Wouter Strypsteen

Wouter Strypsteen

Advocaat

Wouter Strypsteen begeleidt en adviseert cliënten bij de fiscale en juridische aspecten van vennootschapstransacties en financiële investeringen.

Opleiding en ervaring

Na zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven specialiseerde Wouter zich verder in het fiscaal recht (Master de spécialisation en droit fiscal, ULB) en in het vennootschapsrecht (Master-na-master, KU Leuven). Alvorens het Cazimir team te vervoegen in 2019 is Wouter werkzaam geweest als fiscaal advocaat in een Benelux zakenadvocatenkantoor en in het tax team van een Belgische grootbank. Als advocaat is Wouter verbonden aan de balie van Brussel.

Wouter staat u te woord in Nederlands, Frans en Engels.

Specialisatie

Wouter staat cliënten bij in een brede waaier van Belgische en internationale fiscale en vennootschapsrechtelijke dossiers. Hij begeleidt zo ondernemende families en investeerders bij de uitbouw van hun bedrijf en optimalisatie van hun vermogen. Zijn doelstelling is hierbij steeds om zelfs voor hun meest complexe fiscale en juridische vraagstukken tot een heldere oplossing te komen.

Hij spitst zich toe op de fiscale en juridische aspecten van herstructureringen, bedrijfsoverdrachten en financiële investeringen met inbegrip van investeringsfondsen.

Publicaties en andere activiteiten

Wouter geeft regelmatig voordrachten voor verscheidene professionele organisaties over fiscale topics. Hij is ook lid van de International Fiscal Association (IFA) en bestuurslid van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd leeft Wouter zich graag sportief uit op de koersfiets, op het tenniscourt of al lopend in het Brusselse Ter Kamerenbos.

Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Newsflash: Effectentaks 2.0 blijft overeind voor Grondwettelijk Hof, enkel gedeeltelijke vernietiging antimisbruikbepalingen

Wouter Strypsteen en Dries Vandervelde

Verschillende belastingplichtigen hadden vernietigingsberoepen ingesteld tegen de effectentaks 2.0. Na de eerdere vernietiging van de eerste effectentaks werd een herwerkte effectentaks 2.0 ingevoerd. De regering wou hiermee bewust een nieuwe taks op effectenrekeningen invoeren, eerder dan de oude…

Lees meer

Fiscale gunstregimes voor KMO-vennootschappen

Wouter Strypsteen

Voor kleine vennootschappen bestaan er gelukkig een aantal gunstregimes in ons land. In deze video wordt een woordje uitleg gegeven over de twee meest relevante. Klassiek wordt bijvoorbeeld de liquidatiereserve toegepast om op een fiscaal vriendelijke manier geld uit de vennootschap uit te keren.…

Lees meer

Aftrek voor innovatie-inkomsten: dé steunmaatregel voor ondernemingen met innovatieve ideeën

Dieter Moens en Wouter Strypsteen

Via de aftrek voor innovatie-inkomsten kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Voordien bestond er reeds de aftrek voor octrooi-inkomsten. Met betrekking tot deze aftrek voor…

Lees meer

Hong Kong opgenomen op EU grijze lijst: wat zijn de gevolgen?

Dries Vandervelde en Wouter Strypsteen

Tot op vandaag is Hong Kong voor veel Belgische ondernemingen de toegangspoort bij uitstek tot de Chinese en bij uitbreiding de gehele Aziatische markt. Omgekeerd blijft Hong Kong ook voor Chinese ondernemingen het belangrijkste zakencentrum voor internationale investeringen. De Europese Raad…

Lees meer

De nieuwe taks op de effectenrekeningen: een feniks herrijst uit zijn as?

