Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Gaat u deze zomer overstag en beslist u zich permanent in het buitenland te vestigen? Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor uw dagelijkse leven, maar ook voor uw portemonnee en vermogen. ‘Het is nooit ideaal grote transacties te doen in de periode vlak voor of net na een verhuis.’

Lees meer in De Tijd.

Het mooie weer of de natuur, de andere levensstijl of een nieuwe job? Wat ook de reden voor een verhuizing naar het buitenland is, voor de meesten is het geen sprong in het onbekende. ‘We krijgen vaak mensen over de vloer die al veel in Frankrijk of Spanje op vakantie zijn geweest of er al een tweede verblijf hebben en beslissen om er permanent te gaan wonen’, zegt Evelyne Van der Elst, advocaat gespecialiseerd in internationale vermogensplanning, migratierecht en grensoverschrijdend sociaal recht bij het advocatenkantoor Cazimir. ‘Daarnaast begeleiden we vaak jonge gezinnen die vanuit het buitenland werken.’

Zo’n buitenlands avontuur betekent niet alleen een ander leven, maar heeft ook verregaande gevolgen voor uw portemonnee en vermogen. ‘Voor wie verhuist naar een land in de Europese Unie is alles vrij goed gecoördineerd dankzij Europese wetgeving. Maar voor wie verdere oorden opzoekt, is de uitdaging een stuk groter’, zegt Van der Elst. Een overzicht van de aandachtspunten voor Belgen die het vaderland verlaten.

Regel de juiste papieren

Als u België definitief wilt verlaten, moet u dat melden op de bevolkingsdienst van uw stad of gemeente, die u daarna zal uitschrijven. Ook in uw nieuwe woonland moet u zo snel mogelijk formaliteiten in orde brengen. ‘Zodra u voor een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat van de EU wilt verblijven, moet u zich aanmelden bij de lokale administratie om een verklaring van inschrijving af te leggen’, zegt Van der Elst.

‘U moet dan aantonen dat u in België uitgeschreven bent, een Europees burger bent en dat u regelmatige inkomsten hebt om uzelf - en desgevallend uw gezin - te onderhouden zonder ten laste te vallen van de lokale sociale bijstand.’ Als u aan het werk bent, volstaan loonfiches. Wie al met pensioen is, moet vaste inkomsten zoals een pensioenuitkering, huurgelden of inkomsten uit spaargeld aantonen.

‘Wilt u buiten de EU gaan wonen, dan heeft u zo goed als zeker een verblijfsvergunning nodig die u toelaat om langer dan drie maanden op het grondgebied van uw nieuwe woonland te verblijven’, zegt Van der Elst. Of u een visum krijgt, hangt af van de immigratiewetgeving van het betrokken land. Vele landen - waaronder België - laten immigratie alleen toe als u er gaat werken als werknemer of zelfstandige. ‘Doorgaans is het er niet mogelijk een visum te krijgen als u renteniert of met pensioen bent. Voor die landen neemt u het best een adviseur in de arm die de lokale immigratiewetgeving door en door kent’, adviseert Van der Elst.

‘Na aankomst in het buitenland kunt u zich registreren bij de Belgische ambassade of het consulaat. Die kan in het buitenland de taken op zich nemen waarvoor u in België naar het gemeentehuis zou gaan’, zegt Van der Elst. Denk aan de aanvraag van een Belgisch paspoort, de inschrijving van pasgeboren kinderen en assistentie in geval van overlijden.

Schrijf u uit bij een Belgisch ziekenfonds en sluit u aan bij een buitenlands

Ziek of een ongeval? In België wordt een groot deel van de ziektekosten gedragen door de sociale zekerheid. Maar als u in het buitenland woont, kunt u niet even snel naar België komen voor een doktersbezoek of ziekenhuisopname.

Een vertrek uit België moet u melden bij uw ziekenfonds. Vervolgens moet u zich inschrijven bij een ziekenfonds in uw nieuwe woonland. ‘Als u gaat wonen in een land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, gelden Europese regels. Die verschillen naargelang u gepensioneerd of nog aan het werk bent’, zegt Van der Elst.

Belgische gepensioneerden behouden het recht om terug te keren naar België voor verzorging of een doktersbezoek. Evelyne Van der Elst Advocaat bij Cazimir
Geniet u een Belgisch pensioen in het buitenland? ‘Zowel de gepensioneerde als de personen ten laste hebben recht op geneeskundige verzorging in het nieuwe woonland en dat ten laste van de Belgische sociale zekerheid’, zegt Van der Elst. ‘Belgische gepensioneerden behouden ook het recht om terug te keren naar België voor verzorging of om tijdens een familiebezoek in ons land langs te gaan bij een dokter.’

Wie in het nieuwe woonland aan de slag is als werknemer of zelfstandige, valt in principe onder het socialezekerheidsstelsel van dat land. U geniet van dezelfde tarieven en voorwaarden als de inwoners van dat land.

Kiest u voor een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan zijn de zaken opnieuw een stuk complexer. ‘Ga na of België met dat land een bilateraal verdrag over de sociale zekerheid heeft dat regelt welk land bepaalde socialezekerheidsuitkeringen ten laste neemt’, zegt Van der Elst. ‘U sluit zich voor uw vertrek het best aan bij de Overzeese Sociale Zekerheid.’ Dat initiatief van de RSZ biedt de mogelijkheid om bij een verblijf in het buitenland te blijven genieten van de voordelen van de Belgische sociale zekerheid.

Ga na hoeveel vastgoedbelasting u zult betalen

Koopt u een huis of een appartement in het buitenland? ‘In elk land gelden andere belastingregels bij de aankoop en een eventuele latere verkoop’, zegt Wim Vermeulen van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Weet dat sommige landen ook het gebruik van de eigen woning belasten.’

