Fiscale regularisaties

Bezit u goederen in het buitenland die nooit werden aangegeven? Wenst u uw buitenlandse gelden te repatriëren naar België, maar ondervindt u complianceproblemen met uw bank? Werd een erfenis niet geheel aangegeven? Mogelijks moet u dan denken aan een fiscale regularisatie.

Deze materie kan bijzonder complex worden, mede gelet op de verwevenheid met het (fiscaal) strafrecht. U kan op ons rekenen om u doorheen dit gevaarlijke mijnenveld te loodsen!

  Terug naar overzicht

  Gerelateerde nieuwsberichten en publicaties

  Fiscale regularisatieprocedure 2016

  Alexandre Missal

  Bevoegde orgaan De mogelijkheid om kapitalen en inkomsten te regulariseren die aan het oog van de Belgische fiscus werden onttrokken met de bedoeling Belgische belastingen te ontwijken, is uiteraard niet nieuw. De laatste regularisatieronde om voornoemde inkomsten en kapitalen te regulariseren bij…

  Lees meer

  Regularisatie: is het werkelijk vijf voor twaalf?

  Alexandre Missal

  De hele regelgeving hieromtrent tot één zin herleiden kan niet. Toch proberen we dit hier : zeer eenvoudig gesteld en zonder enige nuancering worden in de meeste gevallen gegevens over 2016 uitgewisseld vanaf 1 januari 2017 (voor Zwitserland worden gegevens over 2017 uitgewisseld vanaf 1 januari 2…

  Lees meer

  Fiscale regularisatie vanaf 1 april 2016

  Alexandre Missal

  Op 11 maart 2016 werd het wetsontwerp met betrekking tot de fiscale regularisatie goedgekeurd door de Ministerraad. Het wetsontwerp voorziet in een inwerkingtreding op 1 april 2016. het blijft nog maar de vraag of dit realistisch is daar het ontwerp nog moet worden behandeld in de bevoegde…

  Lees meer

  Nieuwe regularisatieprocedure 2016

  Alexandre Missal

  Vrijdag 11 maart heeft de ministerraad een aangepast wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie goedgekeurd. Dit wetsontwerp werd in de Kamer ingediend op 29 maart 2016 voor verdere behandeling. Initieel zou de nieuwe regeling van kracht worden vanaf 1…

  Lees meer

  Nouvelle procédure de régularisation fiscale 2016

  Le vendredi 11 mars, le conseil des ministres a approuvé un projet de loi modifié pour instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale. Ce projet de loi a été déposé à la Chambre le 29 mars 2016 afin d’être traité. Initialement il était prévu que le nouveau système entre en vigueur le 1er …

  Lees meer

  Fiscale regularisatie van start op 1 augustus!

  Alexandre Missal

  De fiscale regularisatie gaat van start op 1 augustus 2016, maar wel zonder akkoord met de gewesten. Op 20 juli 2016 werd het wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging…

  Lees meer

  Regularisatie van ontdoken Vlaamse belastingen in de maak

  Alexandre Missal

  Op 7 oktober 2016 werd een voorontwerp van decreet goedgekeurd waardoor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen ontdoken ‘zuivere’ Vlaamse belastingen (belastingen waar de federale overheid dus niet (meer) tussenkomt en Vlaanderen de dienst verzekert) zouden kunnen regulariseren. In de pra…

  Lees meer
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info