Alle artikels

Icon Publicaties

Publicaties

Nood aan een klare kijk op het begrip 'fiscale uitwerking' bij voorafgaande beslissingen

Elisabeth Janssens en Nathalie Labeeuw (2021). Nood aan een klare kijk op het begrip 'fiscale uitwerking' bij voorafgaande beslissingen. Nieuwsbrief Successierechten, 4, p. 7-12 .

Kroniek Vlaamse Erfbelasting 2020

Elisabeth Janssens (2020). Kroniek Vlaamse Erfbelasting 2020. T.Not., 85, 4, p. 326 e.v. .

Familiale bedrijfsopvolging en het nieuwe vennootschapsrecht: De flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning?

Eveline Vanthorre en Olivier De Keukelaere (2020). Familiale bedrijfsopvolging en het nieuwe vennootschapsrecht: De flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning?: La dernière révolution patrimoniale - De recente vermogensrevolutie. Anthemis .

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op familiale vermogensplanning

Olivier De Keukelaere en Eveline Vanthorre (2020). De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op familiale vermogensplanning: Tendensen Vermogensrecht 2020, p. 143 - 172. Mortsel: Intersentia .

DE SCI ONDER HET DUBBELBELASTINGVERDRAG – DE CONSEIL D’ETAT BESLECHT (VOORLOPIG) DE DISCUSSIE

Wim Vermeulen en Rosanne Van Gael (2020). DE SCI ONDER HET DUBBELBELASTINGVERDRAG – DE CONSEIL D’ETAT BESLECHT (VOORLOPIG) DE DISCUSSIE. TEP, nr. 2, 228-229 .

VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN EEN SCI: DE FRANSE FISCUS TRIOMFEERT

Rosanne Van Gael en Wim Vermeulen (2020). VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN EEN SCI: DE FRANSE FISCUS TRIOMFEERT. TEP, nr. 2, 242 e.v. .

VEREFFENING-VERDELING IN RECHTSPRAAK: FAMILIALE BEDRIJFSOPVOLGING VIA OUDERLIJKE BOEDELVERDELING ​

Nathalie Labeeuw en Eveline Vanthorre (2020). VEREFFENING-VERDELING IN RECHTSPRAAK: FAMILIALE BEDRIJFSOPVOLGING VIA OUDERLIJKE BOEDELVERDELING ​. RABG+, nr. 14, p.72-77 .

DE TEMPORELE WERKING VAN EEN VERSTRENGDE FICTIEBEPALING: RECHTSPRAAK KIEST VOOR RECHTSZEKERHEID EN BEVESTIGT DATUM VAN RECHTSHANDELING ALS RELEVANT AANKNOPINGSPUNT

Rinse Elsermans en Elisabeth Janssens (2020). DE TEMPORELE WERKING VAN EEN VERSTRENGDE FICTIEBEPALING: RECHTSPRAAK KIEST VOOR RECHTSZEKERHEID EN BEVESTIGT DATUM VAN RECHTSHANDELING ALS RELEVANT AANKNOPINGSPUNT. T.F.R., 14, nr. 586 .

HET VERBLIJVINGSBEDING MET BETREKKING TOT ONVERDEELDE GOEDEREN

Eline Beeken en Nathalie Labeeuw (2020). HET VERBLIJVINGSBEDING MET BETREKKING TOT ONVERDEELDE GOEDEREN. BN, afl. 2, p. 80 .

EEN VERGELIJKEND OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE SAMENLEVINGSVORMEN NAAR BELGISCH RECHT

Elisabeth Janssens en Liesbeth Franck (2020). EEN VERGELIJKEND OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE SAMENLEVINGSVORMEN NAAR BELGISCH RECHT. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 3-4, p.1 .

​TOLERANTIEPERIODE VOOR DE AANGIFTE VAN DE NALATENSCHAP - VLAAMS GEWEST

Nathalie Labeeuw (2020). ​TOLERANTIEPERIODE VOOR DE AANGIFTE VAN DE NALATENSCHAP - VLAAMS GEWEST. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 3, .

MELDINGSPLICHT ONDER DAC [DIRECTIVE ON ADMINISTRATIVE COOPERATION] 6 OOK VAN TOEPASSING OP REGISTRATIERECHTEN

Wim Vermeulen en Rosanne Van Gael (2020). MELDINGSPLICHT ONDER DAC [DIRECTIVE ON ADMINISTRATIVE COOPERATION] 6 OOK VAN TOEPASSING OP REGISTRATIERECHTEN. Nieuwsbrief Regi, nr. 1, p. 10 .

HET ERFRECHTELIJK VRUCHTGEBRUIK VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT: OMZETBAAR EN BELAST?

Nathalie Labeeuw (2020). HET ERFRECHTELIJK VRUCHTGEBRUIK VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT: OMZETBAAR EN BELAST?. BN, afl. 1, p. 31-33 .

DE LANGVERWACHTE IMPLEMENTATIE VA RICHTLIJN 2011/98/EU INZAKE ÉÉN ENKELE AANVRAAGPROCEDURE VOOR EEN GECOMBINEERDE VERGUNNING EN DIENS GEVOLGEN VOOR HET BELGISCH WETGEVEND KADER INZAKE DE TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE ONDERDANEN

Evelyne Van Der Elst (2019). DE LANGVERWACHTE IMPLEMENTATIE VA RICHTLIJN 2011/98/EU INZAKE ÉÉN ENKELE AANVRAAGPROCEDURE VOOR EEN GECOMBINEERDE VERGUNNING EN DIENS GEVOLGEN VOOR HET BELGISCH WETGEVEND KADER INZAKE DE TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE ONDERDANEN. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, nr. 2 .

VLAAMSE DECREETGEVER LEGT HET FINAAL VERREKENBEDING EN HET KEUZEBEDING MET LAST FISCAAL AAN BANDEN: EEN PRAKTISCHE ANALYSE

Tim Melis en Eline Beeken (2019). VLAAMSE DECREETGEVER LEGT HET FINAAL VERREKENBEDING EN HET KEUZEBEDING MET LAST FISCAAL AAN BANDEN: EEN PRAKTISCHE ANALYSE. Fiscaal Praktijkboek 2018-2019 .

EDITORIAAL

Nathalie Labeeuw (2019). EDITORIAAL. BN, nr. 1, p. 3 .

Ongrondwettelijke waardering voordeel van alle aard woning: fiscus haalt bakzeil!

Alexandre Missal (2018). Ongrondwettelijke waardering voordeel van alle aard woning: fiscus haalt bakzeil!. Ongrondwettelijke waardering voordeel woning: fiscus haalt bakzeil, Fisc.Act., afl. 10, p. 1-4 .

DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT: WIJZIGINGEN AAN DE RESERVEBESCHERMING, DE INBRENG- EN DE INKORTINGSREGELS​

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens (2018). DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT: WIJZIGINGEN AAN DE RESERVEBESCHERMING, DE INBRENG- EN DE INKORTINGSREGELS​. Bericht aan het Notariaat, 2 .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

Wim Vermeulen, Evelyne Van Der Elst, Rosanne Van Gael en Hanne Martens (2020). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Wolters-Kluwer .

INVESTEREN IN BUITENLANDS VASTGOED - NEDERLAND EN FRANKRIJK FISCALE GEVOLGEN EN VERSCHILLEN MET BELGIË

Wim Vermeulen (2016). INVESTEREN IN BUITENLANDS VASTGOED - NEDERLAND EN FRANKRIJK FISCALE GEVOLGEN EN VERSCHILLEN MET BELGIË. TEP, 4 .

VERNIEUWING IN HET INTERNATIONAAL ERFRECHT: DE EUROPESE ERFRECHTVERORDENING

(2016). VERNIEUWING IN HET INTERNATIONAAL ERFRECHT: DE EUROPESE ERFRECHTVERORDENING. Not.Fisc.M., 8, p. 258-276 .

RESERVE EN WILSVRIJHEID ONDER DE ERFRECHTVERORDENING

(2016). RESERVE EN WILSVRIJHEID ONDER DE ERFRECHTVERORDENING. Not.Fisc.M, 2, p. 62-70 .

HET E=MC² VAN HET DUO-LEGAAT – NAAR EEN ALLESOMVATTENDE FORMULE VOOR HET DUO-LEGAAT

Frederic Heylen (2017). HET E=MC² VAN HET DUO-LEGAAT – NAAR EEN ALLESOMVATTENDE FORMULE VOOR HET DUO-LEGAAT. Not.Fisc.M., afl. 2, p. 30-43 .

VERLAGING VAN DE VLAAMSE ONROERENDE SCHENKBELASTING

Nathalie Labeeuw (2015). VERLAGING VAN DE VLAAMSE ONROERENDE SCHENKBELASTING. T.Not., afl. 9, p. 471-483 .

HET LOT VAN DE GROEPSVERZEKERING BIJ DE VEREFFENING-VERDELING VAN EEN GEMEENSCHAPSSTELSEL NA ECHTSCHEIDING

Kesley Verachtert (2015). HET LOT VAN DE GROEPSVERZEKERING BIJ DE VEREFFENING-VERDELING VAN EEN GEMEENSCHAPSSTELSEL NA ECHTSCHEIDING. Tendensen Vermogensrecht, p. 307-330 .

LEASINGOVEREENKOMST ALS GRONDSLAG VOOR GELIJKAARDIG ONROEREND RECHT

Rosanne Van Gael (2015). LEASINGOVEREENKOMST ALS GRONDSLAG VOOR GELIJKAARDIG ONROEREND RECHT. Acc. & Fisc., nr. 35, p. 1-3 .

OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN IN HET VLAAMS GEWEST

Nathalie Labeeuw en Evelien Vande Putte (2015). OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN IN HET VLAAMS GEWEST. Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, afl. 3-4, p. 51-55 .

VLAANDEREN VEREENVOUDIGT EN VERLAAGT DE SCHENKBELASTING OP ONROERENDE GOEDEREN

Ellen Quintelier (2015). VLAANDEREN VEREENVOUDIGT EN VERLAAGT DE SCHENKBELASTING OP ONROERENDE GOEDEREN. Registratierechten, afl. 3, p. 1-5 .

MEERWAARDEBELASTING BIJ DE VERERVING VAN EEN BUITENLANDS ONROEREND GOED. WAT MET DE SUCCESSIERECHTEN IN BELGIË?

(2015). MEERWAARDEBELASTING BIJ DE VERERVING VAN EEN BUITENLANDS ONROEREND GOED. WAT MET DE SUCCESSIERECHTEN IN BELGIË?. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 11 .

RECENTE STANDPUNTEN VAN DE VLAAMSE BELASTINGDIENST

(2015). RECENTE STANDPUNTEN VAN DE VLAAMSE BELASTINGDIENST. Vermogensplanning in de praktijk, 2, p. 25-28 .

SUCCESSIERECHTEN OP EEN INTERNATIONALE NALATENSCHAP: DE ERFRECHTVERORDENING LOST NIET ALLE PROBLEMEN OP!

(2015). SUCCESSIERECHTEN OP EEN INTERNATIONALE NALATENSCHAP: DE ERFRECHTVERORDENING LOST NIET ALLE PROBLEMEN OP!. Tendensen Vermogensrecht, Intersentia, p. 295-306 .

SCHENKEN ÉN DE TOUWTJES IN HANDEN HOUDEN

SCHENKEN ÉN DE TOUWTJES IN HANDEN HOUDEN. De Tijd, 25 december 2015 .

HET VLAAMSE GUNSTREGIME VOOR DE OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN. OVER GOEDE BEDOELINGEN EN ONGEWENSTE GEVOLGEN

Olivier De Keukelaere (2014). HET VLAAMSE GUNSTREGIME VOOR DE OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN. OVER GOEDE BEDOELINGEN EN ONGEWENSTE GEVOLGEN. Notariële actualiteit, Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, p. 307 .

DE ADVISEUR VAN HET FAMILIEBEDRIJF 2.0

Olivier De Keukelaere (2014). DE ADVISEUR VAN HET FAMILIEBEDRIJF 2.0. TEP, 5 .

HET NIEUWE GERECHTELIJKE BESCHERMINGSSTATUUT VOOR WILSONBEKWAMEN: BESPREKING VAN DE WET VAN 17 MAART 2013

Nathalie Labeeuw (2014). HET NIEUWE GERECHTELIJKE BESCHERMINGSSTATUUT VOOR WILSONBEKWAMEN: BESPREKING VAN DE WET VAN 17 MAART 2013. TEP, p. 4-16 .

AANGIFTE BUITENLANDSE WONING VOLGENS HUURWAARDE SCHENDT EUROPESE REGELS

Alexandre Missal (2014). AANGIFTE BUITENLANDSE WONING VOLGENS HUURWAARDE SCHENDT EUROPESE REGELS. angifte buitenlandse woning volgens huurwaarde schendt Europese regels, Fisc.Act., afl. 31, p. 1-4 .

