Aandeelhoudersconflicten

Elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd worden met allerlei conflicten in het kader van zijn onderneming. Het kan tot meningsverschillen komen, niet enkel met klanten of leveranciers, doch ook met uw familieleden, partners, medeaandeelhouders of andere stakeholders. Denk aan uw medeaandeelhouder die een nieuwe concurrerende activiteit opstart, een familielid dat uw beleid in twijfel trekt, een aandeelhouder die zijn participatie te koop stelt of die niet akkoord gaat met uw plannen van uitbreiding, uw ex-partner die een deel van de aandelen claimt in het kader van een echtscheiding, etc.

Conflicten tussen aandeelhouders schemeren vaak door tot het niveau van de onderneming en leiden zo tot de lamlegging van de activiteit, met alle gevolgen van dien.

Cazimir is overtuigd dat dergelijke conflicten best zo snel mogelijk en openlijk worden bestreden. Wij streven hierbij steeds naar minnelijke oplossingen en hebben de nodige skills en ervaring om u hierbij te begeleiden. Zo heeft Cazimir officieel erkende bemiddelaars in huis die conflicten buiten gerechtelijke procedures kunnen helpen regelen in een alternatieve conflictregeling. Indien geen minnelijke of bemiddelde oplossing kan worden gevonden, staat Cazimir u bij in het instellen van of het zich verdedigen tegen gerechtelijke procedures.

  Terug naar overzicht

  Gerelateerde nieuwsberichten en publicaties

  De aandeelhoudersovereenkomst: Beter voorkomen dan genezen.

  Ellen Quintelier

  U bent samen met uw zakenpartner(s) overgegaan tot de oprichting van een vennootschap. U bent hiervoor langsgegaan bij de notaris, die u heeft bijgestaan bij de opmaak van de statuten van uw vennootschap. U heeft echter ook al gehoord dat vele aandeelhouders naast de opmaak van de statuten eveneens…

  Lees meer

  Mijn medevennoot overlijdt onverwacht. Wat nu?

  Ellen Quintelier

  U bent samen met uw zakenpartners eigenaar van de aandelen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld een NV of BVBA). Plots overlijdt één van uw zakenpartners. Wat gebeurt er met zijn aandelen? Welke gevolgen heeft zijn overlijden voor u en voor de vennootschap? Wat g…

  Lees meer

  De aandeelhoudersovereenkomst versus de statuten

  Ellen Quintelier

  U wenst samen met uw zakenpartners over te gaan tot de oprichting van een vennootschap. U weet dat u hiervoor statuten moet opmaken. U heeft echter ook al gehoord dat bepaalde aandeelhouders bepaalde afspraken niet via de statuten regelen, maar via een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst. Wat…

  Lees meer

  Kan mijn medevennoot zijn aandelen zomaar aan gelijk wie verkopen?

  Ellen Quintelier

  Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen. Wettelijke regeling De wettelijk voorziene regeling aangaande de overdracht van uw aandelen…

  Lees meer

  Einde recht van opstal: welke vergoeding moet ik aan mijn vennootschap betalen?

  Tim Melis

  De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Dit was ook het geval in de casus die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het hof van beroep te Gent van 31 oktober 2017. Concreet betrof het een recht van opstal…

  Lees meer

  Behoud VVPRbis-regime na inbreng aandelen in burgerlijke maatschap

  Wim Vermeulen

  Het VVPRbis-regime laat toe om dividenden uit de vennootschap uit te keren tegen een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 20% of 15%. Eén van de voorwaarden is het ononderbroken aanhouden van de volle eigendom van de aandelen. De inbreng van de aandelen in een burgerlijk maatschap …

  Lees meer

  Zal u interimdividenden kunnen uitkeren?

  Francis van der Haert

  Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen. Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts ged…

  Lees meer

  Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller!

  Francis van der Haert

  U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een “oude” venn…

  Lees meer

  De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak.

  Flore Versmessen en Francis van der Haert

  Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de…

  Lees meer

  Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht

  Francis van der Haert

  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”). Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van ee…

  Lees meer

  Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

  Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

  Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren. Het professionaliseren van de ond…

  Lees meer

  Van medewerker naar medeaandeelhouder via opties of inschrijvingsrechten

  Francis van der Haert

  Nadat u als ondernemer overtuigd bent geraakt van de voordelen om medewerkers te laten participeren in uw onderneming, is de vraag hoe u dit best organiseert en wat de aandachtspunten zijn. Doorgaans kan dit door het toekennen van aandelenopties of inschrijvingsrechten. In deze bijdrage lichten we…

  Lees meer

  Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV?

  Ellen Quintelier

  Aanleg liquidatiereserve Een ‘kleine’ vennootschap beschikt over de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen om fiscaal voordelig winsten uit te keren uit de vennootschap. Of een vennootschap al dan niet klein is, wordt bepaald overeenkomstig de criteria vermeld artikel 1:24 van het Wet…

  Lees meer
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info