Francis van der Haert

Francis van der Haert

Advocaat - Principal

Met zijn voorkeur voor het vennootschapsrecht en fusies en overnames (M&A), begeleidt en adviseert Francis van der Haert zijn cliënten in alle vennootschapsrechterlijke aspecten van het (bedrijfs)leven.

Opleiding en ervaring

Na zijn masterdiploma Rechten aan de K.U. Leuven (2004), specialiseerde Francis zich in het Europees recht (Master na Master U.C. Louvain-la-Neuve) en het Vennootschapsrecht (Master na Master K.U. Brussel). In november 2018 werd Francis opgenomen als erkende Bemiddelaar op de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie.

Francis vervoegde Cazimir in augustus 2019, na andere ervaringen te hebben opgedaan als advocaat, bedrijfsjurist en adviseur bij een Big 4 kantoor. Als advocaat is Francis verbonden aan de balie van Antwerpen.

Francis is tweetalig Frans/Nederlands en heeft een doorgedreven professionele kennis van het Engels.

Specialisatie

Francis verzamelde reeds specifieke kennis en ervaring om zijn cliënten optimaal te begeleiden bij het oprichten van vennootschappen, het vastleggen van aandeelhoudersafspraken, het kopen en verkopen van bedrijven, het opzetten van vennootschaps-, financierings- of acquisitiestructuren, joint ventures, kapitaalinbrengen, herstructureringen zoals fusies en splitsingen, enz.

Als erkende bemiddelaar ontmijnt Francis bijvoorbeeld conflicten tussen aandeelhouders.

Publicaties en andere activiteiten

Francis is een regelmatige spreker op seminaries en workshops georganiseerd door beroepsfederaties, werkgeversorganisaties en opleidingscentra.

“Het vertrouwen krijgen van families bij cruciale momenten van opstart tot overdracht van hun onderneming, maakt dit vak zo boeiend en dankbaar.”

Vrije tijd

Naast zijn passie voor het vennootschapsleven, zal u Francis graag vinden op een hockeyveld of bij het proeven van nieuwe wijnen, waarin hij tevens gediplomeerd is.  

Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

"Ik ben bestuurder, ik kan toch alles tekenen?"

Francis van der Haert

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de (interne) beslissingsbevoegdheid en de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid: de interne beslissingsbevoegdheid legt vast wie de beslissing neemt. In ons voorbeeld: wie beslist tot het aangaan van het krediet? de externe…

Lees meer

Verkoop van een participatie door een holdingvennootschap: fiscale optimalisatie via liquidatiereserve mogelijk?

Wouter Strypsteen en Francis van der Haert

Gunstregime liquidatiereserve voorbehouden voor kleine vennootschappen Kleine vennootschappen kunnen genieten van bepaalde fiscale gunstmaatregelen zoals de aanleg van een liquidatiereserve. Dit houdt in dat wanneer een vennootschap haar winst na belasting aan een liquidatiereserve toewijst, mits…

Lees meer

De uitoefening van aandelenopties: gevolgen en impact

Fien Baert, en Francis van der Haert

Door de uitoefening van aandelenopties of inschrijvingsrechten verwerft de key medewerker aandelen in de vennootschap. Aandelenopties geven immers het recht om tegen een bepaalde prijs een bepaald aantal bestaande aandelen aan te kopen. Inschrijvingsrechten geven het recht om in te schrijven op een…

Lees meer

Key medewerkers binden en incentiveren

Francis van der Haert

Belonen en waarderen neemt meer en meer een belangrijke rol in bij de relatie tussen werkgevers en medewerkers. De loutere optimalisatie van verloning via cafetariaplannen is niet meer voldoende. Een voorbeeld van dergelijke incentives om key medewerkers aan het bedrijf te binden en motiveren is…

Lees meer

Reeks: Wanneer de bedrijfsopvolging buiten de familie wordt gezocht - deel 2

Francis van der Haert

In een vorig artikel bespraken we hoe een koper van aandelen middels een specifieke clausule in de verkoopovereenkomst, de onderzoeksplicht die op hem rust contractueel kan afzwakken en zelfs kan omkeren naar een algemene informatieverplichting van de verkoper. Zo bewapent de koper zich om alsnog…