INKOMSTEN UIT EEN FRANSE SCI: DE FISCUS KRIJGT OPNIEUW ONGELIJK

Alexandre Missal (november 2014). INKOMSTEN UIT EEN FRANSE SCI: DE FISCUS KRIJGT OPNIEUW ONGELIJK. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17, p. 1-8 .

COMM. ERFR., ART. 1080

(2014). COMM. ERFR., ART. 1080. BW, p. 2 .

COMM. ERFR., ART. 1077

(2014). COMM. ERFR., ART. 1077. BW, p. 4 .

COMM. ERFR., ART. 1076

(2014). COMM. ERFR., ART. 1076. BW, p. 16 .

HET BEWIJS VAN BANKGIFTEN

(2014). HET BEWIJS VAN BANKGIFTEN. Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, p. 167-175 .

NIEUWE WAARDERINGSREGELS VOOR OMZETTING VRUCHTGEBRUIK

Nathalie Labeeuw (2014). NIEUWE WAARDERINGSREGELS VOOR OMZETTING VRUCHTGEBRUIK. NNK, 4, p. 26-27 .

WAARDERING BEURSGENOTEERDE EFFECTEN IN NALATENSCHAP

Nathalie Labeeuw (2014). WAARDERING BEURSGENOTEERDE EFFECTEN IN NALATENSCHAP. NNK, 3, p. 14-15 .

INKOMSTEN UIT EEN FRANSE SCI: DE FISCUS KRIJGT OPNIEUW ONGELIJK

Wim Vermeulen (2014). INKOMSTEN UIT EEN FRANSE SCI: DE FISCUS KRIJGT OPNIEUW ONGELIJK. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17, p. 1-8 .

HET VLAAMSE GUNSTREGIME VOOR DE OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN

Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere (2013). HET VLAAMSE GUNSTREGIME VOOR DE OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN. Bijdragen in boek - In: X., Het (on)vermogen tot planning, p. 221-255 .

ONDERHOUDSVORDERING

(2013). ONDERHOUDSVORDERING. Handboek Estate Planning. Erfrecht en testament, Gent, Larcier, p. 33-36 .

BIJZONDERE TARIEVEN SUCCESSIERECHTEN VOOR ENERZIJDS STIEFKLEINKINDEREN (ART. 50 VL. W. SUCC.) EN ANDERZIJDS FEITELIJK SAMENWONENDEN (ART. 48 VL. W. SUCC.): GEEN SCHENDING VAN DE GRONDWET

Nathalie Labeeuw (2013). BIJZONDERE TARIEVEN SUCCESSIERECHTEN VOOR ENERZIJDS STIEFKLEINKINDEREN (ART. 50 VL. W. SUCC.) EN ANDERZIJDS FEITELIJK SAMENWONENDEN (ART. 48 VL. W. SUCC.): GEEN SCHENDING VAN DE GRONDWET. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 8, p. 7-10 .

DE GESPLITSTE AANKOOP IN NEVELEN GEHULD. EEN POGING TOT OPHELDERING

Tim Melis (2013). DE GESPLITSTE AANKOOP IN NEVELEN GEHULD. EEN POGING TOT OPHELDERING. Notariaat, afl. 12, p. 1-6 .

BUITENLANDS ONROEREND GOED VANUIT EEN BELGISCH FISCAAL PERSPECTIEF

Wim Vermeulen BUITENLANDS ONROEREND GOED VANUIT EEN BELGISCH FISCAAL PERSPECTIEF. X., Fiscaal Praktijkboek 2013-2014. Directe Belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, p. 73-101 .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

Wim Vermeulen BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Wolters-Kluwer, (2012) .

OVERDRACHT VAN FAMILIEONDERNEMINGEN

(2012). OVERDRACHT VAN FAMILIEONDERNEMINGEN. Themis. Familiaal Vermogensrecht. Cahier 78, Brugge, die Keure, p. 75 - 104 .

MANY FACES OF USUFRUCT

(2012). MANY FACES OF USUFRUCT. ime Limited Interests in Land, Cambridge, Cambridge University Press, p. 33-56 .

LIBÉRALITÉS ASSORTIES D’UNE CLAUSE D’EXCLUSION DE LA JOUISSANCE LÉGALE À CONCURRENCE DE LA RÉSERVE: JUSQU’OÙ VA LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE OU TESTAMENTAIRE?

(2012). LIBÉRALITÉS ASSORTIES D’UNE CLAUSE D’EXCLUSION DE LA JOUISSANCE LÉGALE À CONCURRENCE DE LA RÉSERVE: JUSQU’OÙ VA LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE OU TESTAMENTAIRE?. Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerpen, Intersentia, p. 111-135 .

FISCAAL MISBRUIK INZAKE REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN

Tim Melis (2012). FISCAAL MISBRUIK INZAKE REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN. Nieuwsbrief Registratierechten, nr. 3, p. 6-12 .

DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALING INZAKE SCHENKINGS- EN SUCCESSIERECHTEN: STORM IN EEN GLAS WATER?

Tim Melis (2012). DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALING INZAKE SCHENKINGS- EN SUCCESSIERECHTEN: STORM IN EEN GLAS WATER?. Nieuwsbrief Registratierechten, nr. 2, p. 13-20 .

VAK III, INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Tim Melis VAK III, INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN. Standaard Belastingalmanak, 2012 .

DE FISCUS EN HET ONROEREND GOED

Tim Melis DE FISCUS EN HET ONROEREND GOED. Standaard Belastingalmanak, Standaard Uitgeverij, 2012 .

ARTIKEL 60BIS (OUDE VERSIE) - ARREST GRONDWETTELIJK HOF 8 JULI 2010

Ellen Quintelier (2011). ARTIKEL 60BIS (OUDE VERSIE) - ARREST GRONDWETTELIJK HOF 8 JULI 2010. Successierechten, afl. 5, p. 1-4 .

PRETAXATIEGESCHILLEN, ARTIKEL 333, 3DE LID WIB, ONDERWAARDERING ACTIEF EN INZAGERECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE: EEN BLIJVENDE BRON VAN DISCUSSIE

Alexandre Missal (2011). PRETAXATIEGESCHILLEN, ARTIKEL 333, 3DE LID WIB, ONDERWAARDERING ACTIEF EN INZAGERECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE: EEN BLIJVENDE BRON VAN DISCUSSIE. TFR, afl. 403, p. 513-518 .

GERECHTELIJK WETBOEK NIET VAN TOEPASSING OP DE DOOR DE ONTVANGER INGESTELDE VORDERING TOT CONTROLESCHATTING – BESPREKING VAN CASSATIE 12 NOVEMBER 2010

Ellen Quintelier (2011). GERECHTELIJK WETBOEK NIET VAN TOEPASSING OP DE DOOR DE ONTVANGER INGESTELDE VORDERING TOT CONTROLESCHATTING – BESPREKING VAN CASSATIE 12 NOVEMBER 2010. Registratierechten, afl. 2, p. 2-3 .

HET VERMIJDEN VAN REGISTRATIERECHTEN BRENGT DE BELASTINGNEUTRALITEIT VAN EEN FUSIE NIET IN HET GEDRANG

Ellen Quintelier (2011). HET VERMIJDEN VAN REGISTRATIERECHTEN BRENGT DE BELASTINGNEUTRALITEIT VAN EEN FUSIE NIET IN HET GEDRANG. Registratierechten, afl. 1, p. 2-5 .

GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN DE VERSCHILLENDE FISCALE ADMINISTRATIES: HET FISCALE NET SLUIT ZICH LANGZAAMAAN

Ellen Quintelier (2011). GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN DE VERSCHILLENDE FISCALE ADMINISTRATIES: HET FISCALE NET SLUIT ZICH LANGZAAMAAN. Registratierechten, 1, p. 16-19 .

ONROEREND GOED EN VERMOGENSPLANNING. EEN ONVERZOENBAAR DUO?

Wim Vermeulen (2011). ONROEREND GOED EN VERMOGENSPLANNING. EEN ONVERZOENBAAR DUO?. Patrimonium, p. 327-341 .

AANKOOP VAN EEN VAKANTIEWONING IN NEDERLAND - DE NIEUWSTE TREND

Wim Vermeulen (2011). AANKOOP VAN EEN VAKANTIEWONING IN NEDERLAND - DE NIEUWSTE TREND. Not.Fisc.M., afl. 5, p. 138-147 .

DE ONTDEKKING VAN DE VERMOMDE SCHENKING. HET HOF VAN CASSATIE BEVESTIGT DE KLASSIEKE OPVATTING

(2011). DE ONTDEKKING VAN DE VERMOMDE SCHENKING. HET HOF VAN CASSATIE BEVESTIGT DE KLASSIEKE OPVATTING. T.Not., p. 439-457 .

WETSVOORSTELLEN

(2011). WETSVOORSTELLEN. Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, p. 157-164 .

NIEUWE WETGEVING

(2011). NIEUWE WETGEVING. Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 141-156 .

COMM. ERFR., ART. 1075

(2011). COMM. ERFR., ART. 1075. BW, p. 30 .

COMM. ERFR., ART. 1078

(2011). COMM. ERFR., ART. 1078. BW, p. 8 .

LE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE PROHIBÉ N'EST PLUS CONTRAIRE À L'ORDRE PUBLIC. UN NOUVEL ARRÊT-CLÉ EN MATIÈRE DE PLANIFICATION SUCCESSORALE

(2011). LE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE PROHIBÉ N'EST PLUS CONTRAIRE À L'ORDRE PUBLIC. UN NOUVEL ARRÊT-CLÉ EN MATIÈRE DE PLANIFICATION SUCCESSORALE. Rev.not.b, p. 385-406 .

HANDGIFT ZONDER (BEWEZEN) TRADITIO: ONBESTAAND OF VERNIETIGBAAR?

(2011). HANDGIFT ZONDER (BEWEZEN) TRADITIO: ONBESTAAND OF VERNIETIGBAAR?. Not.Fisc.M., p. 66-83 .

LEVENSVERZEKERINGEN EN SCHENKINGEN: EEN VERENIGBAAR KOPPEL?

Nathalie Labeeuw (2011). LEVENSVERZEKERINGEN EN SCHENKINGEN: EEN VERENIGBAAR KOPPEL?. Info@law, nr. 1, p. 6-7 .

VERLAAGD TARIEF VOOR VASTGOEDHANDELAARS: AUTHENTICITEITSVOORWAARDE BEVESTIGD

Tim Melis (2011). VERLAAGD TARIEF VOOR VASTGOEDHANDELAARS: AUTHENTICITEITSVOORWAARDE BEVESTIGD. Nieuwsbrief Registratierechten, nr. 3, p. 1-4 .

VAK III, INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Tim Melis (2011). VAK III, INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN. Standaard Belastingalmanak .

DE FISCUS EN HET ONROEREND GOED

Tim Melis (2011). DE FISCUS EN HET ONROEREND GOED. Standaard Belastingalmanak, Standaard Uitgeverij .

ONROEREND GOED EN VERMOGENSPLANNING. EEN ONVERZOENBAAR DUO?

Wim Vermeulen (2011). ONROEREND GOED EN VERMOGENSPLANNING. EEN ONVERZOENBAAR DUO?. Patrimonium, p. 327-341 .

AANKOOP VAN EEN VAKANTIEWONING IN NEDERLAND - DE NIEUWSTE TRENDr

Wim Vermeulen (2011). AANKOOP VAN EEN VAKANTIEWONING IN NEDERLAND - DE NIEUWSTE TRENDr. Not.Fisc.M., afl. 5, p. 138-147 .

SCHENKING VIA BANKOVERSCHRIJVING

Evelien Vande Putte en Nathalie Labeeuw (2010). SCHENKING VIA BANKOVERSCHRIJVING. X., Fiscaal praktijkboek 2010-2011. Indirecte belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, p. 235-270 .

DE HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BELASTINGSCHULDEN NA EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING: EEN STAND VAN ZAKEN

Alexandre Missal (2010). DE HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BELASTINGSCHULDEN NA EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING: EEN STAND VAN ZAKEN. TFR, afl. 391, p. 935-954 .

DE INVORDERING VAN BELASTINGAANSLAGEN EN DE VERSCHOONBAAR VERKLAARDE GEFAILLEERDE

Alexandre Missal (2010). DE INVORDERING VAN BELASTINGAANSLAGEN EN DE VERSCHOONBAAR VERKLAARDE GEFAILLEERDE. TFR, afl. 382, p. 494-501 .