Wouter Strypsteen

Vorige week donderdag werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd. De effectentaks 2.0. die op kruissnelheid naar schatting jaarlijks ongeveer 420 miljoen euro zou moeten gaan opbrengen, is hiermee dus…

Lees meer

Fiscus staat eindelijk FBB op Franse dividenden aan particulieren toe: Franse dividenden voortaan minder belast

Ann-Sofie Ceulemans, Alexandre Missal en Wouter Strypsteen

Waarover gaat het? Een Belgisch inwoner die een dividend ontvangt van een Belgische vennootschap, betaalt daarop in principe 30 % roerende voorheffing. Een Belgisch inwoner die daarentegen een dividend ontvangt van een Franse vennootschap, betaalt daarop, op grond van het Belgisch-Frans…

Lees meer

Ceci n’est pas une société? Cassatie fluit de fiscus terug bij toepassing attractiebeginsel op royalty’s met miskenning rechtspersoonlijkheid managementvennootschap.

Wouter Strypsteen en Flore Versmessen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht in licentie geven aan een vennootschap die dit exploiteert tegen betaling van royalty’s. Indien de natuurlijke persoon in dit kader eveneens nog in bepaalde mate actief blijft, t…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Client seminar - Private equity voor family offices en particuliere investeerders: fiscale en juridische aandachtspunten anno 2022

Olivier De Keukelaere en Wouter Strypsteen

In de zoektocht naar aantrekkelijke rendementen is de interesse van family offices en vermogende particulieren voor private investeringen de voorbije jaren sterk toegenomen. We zien in onze dagelijkse praktijk echter dat dergelijke investeringen op fiscaal en juridisch vlak toch wel specifieke…

Lees meer

Buitenlandse inkomsten met nadruk op roerende- en beroepsinkomsten

Veerle Lerut en Wouter Strypsteen

Lees meer

Fiscale aspecten van een share deal vs. asset deal: actuele aandachtspunten

Wouter Strypsteen

Een essentiële vraag bij bedrijfsoverdrachten is de keuze tussen de (ver)koop van de aandelen, de zogenaamde share deal, of van activa, de zogenaamde asset deal. Deze keuze leidt immers tot fundamenteel verschillende fiscale gevolgen en dit zowel bij de koper als de verkoper. Tijdens deze …

Lees meer

Fiscale kwalificatie als kleine of grote vennootschap: recente ontwikkelingen

Wouter Strypsteen

Een kwalificatie als kleine vennootschap is noodzakelijk om van verschillende fiscale gunstmaatregelen te kunnen genieten. Om deze reden is het essentieel om de groottecriteria steeds correct te beoordelen. Voornamelijk in geval van verbonden vennootschappen dient men echter bijzonder aandachtig te…

Lees meer

FISCALE ASPECTEN VAN BELEGGEN VIA VENNOOTSCHAP VERSUS BELEGGEN PRIVÉ ANNO 2022

Wouter Strypsteen

Ondernemers die een mooie cash positie hebben opgebouwd in de vennootschap vragen zich regelmatig af hoe deze optimaal te beleggen. Waar het gaat om middelen die in de nabije toekomst niet nodig zijn voor de activiteiten, komt hierbij snel de vraag aan de orde of het best is via de vennootschap te…

Lees meer

Share deal vs. asset deal, meer bepaald inzake onroerende goederen

Wouter Strypsteen

De hamvraag bij (vastgoed)transacties en dit zowel voor de (kandidaat-)koper als voor de (kandidaat-)verkoper is: (ver)koop ik nu best de aandelen (de zogenaamde “share deal”) of de activa (de zogenaamde “asset deal”)? Tijdens dit seminarie wordt overlopen wat de diverse pro’s en con’s zijn van de keuze share…

Lees meer

Webinar Effectentaks 2.0 - enkele bijzondere aandachtspunten toegelicht

Wouter Strypsteen en Olivier De Keukelaere

De veelbesproken nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 26 februari 2021. Het is onmiskenbaar dat de precieze invulling van deze nieuwe taks aanleiding zal geven tot een aantal onduidelijkheden en mogelijke twistpunten. Velen stellen ook de vraag of deze nieuwe…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info