als een middel om vastgoedspeculatie tegen te …

Lees meer

Is mijn SCI plots een juridische constructie?

Céleste Ghequiere en Rosanne Van Gael

IS MIJN SCI PLOTS EEN JURIDISCHE CONSTRUCTIE? De programmawet van 22 december 2023 wijzigt op diverse punten de zogenaamde ‘kaaimantaks’. Nu de wet sinds 1 januari in werking is getreden, dienen de eventuele verschuivingen en implicaties die deze wetswijziging met zich meebrengt voor de Franse tra…

Lees meer

Afschaffing van het ‘non dom-regime’ in het Verenigd Koninkrijk. What’s next?

Rosanne Van Gael en Céleste Ghequiere

In het Verenigd Koninkrijk kondigt men aan met ingang van 6 april 2025 de speciale belastingstatus voor ‘niet-gedomicilieerde personen’ af te schaffen, nieuws dat als een bom inslaat! Er wordt een alternatief (zogenaamd eenvoudiger) regime geïntroduceerd, dat slechts van korte duur is. Op heden kunn…

Lees meer

Frans vastgoed aangehouden via vennootschap: nieuwe beperkingen voor de aftrekbaarheid van schulden in de Franse vermogensbelasting

Rosanne Van Gael en Céleste Ghequiere

Op 1 januari 2024 trad de Franse financieringswet in werking, waarbij significante veranderingen werden doorgevoerd met betrekking tot de Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) voor natuurlijke personen die Frans vastgoed aanhouden via een vennootschap. Deze wijzigingen omvatten aanpassingen in de b…

Lees meer

Update: nieuwe wetgeving bevestigt het einde van het NHR-regime op 31 december 2023, met enkele overgangsmaatregelen voor personen die pas vanaf 1 januari 2024 Portugees fiscaal inwoner worden

Rosanne Van Gael en Joost Klaps

Twee maanden geleden maakte de voormalige Portugese eerste minister, Antonio Costa, het nieuws bekend dat het Portugese fiscaal gunstregime, dat heel wat niet-Portugezen naar daar lokte, het zogenaamde “non habitual residence regime” of NHR-regime, zou eindigen vanaf 1 januari 2024. Intussen werd de …

Lees meer

Update: hervorming van het Italiaans fiscaal “impatriati”-regime op til (met ingang vanaf 2024!)

Rosanne Van Gael en Joost Klaps

Na het definitieve einde van een tijdperk vanaf 1 januari 2024 van het non-habitual residence regime (NHR) in Portugal, wijzigt mogelijk ook Italië haar aantrekkelijk fiscaal regime voor werknemers, zelfstandigen en ondernemers die naar Italië verhuizen en Italiaans fiscaal inwoner wensen te w…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Onroerende goederen in het buitenland & fiscaliteit

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een buitenlandse vakantiewoning. Vooral de klassieke bestemmingen, zoals Frankrijk en Spanje, zijn erg in trek bij het Belgische publiek. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak zeer complex en onderhevig aan frequente wijzigingen. De Belgische fiscale…

Lees meer

Hoe vastgoed inbrengen en uit de vennootschap halen door een fiscale bril

Rosanne Van Gael en Ann-Sofie Ceulemans

Vaak is het om financiële en fiscale redenen alsook omwille van vermogensplanning interessant om met een vennootschap te investeren in vastgoed. We stellen evenwel vast dat menig Belg graag zijn opties openhoudt om nadien het vastgoed alsnog privé te verwerven. Er bestaan tal van mogelijkheden om v…

Lees meer

Fiscaal bekeken: Hoe vastgoed in en uit vennootschap brengen?

Rosanne Van Gael en Ann-Sofie Ceulemans

Lees meer

Fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje en Frankrijk

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. In dat geval gelden er immers niet alleen de Belgische …

Lees meer

Vastgoed uit de vennootschap halen

Rosanne Van Gael

Vaak is het om financiële en fiscale redenen alsook omwille van vermogensplanning interessant om met een vennootschap te investeren in vastgoed. De praktijk leert ons dat de achterliggende aandeelhouders graag hun opties openhouden om nadien het vastgoed alsnog privé te verwerven. Er bestaan tal v…

Lees meer

In- en uitbrengen van vastgoed in de vennootschap: tips & tricks

Ann-Sofie Ceulemans en Rosanne Van Gael

Deel 1: verwerving van vastgoed met een vennootschap: Aankoop van onroerend goed en registratierechten Inbreng van onroerend goed en registratierechten Hybride aankoopvormen (vestiging recht van vruchtgebruik of recht van opstal) Deel 2: aanhouden van vastgoed met een vennootschap – beknopte b…

Lees meer

Fiscale optimalisatie vastgoedinvesteringen privé of in de vennootschap

Rosanne Van Gael

Doe je vastgoedinvesteringen best privé of via een vennootschap? Welke factoren kan je best in overweging nemen als je deze beslissing neemt? Maakt het uit of het gaat om professioneel vastgoed of een gezinswoning? Om Belgisch of buitenlands vastgoed? Hoe kan je vastgoedinvesteringen best …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info