Lees meer

Reeks: Wanneer de bedrijfsopvolging buiten de familie wordt gezocht - deel 1

Francis van der Haert

Eén van de aandachtspunten waarmee de verkopende familie moet rekening houden, is dat zij nog enkele jaren zal moeten instaan voor feiten uit het verleden, waarvoor de koper zich zal wensen in te dekken. Het is genoegzaam bekend dat de wetgeving (de gemeenrechtelijke koopvernietigende gebreken) de …

Lees meer

Volledig digitale oprichting van rechtspersonen vanaf 1 augustus 2021 mogelijk

Francis van der Haert

In het licht van een Europese Richtlijn(1) nam de federale wetgever op 12 juli 2021 een wet(2) aan die ons vennootschapsrecht verder digitaliseert. Een fysiek bezoek aan de notaris voor de oprichting van een rechtspersoon wordt immers vaak als een onnodige last beschouwd. Er is wel reeds de…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Cazimir Talks | Family Business Masterclass

Olivier De Keukelaere, Francis van der Haert, Rinse Elsermans en Wouter Strypsteen

In deze masterclass stellen topexperten van het advocatenkantoor Cazimir scherp op 4 onderwerpen waarin de organisatie van de aandelen van het familiebedrijf centraal staat. Vanuit hun dagelijkse praktijk brengen zij een analyse van de fiscale en civiele regels, tendenzen en aandachtspunten met tal…

Lees meer

Het familiebedrijf: de ‘leveraged buy out' techniek

Francis van der Haert

Bij bedrijfsopvolging denkt men nog vaak dat alle kinderen betrokken moeten zijn en dat de opvolging dan via schenking van de aandelen moet gebeuren. Of wenst een familietak uit te treden, waarbij de andere aandeelhouders denken verplicht te zijn te verkopen om de exit mogelijk te maken. De laatste…

Lees meer

Le leveraged buy-out dans le cadre du planning successoral

Francis van der Haert

La journée de la planification successorale Comment organiser une opération de LBO et son remboursement, et quelles sont les spécificités fiscales dans un contexte familial ? En quoi consiste la structure du leveraged buy-out, comment est-elle structurée et pourquoi elle peut être intéressante pour les en…

Lees meer

De "Share Purchase Agreement”

Francis van der Haert

De verkoop of aankoop van de aandelen van een onderneming is de laatste jaren complexer geworden. En als gevolg is ook de overdrachtsovereenkomst (SPA – Share Purchase Agreement) duidelijk omvangrijker geworden. In dit webinar bespreekt Mr. Francis van der Haert de vorm en de inhoud van een Share P…

Lees meer

De leveraged buy-out in het kader van successieplanning

Francis van der Haert

"Leveraged Buy-Out” of LBO is een populaire techniek voor de financiering van een bedrijfsovername, die eveneens kan ingezet worden bij de overname van het familiebedrijf door de holding van de kinderen. Maar hoe kan een LBO-transactie en de terugbetaling ervan georganiseerd worden, en welke s…

Lees meer

Client seminar - Grote of kleine vennootschap? Grote of kleine fiscaal-juridische gevolgen?

Wouter Strypsteen en Francis van der Haert

Een kwalificatie als kleine vennootschap is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor heel wat fiscale gunstmaatregelen. Grote vennootschappen kunnen hiervan niet genieten en zijn bovendien ook onderworpen aan verschillende boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen. Om deze reden…

Lees meer

Leveraged Buy-Out als instrument voor de successieplanning in het familiebedrijf

Francis van der Haert

“Leveraged Buy-Out” of LBO is een populaire techniek voor de financiering van een bedrijfsovername, die eveneens kan ingezet worden bij de overname van het familiebedrijf door de holding van de kinderen. Maar hoe kan een LBO-transactie en de terugbetaling ervan georganiseerd worden, en welke spe…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info