Nathalie Labeeuw

Nathalie Labeeuw

Advocaat - Vennoot

Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest vermogende Belgen.

Opleiding en ervaring

Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan de KU Leuven en de Université de Poitiers. Ze is ook master in het Notariaat (KU Leuven) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven). Nathalie is Nederlandstalig, maar spreekt ook Frans en Engels.

Als advocaat is zij verbonden aan de balie van Brussel. Ze richtte samen met haar collega-vennoten Cazimir op in 2009. Ze is werkzaam in kantoor Diegem, Gent en Antwerpen.

Specialisatie

Nathalie Labeeuw is gespecialiseerd in successieplanning, familiaal vermogensrecht en internationaal privaatrecht. Zij adviseert hierbij over de overdracht van familiale ondernemingen en werkt vermogensplanningen uit bij cliënten met een complexe gezinssituatie, al dan niet met een internationaal karakter.

Vanuit deze kennis en ervaring is zij de ideale advocate om onze civiele procedureafdeling te leiden. Nathalie begeleidt procedures vereffening-verdeling na echtscheiding of na overlijden, waarbij onder meer en vaak randproblemen zich stellen (o.a. betwisting over de geldigheid van een testament of een schenking, verzegelingen, aanstelling sekwester, bewindvoering,...).

Publicaties en andere activiteiten

Nathalie is auteur van menig publicatie en een gewaardeerd spreker binnen haar vakgebied, zowel bij financiële instellingen en de Federatie van Notarissen als de Fiscale Hogeschool.

Ze is ook redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied en voorzitter van de deelredactie Relatievermogensrecht, vermogensrecht en familierecht voor Tijdschrift Estate Planning.

Ten slotte kreeg is zij reeds enkele jaren gerankt in Chambers online Rankings Guides als “outstanding lawyer”.

“U doet met uw bezit wat u wilt. Tenzij u sterft. Voor die tijd heeft u evenwel nog tal van mogelijkheden om uw vermogen te organiseren. Voor een vloeiende planning geldt, zoals zo vaak, the sooner the better.”

Vrije tijd

In haar vrije tijd geniet Nathalie van bakken en duursporten zoals de triatlon - twee zaken die elkaar naadloos aanvullen, dat spreekt voor zich.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

De schatting van onroerend goed door een schatter-expert: niet zo zeker als aanvankelijk gedacht

Jozefien Dobbelaere en Nathalie Labeeuw (2024). De schatting van onroerend goed door een schatter-expert: niet zo zeker als aanvankelijk gedacht. Successierechten, 3, 1 .

Verzaking aan vruchtgebruik op geschonken roerende goederen: (on)belast?

Nathalie Labeeuw, Elisabeth Janssens en Naomi Van Laer (2024). Verzaking aan vruchtgebruik op geschonken roerende goederen: (on)belast?. Successierechten, 3, 18 .

Schenkingen - gevolgen van de aanvaarding

Katrien Nys en Nathalie Labeeuw (2023). Schenkingen - gevolgen van de aanvaarding. Focus op nalatenschappen, schenkingen en testamenten, p. 217 e.v. .

Verdeling en inbreng – vordering tot verdeling met minderjarigen of beschermde meerderjarigen

Katrien Nys en Nathalie Labeeuw (2023). Verdeling en inbreng – vordering tot verdeling met minderjarigen of beschermde meerderjarigen. Focus op nalatenschappen, schenkingen en testamenten, p. 97 e.v. .

Waar een wil is, is een onbelaste weg ... ook in het gemeenschapsstelsel – De (a) symmetrische verdeling in extremis als weg om de langstlevende (fiscaal) optimaal te beschermen

Anne-Sophie Stievenard en Nathalie Labeeuw (2023). Waar een wil is, is een onbelaste weg ... ook in het gemeenschapsstelsel – De (a) symmetrische verdeling in extremis als weg om de langstlevende (fiscaal) optimaal te beschermen. Nieuwsbrief successierechten, 6, p. 20 e.v. .

DE ONRECHTSTREEKSE SCHENKING ALS ALTERNATIEVE PLANNINGSTECHNIEK

Rinse Elsermans en Nathalie Labeeuw (2023). DE ONRECHTSTREEKSE SCHENKING ALS ALTERNATIEVE PLANNINGSTECHNIEK. Tijdschrift voor Notarissen, 5, p. 323 e.v. .

Het testamentaire meerjarigenbewind in nauwe schoentjes

Nathalie Labeeuw en Anne-Sophie Stievenard (2023). Het testamentaire meerjarigenbewind in nauwe schoentjes. TEP, 1, p. 66 e.v. .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Onterfd, wat nu?