Wilt u in het buitenland een bed and breakfast uitbaten of een deel van uw pand verhuren? ‘Ga dan ook na of het fiscaal interessanter is om niet privé maar via een vennootschap te kopen’, zegt Vermeulen.

Schat de personen- en vermogensbelasting in

Als Belgische rijksinwoner moet u jaarlijks een belastingaangifte invullen. U wordt belast op uw wereldwijde inkomen. Maar als u effectief in het buitenland gaat wonen, bent u niet langer een fiscaal inwoner van België en betaalt u in principe alleen belastingen in uw nieuwe thuisbasis. ‘In het buitenland wonen kan de belastingdruk verminderen, maar er zijn evengoed landen waar u zwaarder belast wordt. Alles hangt af van de regels in het nieuwe woonland’, zegt Vermeulen.

Bij een verhuis naar Portugal bent u doorgaans beter af. ‘Dankzij het Non-Habitual Residence-regime worden onder bepaalde voorwaarden niet-Portugese inkomsten vrijgesteld van inkomstenbelasting in Portugal. Zo kunnen dividenduitkeringen uit een niet-Portugese vennootschap belastingvrij verkregen worden in Portugal. Dankzij hetzelfde regime wordt uw Belgisch pensioen belast tegen een vast tarief van 10 procent’, zegt Van der Elst. ‘In Italië kunnen nieuwe inwoners dankzij een bijzonder belastingregime dan weer vijf jaar een belastingvrijstelling genieten op 70 procent van hun inkomsten uit arbeid.’

Er zijn ook landen waar u met hogere belastingen geconfronteerd wordt. Zo heeft het dubbelbelastingverdrag tussen Spanje en België gevolgen voor de meerwaarde op de verkoop van Belgisch vastgoed, nadat u naar Spanje verhuisd bent. Die meerwaarde wordt ter plekke belast tegen 23 procent, terwijl er in België in vele gevallen een vrijstelling is. ‘Als u belangrijke transacties plant, denkt u het best na over de beste timing. Het is nooit ideaal grote transacties te doen in de periode vlak voor of net na een verhuis’, zegt Van der Elst.

‘Weet ook dat landen als Spanje, Nederland en Zwitserland een vermogensbelasting kennen. Daardoor betaalt u jaarlijks belasting op (een deel van) uw wereldwijde vermogen’, zegt Vermeulen.

Denk al na over schenkingen en uw nalatenschap

Ten slotte moet u nadenken over de gevolgen van een verhuizing voor eventuele schenkingen en uw latere erfenis. ‘Elk land hanteert eigen aanknopingspunten voor de heffing van schenk- of erfbelasting. Bij het overlijden van een Belgische rijksinwoner zijn in België successierechten verschuldigd op het wereldwijde vermogen. Andere landen gebruiken niet het rijksinwonerschap van de overledene, maar dat van de erfgenamen als aanknopingsfactor voor de heffing van belastingen’, zegt Van der Elst.

Dat laatste is het geval in Spanje: er worden alleen Spaanse successierechten geheven als de erfgenaam in Spanje woont of als Spaanse goederen in de nalatenschap zitten. Als u naar Spanje verhuisd bent en uw kinderen in België wonen, moeten ze bijvoorbeeld geen erfbelasting betalen op een beleggingsportefeuille of een spaarrekening bij een Belgische bank.

Lees meer over dit onderwerp op deze link


Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere suc…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of…

Lees meer

Online aangifte buitenlands vastgoed voortaan mogelijk via MyMinfin!

In juni 2021 kondigden we al aan dat de aangifte buitenlands vastgoed van start ging. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus rond die periode massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goederen.…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt

Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 …

Lees meer

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen - What’s next?

Niet akkoord met uw kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van de informatie die de belastingplichtige zelf heeft meegedeeld. In principe moet voor gebouwen de actuele verkoopwaarde worden opgegeven. Mocht u hierover niet beschikken, zijn er evenwel enkele alternatieven…

Lees meer

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Frankrijk werd goedgekeurd. Het is nog niet zeker wanneer dit in werking zal treden, maar wellicht zal dit niet het geval zijn voor januari 2023. Toch kan het interessant zijn om alvast na te denken over de impact ervan op uw Franse vakantiewoning…

Lees meer

Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsberichten, zal vanaf aanslagjaar 2022 de belastbare grondslag voor inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen, identiek zijn aan de belastbare grondslag voor inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Om die reden wordt aan buitenlands vastgoed - …

Lees meer

Ruim 175.000 Belgen bezitten buitenlands vastgoed

Dit weekend kon De Tijd zijn handen leggen op de officiële cijfers van de FOD Financiën inzake Belgen met vastgoed in het buitenland. Het artikel geeft aan dat ruim 175.000 Belgen vastgoed in het buitenland bezitten. Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk Frankrijk en Spanje populair zijn bij de B…

Lees meer

Nieuwe meldingsplicht voor de eigenaars van een Frans onroerend goed

Bezit u een tweede verblijf in Frankrijk? Vergeet dan niet om vòòr 30 juni 2023 de nodige meldingen te doen bij de Franse belastingdienst. Elke eigenaar van een Frans onroerend goed is zich bewust van de taxe d’habitation, een lokale vastgoedbelasting die verschuldigd is door de gebruiker van het pan…

Lees meer

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten?

Introductie van het Belgisch kadastraal inkomen (KI) voor buitenlands vastgoed Ons land is in het verleden door het Hof van Justitie bij herhaling op de vingers getikt voor de manier waarop het inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen aan de personenbelasting onderwerpt. Die…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info