EEN VOLMACHT OP EEN REKENING IS NOG GEEN HANDGIFT VAN DE MIDDELEN VAN DIE REKENING

Evelien Vande Putte (2010). EEN VOLMACHT OP EEN REKENING IS NOG GEEN HANDGIFT VAN DE MIDDELEN VAN DIE REKENING. Nieuwsbrief Registratierechten, afl. 3, p. 2-4 .

DE ERFOVEREENKOMST IS NIET LANGER STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE. EEN NIEUW MIJLPAALARREST INZAKE SUCCESSIEPLANNING

(2010). DE ERFOVEREENKOMST IS NIET LANGER STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE. EEN NIEUW MIJLPAALARREST INZAKE SUCCESSIEPLANNING. TEP, 3, p. 126-146 .

NIEUWE WETGEVING

(2010). NIEUWE WETGEVING. Patrimonium 2010, Antwerpen:. Intersentia, p. 111-124 .

WETSVOORSTELLEN

(2010). WETSVOORSTELLEN. Patrimonium 2010, Antwerpen:. Intersentia, p. 125-135 .

DE WOONSTVERGOEDING. DE KLASSIEKE LEER (OPNIEUW) BEVESTIGD

(2010). DE WOONSTVERGOEDING. DE KLASSIEKE LEER (OPNIEUW) BEVESTIGD. Nieuwsbrief Notariaat, 5, p. 1-5 .

SCHENKING VIA BANKOVERSCHRIJVING

Nathalie Labeeuw (2010). SCHENKING VIA BANKOVERSCHRIJVING. iscaal Praktijkboek: indirecte belastingen 2010-2011, Mechelen, Kluwer, p. 235-268 .

AFWIJZING GELIJKSTELLING STIEFKLEINKINDEREN

Nathalie Labeeuw (7 juni 2010). AFWIJZING GELIJKSTELLING STIEFKLEINKINDEREN. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 6, p. 6 .

DE WIJZIGINGEN AAN DE PROCEDURE VAN GEDWONGEN OPNAME VAN GEESTESZIEKEN

Nathalie Labeeuw (2010). DE WIJZIGINGEN AAN DE PROCEDURE VAN GEDWONGEN OPNAME VAN GEESTESZIEKEN. NNK, 3, p. 18-21 .

VERLAAGDE SCHENKINGSTARIEVEN OP VLAAMSE BOUWGRONDEN- VERLENGING TOT EIND 2011

Nathalie Labeeuw (2010). VERLAAGDE SCHENKINGSTARIEVEN OP VLAAMSE BOUWGRONDEN- VERLENGING TOT EIND 2011. NNK, 3, p. 30-31 .

AUTHENTICITEITSVOORWAARDE VERLAAGD TARIEF VOOR BEROEPSVERKOPERS: GRONDWETTELIJK HOF WIKT EN WEEGT, GEEN SCHENDING

Tim Melis (2010). AUTHENTICITEITSVOORWAARDE VERLAAGD TARIEF VOOR BEROEPSVERKOPERS: GRONDWETTELIJK HOF WIKT EN WEEGT, GEEN SCHENDING. Nieuwsbrief Registratierechten, nr. 4, p. 1-4 .

VAK III, INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Tim Melis (2010). VAK III, INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN. Standaard Belastingalmanak, .

DE FISCUS EN HET ONROEREND GOED

Tim Melis (2010). DE FISCUS EN HET ONROEREND GOED. Standaard Belastingalmanak, Standaard Uitgeverij, .

VERLAGING VAN HET BIJZONDER MUTATIERECHT VOOR BEROEPSVERKOPERS IN HET VLAAMS GEWEST

Wim Vermeulen (2010). VERLAGING VAN HET BIJZONDER MUTATIERECHT VOOR BEROEPSVERKOPERS IN HET VLAAMS GEWEST. TVV, afl. 3, p. 31-32 .

ADMINISTRATIEVE COMMENTAAR OP DE WETSWIJZIGINGEN INZAKE BROWNFIELDCONVENANTEN EN DE BIJZONDERE TERUGGAVE VAN REEDS BETAALDE REGISTRATIERECHTEN

Wim Vermeulen (2010). ADMINISTRATIEVE COMMENTAAR OP DE WETSWIJZIGINGEN INZAKE BROWNFIELDCONVENANTEN EN DE BIJZONDERE TERUGGAVE VAN REEDS BETAALDE REGISTRATIERECHTEN. Registratierechten, afl. 2, p. 14-16 .

CREATIEF GEKLUNGEL MET VERMOGEN VAN EEN ANDER: HET FISCALE DEKSEL OP DE NEUS

Wim Vermeulen (2010). CREATIEF GEKLUNGEL MET VERMOGEN VAN EEN ANDER: HET FISCALE DEKSEL OP DE NEUS. Registratierechten, afl. 2, p. 5-8 .

WET FISCALE EN DIVERSE BEPALINGEN - RIGISTRATIERECHTEN: NOTARIËLE PRAKTIJK VEREENVOUDIGD

Wim Vermeulen (2010). WET FISCALE EN DIVERSE BEPALINGEN - RIGISTRATIERECHTEN: NOTARIËLE PRAKTIJK VEREENVOUDIGD. Fisc. Act., afl. 2, p. 4-7 .

EEN AANTAL WIJZIGINGEN OP HET VLAK VAN REGISTRATIERECHTEN​​

Wim Vermeulen (2010). EEN AANTAL WIJZIGINGEN OP HET VLAK VAN REGISTRATIERECHTEN​​. Registraterechten, afl. 1, 12-15 .

DE TWEEJARIGE VERJARINGSTERMIJN INZAKE SUCCESSIERECHTEN EN HET TEGENBEWIJS INZAKE ARTIKEL 7 W.SUCC

Alexandre Missal (2009). DE TWEEJARIGE VERJARINGSTERMIJN INZAKE SUCCESSIERECHTEN EN HET TEGENBEWIJS INZAKE ARTIKEL 7 W.SUCC. TFR, afl. 372, p. 993-997 .

SUCCESSIEPLANNING MET EEN LEVENSVERZEKERING: ENKELE KNELPUNTEN

(2009). SUCCESSIEPLANNING MET EEN LEVENSVERZEKERING: ENKELE KNELPUNTEN. TEP, 2, p. 86-109 .

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET ERFRECHT

(2009). ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET ERFRECHT. Themis. Familiaal Vermogensrecht. Cahier 55, Brugge, die Keure, p. 71-105. .

VERVAL VAN OORZAAK BIJ SCHENKING: PASSÉ COMPOSÉ?

(2009). VERVAL VAN OORZAAK BIJ SCHENKING: PASSÉ COMPOSÉ?. Nieuwsbrief Notariaat, 19, p. 5-7 .

DE INBRENG ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDE. WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN.

(2009). DE INBRENG ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDE. WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN.. Nieuwsbrief Notariaat, 6, p. 1-6 .

CONVENTIONELE GEMEENSCHAP: DE GULDEN TUSSENWEG

(2009). CONVENTIONELE GEMEENSCHAP: DE GULDEN TUSSENWEG. Professioneel Vermogensadvies, 2, p. 4-6 .

SCHENKING VAN EEN LEVENSVERZEKERING - GEVOLGEN VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF DD. 26 JUNI 2008

Nathalie Labeeuw (2009). SCHENKING VAN EEN LEVENSVERZEKERING - GEVOLGEN VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF DD. 26 JUNI 2008. Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, p. 281-296 .

SCHENKING MET FIDEÏCOMMIS DE RESIDUO

Nathalie Labeeuw (2009). SCHENKING MET FIDEÏCOMMIS DE RESIDUO. Professioneel Vermogensadvies, .

GE”KNOKT” EN VERLOREN… OVER HET BEGRIP “GEZINSWONING

Nathalie Labeeuw (2009). GE”KNOKT” EN VERLOREN… OVER HET BEGRIP “GEZINSWONING. Nieuwsbrief Successierechten, .

EINDE VAN HET FINAAL VERREKENBEDING IN NEDERLAND?

Nathalie Labeeuw EINDE VAN HET FINAAL VERREKENBEDING IN NEDERLAND?. www.taxtalk.be .

SUCCESSIEPLANNING MET EEN LEVENSVERZEKERING: ENKELE KNELPUNTEN

Nathalie Labeeuw (2009). SUCCESSIEPLANNING MET EEN LEVENSVERZEKERING: ENKELE KNELPUNTEN. TEP, 2, p. 86-109 .

ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 26 JUNI 2008 – WAT VALT NOG ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 124 WET LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST?

Nathalie Labeeuw (9 maart 2009). ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 26 JUNI 2008 – WAT VALT NOG ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 124 WET LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST?. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 2-3, p. 1-7 .

DE NIEUWE REGELING INZAKE DE WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELS

Nathalie Labeeuw (2009). DE NIEUWE REGELING INZAKE DE WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELS. NNK, nr. 1, p. 16-18 .

ALTERNATIEVEN VOOR HANDGIFT NA AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER

Nathalie Labeeuw ALTERNATIEVEN VOOR HANDGIFT NA AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER. Professioneel Vermogensadvies, nr. 23, p. 4-6 .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

Tim Melis (2009). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Co-auteur van het boek “Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus” in de reeks Fiscale Wenken, Kluwer .

ARTIKEL 49, HET NIEUWE WAPEN VAN DE FISCUS?

Tim Melis (2009). ARTIKEL 49, HET NIEUWE WAPEN VAN DE FISCUS?. Professioneel Vermogensadvies, nr. 18, p. 1-2 .

EEN APPARTEMENT OP PLAN IS 'TOT BEWONING BESTEMD'

Wim Vermeulen (2009). EEN APPARTEMENT OP PLAN IS 'TOT BEWONING BESTEMD'. AR F.08.0073.N .

DUITSLAND - FISCALE HERVORMINGEN DIRECTE EN INDIRECTE BELASTINGEN, INTERN.

Wim Vermeulen (2009). DUITSLAND - FISCALE HERVORMINGEN DIRECTE EN INDIRECTE BELASTINGEN, INTERN.. Fisc. Act., afl. 4, p. 6-8 .

TIBERGHIEN HANDBOEK VOOR FISCAAL RECHT

Tim Melis (2006). TIBERGHIEN HANDBOEK VOOR FISCAAL RECHT. Co-auteur, Tiberghien Handboek voor Fiscaal recht, Larcier .

HET RENOVATIEABATTEMENT IN HET VLAAMSE GEWEST

Wim Vermeulen (2009). HET RENOVATIEABATTEMENT IN HET VLAAMSE GEWEST. TVV, afl. 4, p. 2-4 .

GE”KNOKT” EN VERLOREN… OVER HET BEGRIP “GEZINSWONING” IN HET KADER VAN DE VRIJSTELLING INZAKE SUCCESSIERECHTEN

Nathalie Labeeuw (2009). GE”KNOKT” EN VERLOREN… OVER HET BEGRIP “GEZINSWONING” IN HET KADER VAN DE VRIJSTELLING INZAKE SUCCESSIERECHTEN. Nieuwsbrief Successierechten .

CREDITNOTA, MINDERWAARDE OF WAARDEVERMINDERING: WAT WAS HET NU OOK ALWEER?

Alexandre Missal (2008). CREDITNOTA, MINDERWAARDE OF WAARDEVERMINDERING: WAT WAS HET NU OOK ALWEER?. TFR, afl. 349, p. 915-920 .

DE PAULIAANSE VORDERING IN DE FISCALE BELANGSTELLING

Alexandre Missal (2008). DE PAULIAANSE VORDERING IN DE FISCALE BELANGSTELLING. TFR, afl. 347, p. 799-816 .

ACTIO PAULIANA: CASSATIE OVER ANTERIORITEITSVOORWAARDE

Alexandre Missal (2008). ACTIO PAULIANA: CASSATIE OVER ANTERIORITEITSVOORWAARDE. Fiscoloog, afl. 1114, p. 3-5 .

STERFHUISCLAUSULE IS SPRINGLEVEND

Nathalie Labeeuw (2008). STERFHUISCLAUSULE IS SPRINGLEVEND. Professioneel Vermogensadvies, nr. 22, p. 1-2 .

WIJZIGING HUWELIJKSCONTRACT KAN NU EENVOUDIGER

Nathalie Labeeuw (2008). WIJZIGING HUWELIJKSCONTRACT KAN NU EENVOUDIGER. Professioneel Vermogensadvies, nr. 21, p. 1-2 .

NOTARIËLE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE WETTELIJKE PARTNER

Nathalie Labeeuw (2008). NOTARIËLE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE WETTELIJKE PARTNER. NNK, 3, p. 63-65 .

EEN HAND-OF BANKGIFT MET VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK…EEN NEVER ENDING STORY

Nathalie Labeeuw (6 november 2008). EEN HAND-OF BANKGIFT MET VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK…EEN NEVER ENDING STORY. Nieuwsbrief Successierechten 2008, nr. 10, p. 8-11 .

