Vereffening-verdeling na echtscheiding

Bij de beëindiging van een huwelijk of relatie wordt u vaak geconfronteerd met vele vraagstukken waarvoor u een oplossing moet vinden. Niet alleen is er de verdeling van het gezamenlijke vermogen, u dient misschien ook een verblijfsregeling en financiële regeling voor de kinderen te bekomen. Juridische bijstand is voor dergelijke complexe en emotionele dossiers geen overbodige luxe.

In het belang van alle partijen streven wij er steeds naar om uw echtscheiding in alle sereniteit te laten verlopen en trachten wij in de eerste plaats steeds op een snelle en constructieve wijze tot een minnelijke afhandeling te komen. Onze ervaring leert dat een onderhandelde oplossing steeds de voorkeur geniet boven een door de rechtbank opgelegde regeling. Dergelijke overeenkomst, gedragen door beide partijen, is niet alleen goedkoper, maar heeft ook meer garantie op een correcte uitvoering en zorgt ervoor dat partijen - die vaak als ouders blijvend verbonden zijn door hun gemeenschappelijke kinderen - in goede verstandhouding voortaan elk hun eigen weg kunnen gaan.

Wij staan u graag bij met onze jarenlange praktijkervaring en onze diepgaande juridische kennis. Wij pleiten sterk voor een praktische, pragmatische, hands-on aanpak bij elke stap van uw scheiding, zowel bij de onderhandeling en opmaak van een minnelijk akkoord, als in het kader van een procedure voor de rechtbank en de afwikkeling van de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij de notaris.

  Terug naar overzicht

  Gerelateerde nieuwsberichten en publicaties

  Gevolgen van de aankoop van een woning door een van de echtgenoten tijdens een echtscheidingsprocedure

  Nathalie Labeeuw

  Invloed van het huwelijksvermogensstelsel Het antwoord op deze vraag hangt af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder iemand gehuwd is (en eventueel de bepalingen van het huwelijkscontract). Is men gehuwd onder het stelsel van ‘scheiding van goederen’, dan is er in principe geen enkel pro…

  Lees meer

  De verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen bij echtscheiding

  Nathalie Labeeuw

  Situering De echtscheiding brengt de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogen of de onverdeeldheid met zich mee. Wanneer er tot dit gemeenschappelijk vermogen of tot deze onverdeeldheid aandelen van vennootschappen behoren, geeft deze vereffening-verdeIing vaak aanleiding geeft…

  Lees meer

  Hof van Cassatie aanvaardt het finaal verrekenbeding

  Nathalie Labeeuw

  In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking van een finaal verrekenbeding. Wat is een finaal verrekenbeding? Een finaal verrekenbeding wordt wel eens gebruikt in het kader van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen. In…

  Lees meer

  Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)te na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties ?

  Nathalie Labeeuw

  In een opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 februari 2017 deed het Hof uitspraak over de vordering die de ex-echtgenote in het kader van de vereffening-verdeling instelde tot het bekomen van een vergoeding voor de arbeidsprestaties die zij gedurende het huwelijk had verricht in…

  Lees meer

  Echtscheiding en huwelijksvermogen in internationale context

  Nathalie Labeeuw

  Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten met een internationaal profiel of wij voor hen een echtscheidingsprocedure kunnen opstarten. Deze vraag kan door de specialisten van het kantoor op zeer korte tijd worden beantwoord. Meestal betreft het Belgen die in het buitenland wonen en/of werken of …

  Lees meer

  Beroepsschulden binnen het huwelijk. Wie betaalt ze?

  Nathalie Labeeuw

  Wanneer u op het moment van uw huwelijk of nadien geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, valt u automatisch onder het wettelijk stelsel. Dit is het huwelijksvermogensstelsel waarvan de wetgever heeft gedacht dat het passend was voor de meeste koppels. Het wettelijk stelsel kent twee soorten…

  Lees meer

  Kan uw toekomstige ex-partner zomaar met uw (gemeenschappelijk) geld gaan lopen vlak voor de scheiding?

  Nathalie Labeeuw

  Probleemstelling In echtscheidingssituaties gebeurt het wel eens dat één van de echtgenoten kort voor of tijdens de feitelijke scheiding financiële tegoeden afhaalt van de gemeenschappelijke bankrekening(en) zonder de andere echtgenoot daarin te kennen, of gemeenschappelijke financiële tegoeden naa…

  Lees meer

  Bouwen op grond van uw partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand

  Robin Bosschaert

  Het is een vaak voorkomende problematiek tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, maar ook tussen gehuwden, onder het stelsel van scheiding van goederen: één van de partners bezit een grond en men bouwt hier samen een woning op. Deze woning wordt betaald met gelden van beide partners. Nadien g…

  Lees meer

  Internationaal scheiden: "It’s very complicated"

  Nathalie Labeeuw

  "Altijd trekt iemand aan het kortste eind, zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Het is hard, maar het is zo." Dat zegt Nathalie Labeeuw in De Standaard Weekblad d.d. 06/04/2019. Bij een scheiding tussen personen met eenzelfde nationaliteit is er altijd hoop dat de ex-partners tot…

  Lees meer

  ​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten

  Elisabeth Janssens

  Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheidingszaken of relatiebreuken met gemeenschappelijke kinderen blijft dit dikwijls een belangrijk discussiepunt. Dit thema doet al vlug enkele vragen rijzen. Welke kosten zijn er…

  Lees meer

  Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

  Rinse Elsermans en

  De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

  Lees meer

  Vrijwillige betaling onderhoudsuitkeringen tijdens de procedure hoger beroep loont fiscaal