Nathalie Labeeuw

Als kind bent u een wettelijk beschermde erfgenaam. Dat betekent dat u altijd recht hebt op een bepaald deel van de nalatenschap van uw ouders. Toch kunnen zij u onterven. Maar u kunt zich daartegen verzetten. Het Belgisch erfrecht garandeert de bescherming van bepaalde erfgenamen. ‘Een kind heeft a…

Lees meer

Geldigheid van een testament: vermijden dat het testament wordt aangevochten

Nathalie Labeeuw

Naar Belgische wet bestaan er drie soorten testamenten: het notarieel, internationaal of eigenhandig testament. Wilt u garantie dat uw testament correct wordt uitgevoerd, houd dan voor elk van die types rekening met de bepalingen qua geldigheid en vindbaarheid. Vermits de eerste twee soorten worden…

Lees meer

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

Lees meer

Hoe vermijden dat uw drugsverslaafde kind uw hele erfenis opsnuift?

Nathalie Labeeuw

Gegeven is gegeven, is het adagium bij schenkingen. Alle schenkingen – behalve deze aan uw huwelijkspartner – zijn onherroepelijk. ‘De wet bepaalt dat een schenking niet kan worden teruggedraaid, behalve wegens het niet vervullen van de voorwaarden of ondankbaarheid tegenover de schenker. De wet somt …

Lees meer

Houd controle over uw erfenis met een huwelijkscontract

Nathalie Labeeuw

Het voordeel van een huwelijkscontract is dat u de verdeling van uw huwelijksvermogen beter kunt afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wie in het huwelijksbootje stapt en geen huwelijkscontract opstelt, valt automatisch onder het ‘wettelijk stelsel’. In dat stelsel behouden de echtgenoten hun eig…

Lees meer

Hoe schenken na het afsluiten van de kaasroute?

Nathalie Labeeuw

De experten zijn het eens: de tussenkomst van een buitenlandse notaris heeft nog weinig zin. De drijfveer was het vermijden van de Belgische schenkbelasting en dat zal niet meer kunnen. ‘Het enige argument pro een buitenlandse notaris is het ereloon voor de notaris. In Nederland zijn de erelonen v…

Lees meer

Vlaams gewest - tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap

Evelien Vande Putte en Nathalie Labeeuw

Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Onterven, kan dat? En wat kan u doen als ù wordt onterfd?

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

Er zijn weinig onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. We krijgen regelmatig de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Beter gezegd: kan ik (nog) iemand onterven? Maar we treden ook op voor personen wiens voorbehouden erfdeel…

Lees meer

Successieplanning: Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht & Principes van erfrecht

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens

Fiscale bevoegdheidsverdeling federaal/regio's. Inleidende begrippen Vlabel en VCF, algemene antirechtsmisbruikbepaling, basisprincipes van het registratierecht: Eric Spruyt, Notaris-Vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en Prof. FHS In deze inleidende les wordt een overzicht aangeboden van…

Lees meer

Estate Planning Fundamentals - de beginselen van het erfrecht en familiaal vermogensrecht

Nathalie Labeeuw

Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst. In dit seminarie komen de beginselen aan bod…

Lees meer

Testamenten: Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Nathalie Labeeuw

In een testament kan men heel wat clausules opnemen, maar steeds dient de practicus zich de vraag te stellen in welke mate de betreffende beschikking de civielrechtelijke en/of fiscale Evaluatie zal doorstaan. Tijdens deze webinar zal mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet twaalf clausules aan een…

Lees meer

Erfrecht en erfbelasting tweedaagse (II)

Nathalie Labeeuw

De laatste jaren is zowat de hele juridische wereld in een nieuw jasje gestoken. Ook het erfrecht is de dans niet ontsprongen, want met de inwerkingtreding van de nieuwe Erfwet sinds 1 september 2018 zijn er toch wel grondige hervormingen doorgevoerd. Tijd dus om een en ander weer op te frissen, de…

Lees meer

Alternatieven voor de dubbele akte – civiel en fiscaal

Nathalie Labeeuw

Sedert de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is de vraag gerezen of de techniek van de zogenaamde “dubbele akte” (schenking aan alle kinderen in onverdeeldheid gevolgd door een verdeling onder de kinderen) nog wel aangewezen is in het kader van een familiale vermogensplanning. Onder meer de nie…

Lees meer

Erfrecht en erfbelasting: tweedaagse (I)

Nathalie Labeeuw

De laatste jaren is zowat de hele juridische wereld in een nieuw jasje gestoken. Ook het erfrecht is de dans niet ontsprongen, want met de inwerkingtreding van de nieuwe Erfwet sinds 1 september 2018 zijn er toch wel grondige hervormingen doorgevoerd. Tijd dus om een en ander weer op te frissen, de…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info