STERFHUISCLAUSULE” TOCH NIET TEN DODE OPGESCHREVEN?

Nathalie Labeeuw (27 augustus 2008). STERFHUISCLAUSULE” TOCH NIET TEN DODE OPGESCHREVEN?. Fiscoloog, nr. 1126 .

VRIJSTELLING INZAKE SUCCESSIERECHTEN VOOR FAMILIALE ONDERNEMINGEN NA ARREST GEURTS-VOGTEN

Nathalie Labeeuw (2008). VRIJSTELLING INZAKE SUCCESSIERECHTEN VOOR FAMILIALE ONDERNEMINGEN NA ARREST GEURTS-VOGTEN. NNK, nr. 2, p. 48-49 .

TIBERGHIEN HANDBOEK VOOR FISCAAL RECHT

Tim Melis (2008). TIBERGHIEN HANDBOEK VOOR FISCAAL RECHT. Co-auteur, Tiberghien Handboek voor Fiscaal recht, Larcier .

DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

Wim Vermeulen (2008). DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE. Tiberghien 2008, Manuel de droit fiscal, p. 669-770 .

REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

Wim Vermeulen (2008). REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN. Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht, p. 685-791 .

DE INBRENG DOOR EEN NATUURLIJKE PERSOON VAN EEN VLAAMSE WONING IN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP: AAN 10% OF 12,5%?

Wim Vermeulen DE INBRENG DOOR EEN NATUURLIJKE PERSOON VAN EEN VLAAMSE WONING IN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP: AAN 10% OF 12,5%?. Besl. van 23 juni 2008, nr. E.E./102.564 .

ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE WETTELIJKE SAMENWONENDE IN VOGELVLUCH

Nathalie Labeeuw (2007). ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE WETTELIJKE SAMENWONENDE IN VOGELVLUCH. Waarvan Akte .

OPNIEUW OVER HUWELIJKSVOORDELEN – NOOT BIJ VONNIS VAN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 18 OKTOBER 2006

Nathalie Labeeuw (10 april 2007). OPNIEUW OVER HUWELIJKSVOORDELEN – NOOT BIJ VONNIS VAN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 18 OKTOBER 2006. Nieuwsbrief Successierechten 2007, nr. 4, p. 5-7 .

TE ONTHOUDEN FAMILIAALVERMOGENSRECHTELIJKE WIJZIGINGEN INGEVOLGE DE AFSTAMMINGSWET 2006

Nathalie Labeeuw (2007). TE ONTHOUDEN FAMILIAALVERMOGENSRECHTELIJKE WIJZIGINGEN INGEVOLGE DE AFSTAMMINGSWET 2006. Waarvan Akte 2007, nr. 2, p. 51-53 .

VRIJSTELLING VAN SUCCESSIERECHTEN VOOR DE LANGSTLEVENDE PARTNER OVER DE GEZINSWONING

Nathalie Labeeuw (2007). VRIJSTELLING VAN SUCCESSIERECHTEN VOOR DE LANGSTLEVENDE PARTNER OVER DE GEZINSWONING. Waarvan Akte .

SIMULATIE - OF HOE HET NIET RESPECTEREN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DIVERSE VENNOOTSCHAPPEN LEIDT TOT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 120 W.REG

Wim Vermeulen (20 september 2007). SIMULATIE - OF HOE HET NIET RESPECTEREN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DIVERSE VENNOOTSCHAPPEN LEIDT TOT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 120 W.REG. TFR, afl. 325, 629-630 .

GENIETEN VAN LA DOUCE FRANCE

Wim Vermeulen (2007). GENIETEN VAN LA DOUCE FRANCE. Professioneel Vermogensadvies, nr.17, p. 3-7 .

EEN EIGEN PLAATSJE ONDER DE SPAANSE ZON

Wim Vermeulen (2007). EEN EIGEN PLAATSJE ONDER DE SPAANSE ZON. Professioneel vermogensadvies, nr. 14, p. 1-4 .

VAKANTIEWONINGEN IN FRANKRIJK

Wim Vermeulen (2007). VAKANTIEWONINGEN IN FRANKRIJK. Nieuwsbrief notariaat, afl. 8, p. 1-6 .

DE LAATTIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING DOOR EEN VENNOOTSCHAP: DE SANCTIONERING GEWIJZIGD

Nathalie Labeeuw (2006). DE LAATTIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING DOOR EEN VENNOOTSCHAP: DE SANCTIONERING GEWIJZIGD. Waarvan Akte 2006, nr. 3, p. 74-75 .

SCHENKING VOOR EEN NEDERLANDSE NOTARIS: GELDIG? WAAROM NIET?”,

Nathalie Labeeuw (15 september 2006). SCHENKING VOOR EEN NEDERLANDSE NOTARIS: GELDIG? WAAROM NIET?”,. Nieuwsbrief successierechten, nr. 8, 1/11 .

RECHT VAN TERUGKEER EN ZAKELIJKE SUBROGATIE

Nathalie Labeeuw (15 september 2006). RECHT VAN TERUGKEER EN ZAKELIJKE SUBROGATIE. Nieuwsbrief successierechten, nr. 8, 1/11 .

RECHT VAN TERUGKEER EN ZAKELIJKE SUBROGATIE

Nathalie Labeeuw (2006). RECHT VAN TERUGKEER EN ZAKELIJKE SUBROGATIE. TEP, nr. 2, p. 104-119 .

CASSATIE STELT BELASTBARE GRONDSLAG 90,1° WIB 1992 DUIDELIJK

Tim Melis (2006). CASSATIE STELT BELASTBARE GRONDSLAG 90,1° WIB 1992 DUIDELIJK. Fisc. Act., nr.43, p. 5-7 .

FISCUS MAG TUSSENVENNOOTSCHAP NIET NEGEREN

Tim Melis (2006). FISCUS MAG TUSSENVENNOOTSCHAP NIET NEGEREN. Fisc. Act., nr.4, p. 1-2 .

OVER HOE EEN STAPSGEWIJZE ANALYSE VAN DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 90, 1° WIB TEGEMOET KOMT AAN DE WERKELIJKE BEDOELING VAN DE WET

Wim Vermeulen (13 november 2006). OVER HOE EEN STAPSGEWIJZE ANALYSE VAN DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 90, 1° WIB TEGEMOET KOMT AAN DE WERKELIJKE BEDOELING VAN DE WET. TFR, afl. 308, p. 760-763 .

DE VERKOOP VAN EEN VERVUILDE GROND EN DE OVERNAME VAN DE VERPLICHTING TOT BODEMSANERING DOOR DE KOPER

Wim Vermeulen (11 juli 2006). DE VERKOOP VAN EEN VERVUILDE GROND EN DE OVERNAME VAN DE VERPLICHTING TOT BODEMSANERING DOOR DE KOPER. TFR, afl. 304, p. 575-578 .

VAKANTIEWONINGEN IN ITALIË

Wim Vermeulen (2006). VAKANTIEWONINGEN IN ITALIË. Nieuwsbrief notariaat 2006, afl. 15, p. 1-5, afl. 17, p. 5 .

VAKANTIEWONINGEN IN PORTUGAL

Wim Vermeulen (2006). VAKANTIEWONINGEN IN PORTUGAL. Nieuwsbrief notariaat 2006, afl. 11, p. 5-8 .

VAKANTIEWONING IN ZUID-AFRIKA

Wim Vermeulen (2006). VAKANTIEWONING IN ZUID-AFRIKA. Nieuwsbrief notariaat 2006, afl. 2-3, p. 6-10 .

DE TOEPASSELIJKE REGELS VAN ERFRECHT BIJ VERERVING VAN EEN BUITENLANDSE VAKANTIEWONING

Wim Vermeulen (2006). DE TOEPASSELIJKE REGELS VAN ERFRECHT BIJ VERERVING VAN EEN BUITENLANDSE VAKANTIEWONING. Professioneel vermogensadvies, Kluwer, nr. 1, p. 5-8 .

BURGERRECHTELIJKE ASPECTEN VAN GIFTEN

Nathalie Labeeuw (2002). BURGERRECHTELIJKE ASPECTEN VAN GIFTEN. Fiscaliteit van de liefdadigheid, Brussel, Larcier, p. 11-61 .

DE LAATTIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING DOOR EEN VENNOOTSCHAP

Nathalie Labeeuw (2005). DE LAATTIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING DOOR EEN VENNOOTSCHAP. Waarvan Akte 2005, nr. 3, p. 96-98 .

TESTAMENTAIRE VOOGDIJ ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT

Nathalie Labeeuw (2005). TESTAMENTAIRE VOOGDIJ ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT. Handboek Estate Planning, 5, Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, p. 207-208 .

LAST VAN ERFSTELLING OVER DE HAND ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT/ARTIKELEN 1048-1049 B.W.

Nathalie Labeeuw (2005). LAST VAN ERFSTELLING OVER DE HAND ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT/ARTIKELEN 1048-1049 B.W.. Handboek Estate Planning, 5, Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, p. 207-208 .

WANNEER SCHULDEISERS WORDEN GECONFRONTEERD MET EEN NALATENSCHAP

Nathalie Labeeuw (2001). WANNEER SCHULDEISERS WORDEN GECONFRONTEERD MET EEN NALATENSCHAP. A.J.T. 2001-2002, p. 39-43 .

LAST VAN FIDEICOMMIS DE RESIDUO ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT

Nathalie Labeeuw (2005). LAST VAN FIDEICOMMIS DE RESIDUO ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT. Handboek Estate Planning, 5, Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, p. 197-200 .

UITSLUITINGSCLAUSULE ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT

Nathalie Labeeuw (2005). UITSLUITINGSCLAUSULE ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT. Handboek Estate Planning, 5, Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, p. 155-156 .

ARTIKEL 387 B.W./ONTNEMING OUDERLIJK VRUCHTGENOT ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT

Nathalie Labeeuw (2005). ARTIKEL 387 B.W./ONTNEMING OUDERLIJK VRUCHTGENOT ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT. Handboek Estate Planning, 5, Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, p. 149-154 .

BEWIND ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT

Nathalie Labeeuw (2005). BEWIND ALS MODALITEIT VAN EEN TESTAMENT. Handboek Estate Planning, 5, Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, p. 147-148 .

DE WET TOT TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING EN TOT VERZWARING VAN DE STRAFSANCTIES BIJ PARTNERGEWELD

Nathalie Labeeuw (2005). DE WET TOT TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING EN TOT VERZWARING VAN DE STRAFSANCTIES BIJ PARTNERGEWELD. Nieuwsbrief Notariaat 2005, nr. 2, p. 3-7 .

INTERNE MEERWAARDEN: RULINGDIENST MAAKT EINDE AAN RECHTSONZEKERHEID

Tim Melis (2005). INTERNE MEERWAARDEN: RULINGDIENST MAAKT EINDE AAN RECHTSONZEKERHEID. Fisc. Act., nr. 33, p. 4-7 .

OVER HET BELASTEN VAN INTERNE PRIVÉ-MEERWAARDEN OP GROND VAN ARTIKEL 90, 1° VAN HET W.I.B. 1992, IN X

Wim Vermeulen OVER HET BELASTEN VAN INTERNE PRIVÉ-MEERWAARDEN OP GROND VAN ARTIKEL 90, 1° VAN HET W.I.B. 1992, IN X. Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen, Kluwer, 2005-2006, p. 229-248 .

DE CLAUSULE 'ACTE EN MAIN' BIJ DE GEZAMENLIJKE VERKOOP VAN GROND MET REGISTRATIERECHTEN EN EEN GEBOUW ONDER HET BTW-STELSEL TEGEN EEN ENIGE NIET-GESPLITSTE PRIJS

Wim Vermeulen (2005). DE CLAUSULE 'ACTE EN MAIN' BIJ DE GEZAMENLIJKE VERKOOP VAN GROND MET REGISTRATIERECHTEN EN EEN GEBOUW ONDER HET BTW-STELSEL TEGEN EEN ENIGE NIET-GESPLITSTE PRIJS. TFR, afl. 291, p. 959-961 .

VERKOOPRECHTEN, VAN GEWEST TOT GEWEST

Wim Vermeulen (2005). VERKOOPRECHTEN, VAN GEWEST TOT GEWEST. TFR, afl. 288, p. 795-808 .

VAKANTIEWONINGEN IN SPANJE

Wim Vermeulen (2005). VAKANTIEWONINGEN IN SPANJE. Nieuwsbrief notariaat, afl. 17-18, p. 8-12 .

UW BUITENLANDS VERBLIJF VALT OOK BIJ DE FISCUS IN DE SMAAK

Wim Vermeulen (2005). UW BUITENLANDS VERBLIJF VALT OOK BIJ DE FISCUS IN DE SMAAK. Professioneel vermogensadvies, nr. 18, p. 4-6 .

HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE VERWACHTE ®EVOLUTIE…OF TOCH NIET HELEMAAL? (LAATSTE DEEL)

Nathalie Labeeuw (2004). HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE VERWACHTE ®EVOLUTIE…OF TOCH NIET HELEMAAL? (LAATSTE DEEL). Nieuwsbrief Notariaat, nr. 20, p. 1-8 .

HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE VERWACHTE ®EVOLUTIE…OF TOCH NIET HELEMAAL? (TWEEDE DEEL)

Nathalie Labeeuw (2004). HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE VERWACHTE ®EVOLUTIE…OF TOCH NIET HELEMAAL? (TWEEDE DEEL). Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, p. 1-8 .

HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE VERWACHTE ®EVOLUTIE…OF TOCH NIET HELEMAAL?

Nathalie Labeeuw (2004). HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE VERWACHTE ®EVOLUTIE…OF TOCH NIET HELEMAAL?. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17, p. 1-9 .

RECENTE WIJZIGINGEN IN HET VLAAMS SCHENKINGS- EN SUCCESSIERECHT

Nathalie Labeeuw (2004). RECENTE WIJZIGINGEN IN HET VLAAMS SCHENKINGS- EN SUCCESSIERECHT. N.F.M., p. 234-246 .

SCHENKING VERSUS HANDGIFT

(2004). SCHENKING VERSUS HANDGIFT. Familiaal vermogensbeheer, Antwerpen, Intersentia, p. 37-86 .

DE NIEUWE MUDAWANNAH OF HET NIEUWE MAROKKAANSE FAMILIERECHT

Nathalie Labeeuw (2004). DE NIEUWE MUDAWANNAH OF HET NIEUWE MAROKKAANSE FAMILIERECHT. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 13, p. 1-6 .

DE PRIVATE STICHTING ALS INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING – PRAKTISCH BEKEKEN

Nathalie Labeeuw (2004). DE PRIVATE STICHTING ALS INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING – PRAKTISCH BEKEKEN. T. Fin. R., p.795-807 .

WET VAN 3 MEI 2003 OP HET VOORLOPIG BEWIND

Nathalie Labeeuw (2004). WET VAN 3 MEI 2003 OP HET VOORLOPIG BEWIND. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 4, p. 1-7 .

DE PRIVATE STICHTING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING

Nathalie Labeeuw (2004). DE PRIVATE STICHTING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING. Themis Familiaal Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, p. 59-80 .

BOUWEN EN FISCAAL RECHT,

Wim Vermeulen (2004). BOUWEN EN FISCAAL RECHT,. X., Handboek Bouwrecht .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN FISCUS. FRANKRIJK, SPANJE, PORTUGAL, ITALIË EN ZUID-AFRIKA

Wim Vermeulen (2004). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN FISCUS. FRANKRIJK, SPANJE, PORTUGAL, ITALIË EN ZUID-AFRIKA. Kluwer, reeks Fiscale Wenken, p. 101 .

Prend mon argent, enlève-moi mon enfant: la gestion des moyens de preuve pour les clients privés

Nathalie Labeeuw (2003). Prend mon argent, enlève-moi mon enfant: la gestion des moyens de preuve pour les clients privés. AIJA Congress Naples 2004, p. 1-25 .

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE. 'THE SAGA CONTINUES – A NEVER-ENDING STORY'?

WET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 909 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK

Nathalie Labeeuw (2003). WET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 909 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. Nieuwsbrief Notariaat 2003, nr. 16, p. 3-5 .

ONROEREND GOED IN BELGIË

Nathalie Labeeuw (2003). ONROEREND GOED IN BELGIË. Fiscaal tijdschrift vermogen, p. 21-30 .

DE INVOERING VAN HET HOMOHUWELIJK IN BELGIË

Nathalie Labeeuw (2003). DE INVOERING VAN HET HOMOHUWELIJK IN BELGIË. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 8, p. 1-4 .

Offshore family fortune-report

Nathalie Labeeuw (2003). Offshore family fortune-report. AIJA congress 2003 in Hong Kong, p. 1-25 .

Gratis toevallen van opstallen bij einde opstalrecht niet uitgesloten

Wim Vermeulen (2003). Gratis toevallen van opstallen bij einde opstalrecht niet uitgesloten. Nieuwsbrief notariaat, afl. 7, p. 5-6 .

DE HANDGIFT IN BELGIË ALS MOGELIJK INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING

Nathalie Labeeuw (2002). DE HANDGIFT IN BELGIË ALS MOGELIJK INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING. Fiscaal tijdschrift vermogen, p. 21-31 .

ARTIKEL 932 B.W

Nathalie Labeeuw (2002). ARTIKEL 932 B.W. Erfenissen, schenkingen en testamenten-commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, p. 1-22 .

WIN FOR LIFE: WINNAAR KRIJGT (SOMS) ALLES

Nathalie Labeeuw (2000). WIN FOR LIFE: WINNAAR KRIJGT (SOMS) ALLES. Juristenkrant, afl. 14, p. 17 .

HET PRIMEREN VAN DE AKTE BOVEN DE (BEWEERDE) WERKELIJKE WIL BIJ DE INTERPRETATIE VAN TESTAMENTEN, NOOT ONDER BRUSSEL 9 MAART 1999

Nathalie Labeeuw (2000). HET PRIMEREN VAN DE AKTE BOVEN DE (BEWEERDE) WERKELIJKE WIL BIJ DE INTERPRETATIE VAN TESTAMENTEN, NOOT ONDER BRUSSEL 9 MAART 1999. A.J.T. 2000-2001, p. 224-226 .

DE PROCEDURE VAN OVERLEGGING VAN STUKKEN, NOOT ONDER RB. ANTWERPEN 15 JUNI 1999

Nathalie Labeeuw (1999). DE PROCEDURE VAN OVERLEGGING VAN STUKKEN, NOOT ONDER RB. ANTWERPEN 15 JUNI 1999. A.J.T. 1999-2000, p. 879-882 .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

Wim Vermeulen (2014). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Wolters-Kluwer .

MEENEEMBAARHEID VAN REGISTRATIERECHTEN NIET LANGER VERHINDERD BIJ EEN AANKOOP MET BTW

Ellen Quintelier (2013). MEENEEMBAARHEID VAN REGISTRATIERECHTEN NIET LANGER VERHINDERD BIJ EEN AANKOOP MET BTW. NNK, afl. 1, p. 33-35 .

HET ERFRECHTELIJK VRUCHTGEBRUIK VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT: OMZETBAAR EN BELAST?​

Elisabeth Janssens (2020). HET ERFRECHTELIJK VRUCHTGEBRUIK VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT: OMZETBAAR EN BELAST?​. BN, afl. 1, p. 31-33 .

SUCCESSIEPLANNING: STEL DE JUISTE VRAGEN

Nathalie Labeeuw SUCCESSIEPLANNING: STEL DE JUISTE VRAGEN. BBB-Flash, jaargang nr. 13, nr. 1, 1-2 .

ERFOPVOLGING

Rinse Elsermans (2017). ERFOPVOLGING. nternationaal Privaatrecht geannoteerd 2017, Brugge, die Keure, p. 62-66 .

​COMMENTAAR BIJ ARTIKEL 1079 BW

Rinse Elsermans (2016). ​COMMENTAAR BIJ ARTIKEL 1079 BW. Comm.Erf., afl. 51, p. 1-26 .

DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE RECHTBANK EN DE NOTARIS-VEREFFENAAR IN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING

Rinse Elsermans (2017). DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE RECHTBANK EN DE NOTARIS-VEREFFENAAR IN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING. Tendensen Vermogensrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, p. 267-280 .

DE VEREISTE VAN DE ANIMUS DONANDI OP HET MOMENT VAN DE TRADITIO BIJ HANDGIFTEN: HET HOF VAN CASSATIE BEVESTIGT ZIJN RECHTSPRAAK

Rinse Elsermans (2015). DE VEREISTE VAN DE ANIMUS DONANDI OP HET MOMENT VAN DE TRADITIO BIJ HANDGIFTEN: HET HOF VAN CASSATIE BEVESTIGT ZIJN RECHTSPRAAK. NFM, afl. 4, p. 120-124 .

HET OMGEKEERD DUOLEGAAT MET EEN BEPAALBAAR BEDRAG AANVAARD DOOR VLABEL: HET ZIT HEM IN DE FORMULERING

Rinse Elsermans (2016). HET OMGEKEERD DUOLEGAAT MET EEN BEPAALBAAR BEDRAG AANVAARD DOOR VLABEL: HET ZIT HEM IN DE FORMULERING. VIP, afl. 2, p. 45-50 .

COMBINATIE INBRENG EIGEN (ONROEREND) GOED IN GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN MET DAAROPVOLGENDE SCHENKING VAN DAT GOED: FISCAAL MISBRUIK OF NIET?

Rinse Elsermans (2016). COMBINATIE INBRENG EIGEN (ONROEREND) GOED IN GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN MET DAAROPVOLGENDE SCHENKING VAN DAT GOED: FISCAAL MISBRUIK OF NIET?. Nieuwsbrief Notariaat, afl. 10, p. 1-8 .

DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT

Rinse Elsermans (2017). DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT. Nieuwsbrief Notariaat, afl. 9, p. 1-6 .

ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ SCHENKING VAN ONROEREND GOED

Rinse Elsermans (2017). ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ SCHENKING VAN ONROEREND GOED. Bericht aan het Notariaat, 1, p. 4-13 .

UITBRENG UIT GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN GEVOLGD DOOR (WEDERZIJDSE) SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN

Rinse Elsermans (2017). UITBRENG UIT GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN GEVOLGD DOOR (WEDERZIJDSE) SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN. Nieuwsbrief Successierechten, afl. 7, p. 7-11 .

VERLAGING VAN DE VLAAMSE ONROERENDE SCHENKBELASTING

Rinse Elsermans (2015). VERLAGING VAN DE VLAAMSE ONROERENDE SCHENKBELASTING. T.Not., afl. 9, p. 471-483 .

INTERNATIONALE SUCCESSIEPLANNING NA DE ERFRECHTVERORDENING

Rinse Elsermans (2016). INTERNATIONALE SUCCESSIEPLANNING NA DE ERFRECHTVERORDENING. AFT, afl. 10, p. 26-35 .

RESERVE EN WILSVRIJHEID ONDER DE ERFRECHTVERORDENING

Rinse Elsermans (2016). RESERVE EN WILSVRIJHEID ONDER DE ERFRECHTVERORDENING. NFM, afl. 2, p. 62-70 .

VERNIEUWING IN HET INTERNATIONAAL ERFRECHT: DE EUROPESE ERFRECHTVERORDENING

Rinse Elsermans (2016). VERNIEUWING IN HET INTERNATIONAAL ERFRECHT: DE EUROPESE ERFRECHTVERORDENING. NFM, afl. 10, p. 258-276 .

HERVORMING FISCALE ASPECTEN VAN DE SCHENKING VAN ONROEREND GOED IN DE DRIE GEWESTEN ANNO 2016

Rinse Elsermans (2017). HERVORMING FISCALE ASPECTEN VAN DE SCHENKING VAN ONROEREND GOED IN DE DRIE GEWESTEN ANNO 2016. Notariële actualiteit 2016, Brugge, die Keure, p. 35-62 .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

(2016). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Wolters-Kluwer .

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE. 'THE SAGA CONTINUES – A NEVER-ENDING STORY'?

(2018). LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE. 'THE SAGA CONTINUES – A NEVER-ENDING STORY'?. Notarieel en Fiscaal maandblad, 2, p. 43-49 .

DE GESPLITSTE AANKOOP EN HET LOT VAN DE BEBOUWINGEN EN VERBOUWINGEN

Rosanne Van Gael (2018). DE GESPLITSTE AANKOOP EN HET LOT VAN DE BEBOUWINGEN EN VERBOUWINGEN. Nieuwsbrief Notariaat, 3, p.1 e.v. .

VALKENIERSCLAUSULE EN HET (NIEUWE) FORMALISME VAN DE ERFOVEREENKOMSTEN-2

Elisabeth Janssens (2017). VALKENIERSCLAUSULE EN HET (NIEUWE) FORMALISME VAN DE ERFOVEREENKOMSTEN-2. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

Evelyne Van Der Elst (2018). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Wolters Kluwer .

DADEN VAN BESCHIKKING IN EEN ZORGVOLMACHT: UITDRUKKELIJK EN BIJZONDER? OVER DE TERMINOLOGISCHE MISVATTING BIJ HET OPMAKEN VAN EEN ZORGVOLMACHT

Rinse Elsermans (2019). DADEN VAN BESCHIKKING IN EEN ZORGVOLMACHT: UITDRUKKELIJK EN BIJZONDER? OVER DE TERMINOLOGISCHE MISVATTING BIJ HET OPMAKEN VAN EEN ZORGVOLMACHT. VLANOT JAARBOEK, p. 59 .

