Immigratie en emigratie

België is al jarenlang een aantrekkelijke bestemming voor gefortuneerde Europeanen, in het verleden vooral Nederlanders en Fransen. De laatste jaren voelen ook steeds meer Aziaten zich aangetrokken door de fiscale troeven en de centrale ligging van ons land.

Wij ondersteunen deze nieuwe vermogende landgenoten van A tot Z in dit immigratieproces en zijn hun aanspreekpunt voor verdere investeringen in heel Europa.

De omgekeerde beweging doet zich ook voor: vermogende families die uit België wegtrekken. Mensen emigreren om zeer uiteenlopende redenen en wij staan hen hierin bij. Fiscale redenen vormen vaak niet de doorslag. Een beter klimaat, meer vrijheid bij de verdeling van de nalatenschap en professionele uitdagingen zijn even belangrijk.

Hebt u plannen om naar het buitenland te verhuizen? CAZIMIR begeleidt u doorheen het hele traject. In een eerste fase als bemiddelaar in een bewustwordingsproces: wat houdt emigreren uit België precies in? Vervolgens ook bij de keuze van uw nieuwe bestemming. En ten slotte praktisch bij de concrete uitvoering, in samenwerking met buitenlandse specialisten. Een complexe opdracht, die specialistenwerk vereist.

Uw persoonlijke CAZIMIR adviseur in immigratie en emigratie is Wim Vermeulen.