  Naomi Van Laer

  De onderhoudsplichtige, die zijn recht op aftrek ten belope van 80% in de personenbelasting wil behouden, betaalt beter de onderhoudsuitkeringen op regelmatige wijze, zelfs indien er hoger beroep werd ingesteld en de onderhoudsgerechtigde partij de betaling niet vraagt. Vonnis uitvoerbaar bij…

  Lees meer

  Reeks - Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Erfrecht van de echtgeno(o)t(e) tijdens de echtscheiding

  Kesley Verachtert

  PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ ECHTSCHEIDING DEEL 1: ERFRECHT, OVERLEVINGSRECHTEN EN SCHENKINGEN ERFRECHT VAN DE ECHTGENO(O)T(E) TIJDENS DE ECHTSCHEIDING In geval van echtscheiding zijn er wellicht redenen te bedenken waarom u niet wenst dat uw echtgeno(o)t(e) (hierna voor de leesbaarheid:…

  Lees meer

  Reeks - Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Het (ontnemen van het) ouderlijk vruchtgenot van de ex-partner

  Kesley Verachtert

  PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ ECHTSCHEIDING DEEL 1: ERFRECHT, OVERLEVINGSRECHTEN EN SCHENKINGEN HET (ONTNEMEN VAN HET) OUDERLIJK VRUCHTGENOT VAN DE EX-PARTNER Zelfs al heeft uw ex-echtgenoot geen erfrecht meer in uw nalatenschap (zie artikel “Praktisch aandachtspunt #1: Erfrecht tijdens de e…

  Lees meer

  Reeks - Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Alternatieven voor het ontnemen van het ouderlijk beheersrecht van de ex-partner

  Kesley Verachtert

  PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ ECHTSCHEIDING DEEL 1: ERFRECHT, OVERLEVINGSRECHTEN EN SCHENKINGEN ALTERNATIEVEN VOOR HET ONTNEMEN VAN HET OUDERLIJK BEHEERSRECHT VAN DE EX-PARTNER Zelfs al heeft uw ex-echtgenoot geen erfrecht meer in uw nalatenschap (zie “Praktisch aandachtspunt #1: Erfrecht t…

  Lees meer

  Reeks - Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Het restlegaat

  Kesley Verachtert

  PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ ECHTSCHEIDING DEEL 1: ERFRECHT, OVERLEVINGSRECHTEN EN SCHENKINGEN HET RESTLEGAAT Zelfs al heeft uw ex-echtgenoot geen erfrecht meer in uw nalatenschap (aandachtspunt #1), en heeft u maatregelen genomen om het vruchtgenot en het beheer over de goederen die u aan uw…

  Lees meer

  Reeks - Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Het verval van huwelijksvoordelen bij echtscheiding

  Kesley Verachtert

  PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ ECHTSCHEIDING DEEL 1: ERFRECHT, OVERLEVINGSRECHTEN EN SCHENKINGEN HET VERVAL VAN HUWELIJKSVOORDELEN BIJ ECHTSCHEIDING Probleemstelling Vaak nemen echtgenoten in een huwelijksovereenkomst bepalingen op om de langstlevende onder hen zoveel mogelijk te begunstigen, voor…

  Lees meer

  Reeks - Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Schenkingen tussen echtgenoten

  Kesley Verachtert

  PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ ECHTSCHEIDING DEEL 1: ERFRECHT, OVERLEVINGSRECHTEN EN SCHENKINGEN SCHENKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN Probleemstelling Tijdens het huwelijk kunnen echtgenoten aan elkaar schenken. Echtgenoten kunnen elkaar niet enkel een schenking doen van bestaande goederen, maar ook van…

  Lees meer

  Kan er nog genoten worden van de “miserietaks” indien één ex-partner overlijdt voor het einde van de vereffening-verdeling?

  Elisabeth Janssens

  Miserietaks: 1% Wanneer een onroerend goed wordt overgenomen door een van de oorspronkelijke mede-eigenaars, wordt dit belast met verdeelrecht. Het standaardtarief in het verdeelrecht bedraagt 2,5 procent. Echter, wanneer de uitonverdeeldheidtreding gebeurt in het kader van een echtscheiding of…

  Lees meer

  Praktische cases rond de vereffening-verdeling: 10 jaar na de hervorming van de procedure

  Nathalie Labeeuw

  De wet van 13 augustus 2011 houdende procedure vereffening verdeling bestaat ondertussen bijna 10 jaar. In dit seminarie zal topicsgewijs de procedure vereffening-verdeling worden toegelicht. Hierbij wordt gestart bij de dagvaarding in vereffening-verdeling, gevolgd door de aanstelling van de…

  Lees meer

  Vereffening-verdeling na echtscheiding en de accountant: wat u écht moet weten!

  Rinse Elsermans

  De vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na echtscheiding wordt gekenmerkt door veel discussie en onenigheid. Zijn bepaalde aandelen eigen of gemeenschappelijk? En is er een vergoeding verschuldigd voor de lage uitkeringen uit de eigen vennootschap? De manier waarop de…

  Lees meer

  Aandelen-echtscheiding: moeilijk huwelijk? Voorkom financiële kater bij verdeling van het vermogen

  Rinse Elsermans

  De vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na echtscheiding wordt gekenmerkt door veel discussie en onenigheid. Zijn bepaalde aandelen eigen of gemeenschappelijk? En is er een vergoeding verschuldigd voor de lage uitkeringen uit de eigen vennootschap? De manier waarop de…

  Lees meer
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info