DECREET VAN 21 DECEMBER 2018 HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN EN HET FISCAAL GUNSTREGIME VOOR FAMILIALE VENNOOTSCHAPPEN IN VLAANDEREN

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken (2019). DECREET VAN 21 DECEMBER 2018 HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN EN HET FISCAAL GUNSTREGIME VOOR FAMILIALE VENNOOTSCHAPPEN IN VLAANDEREN. Fiscaal Praktijkboek 2019-2020, .

OVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Tim Melis en Nathalie Labeeuw (2019). OVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING: Update. Larcier & Cazimir .

VERWERVING VAN FRANS VASTGOED MIDDELS EEN VENNOOTSCHAP

Evelyne Van Der Elst, Wim Vermeulen en Rosanne Van Gael (2019). VERWERVING VAN FRANS VASTGOED MIDDELS EEN VENNOOTSCHAP. TEP, nr. 2, p. 208-217 .

KLEIN BESCHRIJF OF ABATTEMENT: OVERMACHT ALS ULTIMUM REMEDIUM

Tim Melis en Rosanne Van Gael (2019). KLEIN BESCHRIJF OF ABATTEMENT: OVERMACHT ALS ULTIMUM REMEDIUM. Registratierechten, afl. 2, p. 15-24 .

WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN HET NIEUWE ERFRECHT?

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens (2019). WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN HET NIEUWE ERFRECHT?. Personen- en Familierecht. Verslagboek permanente vorming Vlaamse Conferentie Gent, Brussel, Larcier, p. 109-131 .

VLABEL stemt in met gebruik burgerlijke maatschap om schenker controle over familiebedrijf te laten behouden

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken (2018). VLABEL stemt in met gebruik burgerlijke maatschap om schenker controle over familiebedrijf te laten behouden. Fiscale Actualiteit, afl. 13, p. 2-5 .

DE VALKENIERSCLAUSULE ANNO 2018

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens (2018). DE VALKENIERSCLAUSULE ANNO 2018. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, p. 1 .

HET E=MC² VAN HET DUO-LEGAAT – IMPACT VERLAGING ERFBELASTING EN PRAKTISCHE VEREENVOUDIGING FORMULES

Frederic Heylen (2018). HET E=MC² VAN HET DUO-LEGAAT – IMPACT VERLAGING ERFBELASTING EN PRAKTISCHE VEREENVOUDIGING FORMULES. Not.Fisc.M., afl. 9, p. 306-322 .

​WAT IS DE IMPACT VAN DE HERVORMING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT OP BESTAANDE HUWELIJKSCONTRACTEN?

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens (2018). ​WAT IS DE IMPACT VAN DE HERVORMING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT OP BESTAANDE HUWELIJKSCONTRACTEN?. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 18, p. 1 .

DE PLANNING VAN BUITENLANDS VASTGOED. FISCALE ASPECTEN EN AANDACHTSPUNTEN VOOR BELGISCHE INWONERS.

Wim Vermeulen en Evelyne Van Der Elst (2018). DE PLANNING VAN BUITENLANDS VASTGOED. FISCALE ASPECTEN EN AANDACHTSPUNTEN VOOR BELGISCHE INWONERS.. VIP, 2, .

​​HET WETTELIJK TOEGEKEND OPVOLGEND VRUCHTGEBRUIK VOOR DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT: WORDT DIT BELAST IN DE ERFBELASTING?

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens (2018). ​​HET WETTELIJK TOEGEKEND OPVOLGEND VRUCHTGEBRUIK VOOR DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT: WORDT DIT BELAST IN DE ERFBELASTING?. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 6, p. 1 .

VAN ASCENDENTENRESERVE NAAR EEN VERRUIMDE ONDERHOUDSVORDERING VOOR ASCENDENTEN: WAT BETEKENT DIT VOOR DE ERFBELASTING?

Elisabeth Janssens en Nathalie Labeeuw (2018). VAN ASCENDENTENRESERVE NAAR EEN VERRUIMDE ONDERHOUDSVORDERING VOOR ASCENDENTEN: WAT BETEKENT DIT VOOR DE ERFBELASTING?. Nieuwsbrief Successierechten, nr. 5, p. 1-7 .

EEN KRITISCHE ANALYSE VAN DE VISIE VAN VLABEL OP HET BEDING VAN AANWAS. NOOT BIJ VLABEL STANDPUNT 17044

Rinse Elsermans (2018). EEN KRITISCHE ANALYSE VAN DE VISIE VAN VLABEL OP HET BEDING VAN AANWAS. NOOT BIJ VLABEL STANDPUNT 17044. Bericht aan het Notariaat, 4, p. 191-199 .

DE GESPLITSTE AANKOOP EN HET LOT VAN DE BEBOUWINGEN EN VERBOUWINGEN

Tim Melis (2018). DE GESPLITSTE AANKOOP EN HET LOT VAN DE BEBOUWINGEN EN VERBOUWINGEN. Nieuwsbrief Notariaat, 3, p. 1 e.v. .

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE. "THE SAGA CONTINUES – A NEVER-ENDING STORY"?

Wim Vermeulen (2018). LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE. "THE SAGA CONTINUES – A NEVER-ENDING STORY"?. Notarieel en Fiscaal maandblad, 2, p. 43-49 .

OVER DE GESPLITSTE VERKRIJGING EN INSCHRIJVING: DE ZONDE VAN DE BEDEKTE BEVOORDELING

Tim Melis (2017). OVER DE GESPLITSTE VERKRIJGING EN INSCHRIJVING: DE ZONDE VAN DE BEDEKTE BEVOORDELING. Fiscaal Praktijkboek 2016-2017 - Indirecte Belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, p. 187-222 .

DE GLOBALE EN PUNCTUELE ERFOVEREENKOMSTEN

Nathalie Labeeuw (2017). DE GLOBALE EN PUNCTUELE ERFOVEREENKOMSTEN. Bericht aan het Notariaat, 4 .

CASS. 17 FEBRUARI 2017 - HET RECHT VAN TERUGNAME (ART. 1455 BW) VAN EEN NA DE INBRENG BEBOUWDE BOUWGROND

Nathalie Labeeuw (2017). CASS. 17 FEBRUARI 2017 - HET RECHT VAN TERUGNAME (ART. 1455 BW) VAN EEN NA DE INBRENG BEBOUWDE BOUWGROND. Bericht aan het Notariaat, 4 .

DE IMPACT VAN HET NIEUWE ERFRECHT OP DE POSITIE VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

Nathalie Labeeuw en Elisabeth Janssens (2017). DE IMPACT VAN HET NIEUWE ERFRECHT OP DE POSITIE VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT. CASMAN, H., VAN LOOCK, M. (eds.), Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., TXXVI-1 - TXXVI.8-1 .

VALKENIERSCLAUSULE EN HET (NIEUWE) FORMALISME VAN DE ERFOVEREENKOMSTEN

Nathalie Labeeuw (2017). VALKENIERSCLAUSULE EN HET (NIEUWE) FORMALISME VAN DE ERFOVEREENKOMSTEN. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, .

VOORSCHOTTEN EN VEREFFENING VENNOOTSCHAP ANNO 2014: FISCUS HAALT DE BOTTE BIJL BOVEN

Tim Melis (2017). VOORSCHOTTEN EN VEREFFENING VENNOOTSCHAP ANNO 2014: FISCUS HAALT DE BOTTE BIJL BOVEN. Fiscale Actualiteit, nr. 37, p. 4-7 .

KAN DE MET SCHEIDING VAN GOEDEREN GEHUWDE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) NA ECHTSCHEIDING EEN VORDERING INSTELLEN VOOR DE ONBEZOLDIGDE ARBEIDSPRESTATIES?

Nathalie Labeeuw (2017). KAN DE MET SCHEIDING VAN GOEDEREN GEHUWDE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) NA ECHTSCHEIDING EEN VORDERING INSTELLEN VOOR DE ONBEZOLDIGDE ARBEIDSPRESTATIES?. Bericht aan het Notariaat, 3, .

WETGEVER DREIGT IN TE GRIJPEN NA UITSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE OVER DE FISCALE WERKING VAN EEN FINAAL VERREKENBEDING

Nathalie Labeeuw (2017). WETGEVER DREIGT IN TE GRIJPEN NA UITSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE OVER DE FISCALE WERKING VAN EEN FINAAL VERREKENBEDING. Bericht aan het Notariaat, 3, .

​STANDPUNT 15004: VLABEL PAST HAAR STANDPUNT OVER DE GESPLITSTE INSCHRIJVING TOE OP DEELBEWIJZEN VAN EEN BURGERLIJKE MAATSCHAP. WAT ZIJN DE CONCRETE GEVOLGEN?

Nathalie Labeeuw en Eline Beeken (2017). ​STANDPUNT 15004: VLABEL PAST HAAR STANDPUNT OVER DE GESPLITSTE INSCHRIJVING TOE OP DEELBEWIJZEN VAN EEN BURGERLIJKE MAATSCHAP. WAT ZIJN DE CONCRETE GEVOLGEN?. Successierechten, nr. 8 .

DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT

Nathalie Labeeuw (2017). DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT. Nieuwsbrief Notariaat, nr. 9, p. 1-6 .

Het ouderlijk beheersrecht en de maatschap nader bekeken

Kesley Verachtert (2017, p. 221-248). Het ouderlijk beheersrecht en de maatschap nader bekeken: Tendensen vermogensrecht. .

ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ SCHENKING VAN ONROEREND GOED

Nathalie Labeeuw (2017). ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ SCHENKING VAN ONROEREND GOED. Bericht aan het Notariaat, 1, p. 4-13 .

UITBRENG UIT GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN GEVOLGD DOOR (WEDERZIJDSE) SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN

Nathalie Labeeuw (2017). UITBRENG UIT GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN GEVOLGD DOOR (WEDERZIJDSE) SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN. Successierechten, afl. 7, p. 7-11 .

STANDPUNTEN VLABEL GESPLITSTE VERKRIJGING EN INSCHRIJVING

Nathalie Labeeuw (2017). STANDPUNTEN VLABEL GESPLITSTE VERKRIJGING EN INSCHRIJVING. BN, afl. 1, p. 36-42 .

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS

Wim Vermeulen (2016). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS. Wolters-Kluwer .

COMBINATIE INBRENG EIGEN (ONROEREND) GOED IN GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN MET DAAROPVOLGENDE SCHENKING VAN DAT GOED: FISCAAL MISBRUIK OF NIET?

Nathalie Labeeuw (2016). COMBINATIE INBRENG EIGEN (ONROEREND) GOED IN GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN MET DAAROPVOLGENDE SCHENKING VAN DAT GOED: FISCAAL MISBRUIK OF NIET?. Nieuwsbrief Notariaat, 10, p. 1-8 .

VRUCHTGEBRUIK EN VASTGOED. FISCALE AANDACHTSPUNTEN VAN EEN GESPLITSTE AANKOOP IN BELGIË, FRANKRIJK EN SPANJE

Wim Vermeulen (2016). VRUCHTGEBRUIK EN VASTGOED. FISCALE AANDACHTSPUNTEN VAN EEN GESPLITSTE AANKOOP IN BELGIË, FRANKRIJK EN SPANJE. TEP, 4 .

HERVORMING FISCALE ASPECTEN VAN DE SCHENKING VAN ONROEREND GOED IN DE DRIE GEWESTEN ANNO 2016

Wim Vermeulen en Nathalie Labeeuw (2016). HERVORMING FISCALE ASPECTEN VAN DE SCHENKING VAN ONROEREND GOED IN DE DRIE GEWESTEN ANNO 2016: Notariële actualiteit. Brugge: Die Keure, p. 35-62 .

JA ZEGGEN OF SAMENWONEN?

(2016). JA ZEGGEN OF SAMENWONEN?. De Tijd, 13 februari 2016 .

Discriminerende aftrekvolgorde: voor benadeelde vennootschappen fiscale herziening mogelijk

Çiçek Keskin en Rosanne Van Gael

Op 19 december 2019 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin werd bepaald dat de volgorde van de Belgische aftrekbewerkingen in strijd is met het unierecht, met name de moeder-dochterrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen werd op 1 april 2021 de circulaire 2021/C/30…

Lees meer

Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing??

Rosanne Van Gael en Çiçek Keskin

Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat …

Lees meer

Gunsttarief voor aankoop vastgoed in Andalusia geldig tot eind dit jaar!

Evelyne Van Der Elst

Overweegt u vastgoed aan te kopen in Andalusië, dan is 2021 een goed moment om de stap te zetten! De autonome regio Andalusië heeft de verschuldigde overdrachtsbelasting bij de aankoop van een aldaar gelegen onroerend goed tijdelijk verlaagd tot een vast tarief van 7% waar deze vroeger 8-10% b…

Lees meer

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij?

Anne-Sophie Stievenard

Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat…

Lees meer

Uw Amerikaanse nationaliteit opgeven: wat zijn de fiscale gevolgen?

Evelyne Van Der Elst

De Verenigde-Staten staan erom bekend dat ze de wereldwijde inkomsten van hun onderdanen belasten, ongeacht of deze Amerikanen effectief in de Verenigde-Staten wonen. Overal ter wereld volgt de IRS haar onderdanen. Dit leidt ertoe dat u als Amerikaan gehouden bent om jaarlijks de nodige aangiftes…

Lees meer

De sluiting van de kaasroute - Zet de administratie met haar circulaire de puntjes op de ‘i’?

Anne-Sophie Stievenard

1. Circulaire nr. 2021/C/27 Op 15 december 2020 was de sluiting van de befaamde kaasroute een feit(1). Sindsdien moeten niet enkel Belgische notariële akten, maar ook alle buitenlandse notariële akten houdende roerende schenkingen worden geregistreerd. Hierdoor vallen die buitenlandse akten v…

Lees meer

Verhuizen naar het buitenland?

Çiçek Keskin en Evelyne Van Der Elst

Houd rekening met uw fiscaal inwonerschap De meerderheid van de landen gebruikt fiscaal inwonerschap als criterium om inwoners te belasten op hun wereldwijde inkomen. Indien u niet kwalificeert als fiscaal inwoner van een land, wordt u in principe enkel belast op de inkomsten die hun oorsprong…

Lees meer

Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren. Het professionaliseren van de ond…

Lees meer

Fiscus maakt jacht op Belgische bedrijfsleiders van buitenlandse vennootschappen

Alexandre Missal en Veerle Lerut

U bent woonachtig in België. U bent tevens bedrijfsleider van een buitenlandse vennootschap. Waar is uw bedrijfsleidersbezoldiging dan belastbaar? In België of in het buitenland? En is dat buitenland dan het land waarin de maatschappelijke zetel ligt van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider b…

Lees meer

Newsflash: de aangekondigde hervorming van de erf- en schenkbelasting is een feit!

Elisabeth Janssens

De aangekondigde hervorming van de erf- en schenkbelasting (zie hierover ons eerder artikel) werd deze week goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dit betekent dat het decreet werd aangenomen en nu door de Vlaamse Regering moet worden bekrachtigd en afgekondigd, gevolgd…

Lees meer

Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vermogensplanning praktijk

Ellen Quintelier en Francis van der Haert

Enkele voordelen van de “nieuwe” BV Een belangrijke wijziging op het vlak van vermogensplanning is de mogelijkheid van meervoudig stemrecht binnen de BV. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen van de vennootschap reeds overdragen aan hun kinderen bij wijze van schenking, zon…

Lees meer

Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt?

Francis van der Haert en Flore Versmessen

De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de …

Lees meer

Europese invulling van belastingparadijzen wettelijk verankerd

Çiçek Keskin en Rosanne Van Gael

In het Belgisch recht worden er al tal van maatregelen genomen ten aanzien van rechtsgebieden met een laag nominaal of effectief belastingtarief, zogenaamde ‘belastingparadijzen’. De Europese Raad van Economische en Financiële zaken (‘ECOFIN’) stelt daarnaast zelf ook een lijst van belastin…

Lees meer

De fiscus wordt teruggefloten: zij mag de nietigheid van een onderhandse schenking niet inroepen!

Elisabeth Janssens

Geregistreerde schenkingen van roerende goederen worden onderworpen aan schenkbelasting, ongeacht de tijd die verstrijkt tussen de schenking en het overlijden van de schenker. Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen vallen onder een driejarige ‘risico’-periode in de erfbelasting: ove…

Lees meer

Goede doelen en vermogensplanning - het civiele luik

Elisabeth Janssens en Frederic Heylen

Wanneer u nadenkt over uw vermogensplanning, bestaat dus de mogelijkheid dat u uw filantropische doelstellingen hierin mee wenst te betrekken. Daarbij is het steeds belangrijk dat u oog heeft voor de mogelijke juridische en fiscale gevolgen. In dit videofragment gaan wij verder in op de civiele…

Lees meer

Goede doelen en vermogensplanning - het fiscale verhaal

Frederic Heylen en Elisabeth Janssens

De laatste jaren is er alsmaar meer aandacht voor goede doelen, ook in het kader van vermogensplanning. Het begrip “goed doel” is echter te beperkt. Wij spreken liever van filantropie. Niet enkel privépersonen en families zijn hierin actief, ook alsmaar meer bedrijven. Men kan op verschillende mani…

Lees meer

Update - Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit - Een aangekondigde hervorming met gemengde gevoelens

Elisabeth Janssens en Anne-Sophie Stievenard

Dat er een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit(1) (hierna ook “VCF”) staat aan te komen, is al enige tijd geweten. Reeds in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (dd. 30 september 2019)(2) en de beleidsnota van minister M. Diependaele (dd. 8 november 2019)(3) werd een her…

Lees meer

Een woning - loon naar werken of een stap te ver?

Tim Melis en Rosanne Van Gael

Het laatste decennium hanteert de fiscale administratie artikel 49 WIB als een onvervalste antimisbruikbepaling. Zo worden de kosten van een onroerend goed dat privé wordt aangewend ten titel van bezoldiging in natura frequent verworpen. Bij uitbreiding worden vandaag ook verhuurde onroerende …

Lees meer

De nieuwe taks op de effectenrekeningen: een feniks herrijst uit zijn as?

Wouter Strypsteen

Vorige week donderdag werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd. De effectentaks 2.0. die op kruissnelheid naar schatting jaarlijks ongeveer 420 miljoen euro zou moeten gaan opbrengen, is hiermee dus…

Lees meer

Fiscale procedure: het einde van de bezwaarfase: directoriale beslissing en rechtbank

Tomas Martens en Alexandre Missal

De termijn waarbinnen de fiscus een beslissing moet nemen In beginsel is de fiscus niet gebonden aan enige termijn om een directoriale beslissing te nemen over het bezwaarschrift. De belastingplichtige heeft wel het recht om ten vroegste 6 maanden vanaf de ontvangst door de fiscus van het…

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

Rinse Elsermans en Liesbeth Franck

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

Liesbeth Franck en Rinse Elsermans

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Lees meer

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

Lees meer

Fiscale procedure: Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige

Alexandre Missal en Tomas Martens

Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? Het onderzoek van het bezwaarschrift door de bezwaarambtenaar Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

Rosanne Van Gael en Ann-Sofie Ceulemans

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer

Vaccineren en de zorgvolmacht

Langzamerhand begint het vaccinatieplan effectief uitwerking te krijgen. Vanaf maart 2021 zouden de 65-plussers een uitnodiging ontvangen om zich te laten inenten in één van de vaccinatiecentra. In dit artikel bespreken wij de impact van de zorgvolmacht op de vereiste toestemming van de patiënt. Va…

Lees meer

Fiscale procedure: De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift

Alexandre Missal en Tomas Martens

Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Ann-Sofie Ceulemans en Rosanne Van Gael

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Verduidelijkingen bij het nieuwe 6% btw-tarief

Hanne Martens

In eenvoorgaand artikelgaven we reeds meer tekst en uitleg bij de toen net in het Belgisch Staatsblad verschenen wetgeving inzake het nieuwe verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. Intussen werd door de belastingadministratie ook een “frequently asked questions” (FAQ) gepubliceerd, waa…

Lees meer

Fiscale procedure: de kennisgeving van beslissing tot taxatie

Alexandre Missal en Tomas Martens

In de twee vorige artikelen kwamen het bericht van wijziging van aangifte en de kennisgeving van aanslag van ambtswege aan bod. Voordat de fiscus een aanslag mag vestigen, heeft de belastingplichtige het recht om te antwoorden op het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag…

Lees meer

Fiscale procedure: de aanslag van ambtswege

Alexandre Missal en Tomas Martens

In het vorige artikel in deze procedurereeks kwam het bericht van wijziging van aangifte aan bod. In dit artikel bespreken we de aanslag van ambtswege. Wanneer mag de fiscus de procedure van de aanslag van ambtswege volgen? De fiscus mag de procedure van de aanslag van ambtswege uitsluitend…

Lees meer

Fiscus staat eindelijk FBB op Franse dividenden aan particulieren toe: Franse dividenden voortaan minder belast

Ann-Sofie Ceulemans, Alexandre Missal en Wouter Strypsteen

Waarover gaat het? Een Belgisch inwoner die een dividend ontvangt van een Belgische vennootschap, betaalt daarop in principe 30 % roerende voorheffing. Een Belgisch inwoner die daarentegen een dividend ontvangt van een Franse vennootschap, betaalt daarop, op grond van het Belgisch-Frans…

Lees meer

Fiscale procedure: het bericht van wijziging van aangifte

Alexandre Missal en Tomas Martens

Wanneer is de fiscus verplicht om een bericht van wijziging van aangifte te sturen? Zodra een belastingplichtige een aangifte heeft ingediend die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de wet en de fiscale administratie deze wenst te wijzigen, is een bericht van wijziging van aangifte vereist…

Lees meer

Een verhuis naar de VAE en de impact op uw successie

Evelyne Van Der Elst

Wat vele expats reeds weten is dat er in de Verenigde Arabische Emiraten geen successierechten verschuldigd zijn in geval van overlijden van een inwoner. Maar daarnaast moet ook worden stilgestaan bij de civielrechtelijke gevolgen voor uw nalatenschap, meer bepaald wie heeft recht op welk deel van…

Lees meer

Het nieuwe verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw toegelicht

Hanne Martens

Vorige week werd in de Kamer de programmawet goedgekeurd waarin onder andere groen licht wordt gegeven om het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van één of meerdere woning(en) op hetzelfde kadastraal perceel, dat thans geldt in 32 s…

Lees meer

Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht

Francis van der Haert

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”). Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van ee…

Lees meer

Vrijheid van ondernemen van een bestuurder primeert op concurrentieverbod volgens Cassatie

William Lietaer 

Er bestaat weinig discussie over het feit dat een bestuurder tijdens zijn mandaat geen concurrentie mag aangaan met de vennootschap waarin hij bestuurder is. Dit principe werd niet in een wet ingeschreven maar wordt afgeleid uit het algemeen principe dat bestuurders hun mandaat te goeder trouw…

Lees meer

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Çiçek Keskin en Rosanne Van Gael

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing …

Lees meer

Ambtshalve ontheffing voor VAA woning? - Het Grondwettelijk Hof houdt de boot af

Tomas Martens

Over het discriminatoir karakter van de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) van een gratis ter beschikking gestelde woning (art. 18 KB/WIB) en de mogelijkheid tot ambtshalve ontheffing voor de teveel betaalde belastingen bogen zich al verschillende hoven en rechtbanken.…

Lees meer

Eigenaar van Nederlands vastgoed? Time is ticking!

Çiçek Keskin

Wenst u in de nabije toekomst nog Nederlands vastgoed te schenken aan uw kinderen? Dan is het aangeraden om snel te handelen! Vanaf 1 januari 2021 wijzigen namelijk de tarieven voor de overdrachtsbelasting. Bij de overdracht van een in Nederland gelegen onroerend goed is overdrachtsbelasting…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Çiçek Keskin

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Let op: een laattijdige aangifte kan voortaan nog zwaardere gevolgen hebben!

Alexandre Missal

Bij een fiscale controle vindt een rechtzetting plaats. Er worden bijkomende inkomsten belast. In het verleden mocht u op deze bijkomende grondslag alle klassieke aftrekken toepassen zoals bijvoorbeeld (vorige) verliezen. Stel dat een controleur de grondslag verhoogt met 1.000 EUR, maar de…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

Anne-Sophie Stievenard

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

Belast België een tweede verblijf zwaar in vergelijking met andere landen?

Op de aankoop van vastgoed moet overal belasting betaald worden. Is het vanuit die optiek verstandig in België te kopen? Hoe zwaar belast België het bezit van een tweede verblijf in vergelijking met het buitenland? Wat als een tweede verblijf met winst wordt verkocht? Drie vragen die Wim Vermeulen g…

Lees meer

Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

Robin Bosschaert

Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. …

Lees meer

Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid !

William Lietaer 

In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” hou…

Lees meer

De voordelen van lenen voor een tweede verblijf in het buitenland

Wim Vermeulen

Met een lening voor een tweede verblijf in het buitenland kunt u vermogensbelasting vermijden en uw successieplanning optimaliseren. En uiteraard is er het fiscale voordeel. ‘Geld lenen kost ook geld’, zo luidt de waarschuwing. Maar soms kan het voordeliger zijn te lenen. ‘Bij de aankoop van een tweed…

Lees meer

Het UBO-register - De belangrijkste wijzigingen ingevolge het K.B. van 23 september 2020

Ann-Sofie Ceulemans

Op 23 september 2020 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, het centrale register waar alle uiteindelijke begunstigde van een vennootschap of een andere geviseerde Belgische…

Lees meer

Het CAP zal in de toekomst ook het saldo van uw Belgische bankrekeningen kennen.

Ann-Sofie Ceulemans

De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar inkomsten te halen uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In dat raam kondigt de regering-De Croo aan dat tevens maatregelen genomen zullen worden op vlak van transparantie en preventie.…

Lees meer

Wanneer een oude planning geconfronteerd wordt met een nieuwe en strengere fictiebepaling: de rechtszekerheid prevaleert

Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

Dit artikel is een verkorte en herwerkte versie van het artikel “De temporele werking van een verstrengde fictiebepaling: rechtspraak kiest voor rechtszekerheid en bevestigt datum van rechtshandeling als relevant aanknopingspunt” van de hand van Rinse Elsermans en Elisabeth Janssens, gepubliceerd in …

Lees meer

Afschaffing van de beperkte geldigheidsduur van dringende en voorlopige maatregelen na de wettelijke samenwoning: nu ook wettelijk verankerd

Elisabeth Janssens

België kent drie samenlevingsvormen (huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning). De wettelijk samenwonende partners zijn de partners die een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand hebben afgelegd. De wettelijke samenwoners hebben een eigen …

Lees meer

Opnieuw een hervorming van de Vlaamse erfbelasting: wat moet u weten?

Elisabeth Janssens

Nadat de Vlaamse erfbelasting recentelijk - meer bepaald sedert 1 september 2018 - werd gemoderniseerd en hervormd, stelt de Vlaamse regering opnieuw enkele wijzigingen voor aan de materie van de erf- en schenkbelasting. Een eerste aanzet werd reeds gegeven in het regeerakkoord van De Vlaamse…

Lees meer

Wat levert verzet tegen gemeentetaks op uw tweede verblijf op?

Alexandre Missal

U bent als eigenaar van een tweede verblijf niet verplicht akkoord te gaan met de belasting die de gemeente u oplegt. U kunt een bezwaarschrift tegen die belasting indienen. Een bezwaarschrift is weinig meer dan een aangetekende brief gericht aan de gemeente waarin u bezwaar aantekent tegen de…

Lees meer

​Dossier levensverzekeringen - De afschaffing van de kaasroute: impact op de successieplanning met levensverzekeringen?

Elisabeth Janssens en Liesbeth Franck

Wat is de impact op de (schenking van) levensverzekeringen wanneer de kaasroute effectief zou verdwijnen? Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1). De kaasroute gaf de mogelijkheid om roerende goederen voor een buitenlandse notaris te…

Lees meer

De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak.

Flore Versmessen en Francis van der Haert

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de…

Lees meer

Hoe vermijden dat uw drugsverslaafde kind uw hele erfenis opsnuift?

Nathalie Labeeuw

Gegeven is gegeven, is het adagium bij schenkingen. Alle schenkingen – behalve deze aan uw huwelijkspartner – zijn onherroepelijk. ‘De wet bepaalt dat een schenking niet kan worden teruggedraaid, behalve wegens het niet vervullen van de voorwaarden of ondankbaarheid tegenover de schenker. De wet somt …

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland? De fiscus kijkt mee

Wim Vermeulen

In Europa moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die als gepensioneerde verhuizen en mensen die naar het buitenland gaan om te werken. ‘Als gepensioneerde blijft u ook na de verhuizing ten laste van de Belgische sociale zekerheid. U kunt dan vanuit pakweg Portugal terugkomen naar België om…

Lees meer

Houd controle over uw erfenis met een huwelijkscontract

Nathalie Labeeuw

Het voordeel van een huwelijkscontract is dat u de verdeling van uw huwelijksvermogen beter kunt afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wie in het huwelijksbootje stapt en geen huwelijkscontract opstelt, valt automatisch onder het ‘wettelijk stelsel’. In dat stelsel behouden de echtgenoten hun eig…

Lees meer

​Reeks: Aangifte nalatenschap - het vermogen

Elisabeth Janssens

In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden opgelijst. Een correcte en volledige opgave van het vermogen is van groot belang, daar de erfbelasting hierop wordt berekend. Uiteraard zal het (al dan niet per vergissing) vergeten van bepaalde goederen of het te laag…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - Een verzekeringsgift post mortem: wat zegt de Vlaamse Belastingdienst?

Elisabeth Janssens en Liesbeth Franck

Inleiding De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing(1) - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het spl…

Lees meer

De zes belangrijkste bepalingen van het Nederlandse UBO-register

Hanne Martens

Op 23 juni 2020 heeft de Nederlandse Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat zorgt voor de introductie in Nederland van het - intussen in België gekende - UBO-register. In tegenstelling tot België heeft men in Nederland niet gekozen voor een nieuw afzonderlijk register, maar wel voor een u…

Lees meer

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?

Rinse Elsermans

Inleiding Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Het standpunt kwam er de facto op…

Lees meer

Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk

Rinse Elsermans

In navolging van ons eerdere bericht over het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële aktes (Adieu aan de kaasroute, 25 juni 2020) voorzien wij u hierbij van een update. Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van b…

Lees meer

Hoe schenken na het afsluiten van de kaasroute?

Nathalie Labeeuw

De experten zijn het eens: de tussenkomst van een buitenlandse notaris heeft nog weinig zin. De drijfveer was het vermijden van de Belgische schenkbelasting en dat zal niet meer kunnen. ‘Het enige argument pro een buitenlandse notaris is het ereloon voor de notaris. In Nederland zijn de erelonen v…

Lees meer

Binnenkort ook taks tot vergoeding van de successierechten verschuldigd op buitenlands onroerend goed?

Robin Bosschaert

(Internationale) VZW’s en private stichtingen zijn onderworpen aan een jaarlijks wederkerende vermogensbelasting van 0,17 procent op hun volledige vermogen. (1) Deze belasting werd in het begin van de 20ste eeuw ingevoerd om het gemis aan successierechten op te vangen ten gevolge van het invoeren v…

Lees meer

Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus 2020

Wim Vermeulen, Rosanne Van Gael, Evelyne Van Der Elst en Hanne Martens

De laatste versie van onze tweejaarlijkse publicatie "Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus" is eindelijk uit! Nieuwe landen, zoals Tsjechië, Luxemburg en Slovakije, vullen het lijstje aan. Interesse? U kan het boek aankopen via Wolters Kluwer!

Lees meer

​Het belang van betekening aan het juiste adres door een belastingplichtige

Tomas Martens

Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend worden. Dat gebeurt op de woonplaats van de betrokken partij. Maar waar woont de fiscus? Recent moest het Hof van Cassatie zich hierover uitspreken (Cass. 21 maart 2019, AR F.18.0115.F). Een b…

Lees meer

Adieu aan de kaasroute?

Rinse Elsermans en Liesbeth Franck

U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen. Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de guns…

Lees meer

Aangifte personenbelasting gescheiden of getrouwd? Vergissen is menselijk

Tomas Martens

In de aangifte personenbelasting moet een belastingplichtige diens burgerlijke staat aangeven. In deze casus was een belastingplichtige klaarblijkelijk de kluts kwijt en had ze zich precies op dit punt vergist. Kan een dergelijke vergissing rechtgezet worden? Het hof van beroep te Gent moest zich…

Lees meer

Kunt u een belastingverhoging krijgen voor een laattijdige aangifte?

Tomas Martens

Volgens de website van de FOD Financiën kunt u een belastingverhoging krijgen wanneer uw aangifte laattijdig is ingediend, maar klopt dit wel? Recentelijk heeft het hof van beroep te Bergen zich hierover uitgesproken (Bergen 15 juli 2019, 2018/RG/120). Vooraleer we op dit arrest ingaan, moeten we …

Lees meer

​​Reeks: Aangifte nalatenschap - Wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten

Elisabeth Janssens

Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan …

Lees meer

Van een onaangename ménage-à-trois gesproken, de verhouding tussen de Europese moeder-dochterrichtlijn, de Belgische DBI-aftrek en de groepsbijdrage.

Flore Versmessen en Rosanne Van Gael

Sinds de invoering van artikel 205/5, §1 WIB bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beschikken vennootschappen over de mogelijkheid tot fiscale consolidatie(1), althans de light version. Vennootschappen en hun vaste inrichtingen hebben hierdoor vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) …

Lees meer

Reeks: Aangifte nalatenschap - Het invullen van de identiteitsgegevens op een aangifteformulier van nalatenschap

Elisabeth Janssens

Nu we weten wanneer er sprake is van het indienen van een aangifte van nalatenschap, staan wij even stil bij de verschillende onderdelen van de aangifte. Het modelformulier vraagt naar een reeks identiteitsgegevens van diverse personen, maar wiens gegevens moeten nu waar worden ingevuld en welke…

Lees meer

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning

Hanne Martens

Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit art…

Lees meer

​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure - Update!

Kesley Verachtert

Wij berichtten u reeds over het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, waarbij de regering gelet op de huidige crisissituatie maatregelen nam om tegemoet te komen aan de bekommernissen dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht en de dienstverlening van de rechtbank gehinderd zou…

Lees meer

​Reeks: Aangifte nalatenschap - Wegwijs in de aangifte van nalatenschap

Elisabeth Janssens

Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap. In deze nieuwe reeks, zullen wij in…

Lees meer

Vermogensplanning en COVID-19: Hoe stelt u van thuis uit uw zorgvolmacht op?

Frederic Heylen

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. In navolging van onze eerdere artikels (over de impact op vermogensplanning in het algemeen en specifiek op schenkingen) gaan we in dit artikel dieper in op de gevolgen van dit virus op het opstellen van een zorgvolmacht. Waarover…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Elisabeth Janssens

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

​De latere verkoop van een geërfd onroerend goed: bezint eer ge begint.

Robin Bosschaert

Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest. In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse…

Lees meer

​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure: schriftelijke behandeling van burgerzaken

Kesley Verachtert

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat…

Lees meer

​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure: verlenging van termijnen

Kesley Verachtert

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Aandeelhoudersbesluiten - Beperkte impact van KB nr. 4

Francis van der Haert

Met haar recente KB wenst de Federale Overheid een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Naast enkele beperkte maatregelen voor het bestuur, voorziet het KB ook een oplossing voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders. COVID-19 heeft sinds…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Update Bestuursbesluiten

Francis van der Haert

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in…

Lees meer

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu?

Ellen Quintelier

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV…

Lees meer

​Vermogensplanning en COVID-19: Vermogensplanning in quarantainetijden: wat kan er nog wel op vlak van schenkingen?

Frederic Heylen en Robin Bosschaert

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven en op de praktijk van de vermogensplanning. Wij verwijzen hiervoor naar ons eerder algemeen artikel hierover. In dit vervolgartikel bespreken wij meer in detail de actuele mogelijkheden voor het doen en registreren van schenkingen in…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Beraadslaging zonder samen te komen?

Francis van der Haert

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Kan de schriftelijke besluitvorming u helpen verder besturen?

Francis van der Haert

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in…

Lees meer

Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Kan u als bestuurder alleen beslissen?

Door het ingevoerde samenscholingsverbod is het onmogelijk geworden bestuursleden fysiek samen te brengen teneinde beleidsbeslissingen te nemen. Een reflex zou kunnen zijn dat u als (gedelegeerd) bestuurder voortaan dan maar alleen en zelfstandig deze beslissingen zou nemen. Maar kan en mag u dit…

Lees meer

​Vermogensplanning en COVID-19: De impact van COVID-19 op vermogensplanning

Frederic Heylen en Robin Bosschaert

COVID-19, de wetenschappelijke benaming van het coronavirus, heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven. De huidige crisis vertraagt de dagelijkse gang van zaken en geeft sommigen onder ons meer tijd om na te denken over belangrijke zaken. In dit…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Rinse Elsermans

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Vlaams gewest - tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap

Evelien Vande Putte en Nathalie Labeeuw

Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.…

Lees meer

De belastingheffing op meerwaarden gerealiseerd op buitenlands onroerend goed

Flore Versmessen

Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden gemaakt van het progressievoorbehoud zoals vervat in artikel 155 WIB “in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen gesteld wordt in artikel 23, §1 DBV”. Hiermee stelt het hof paal en perk aan de prak…

Lees meer

Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Elisabeth Janssens en Liesbeth Franck

Naast goede adviesverlening aan onze cliënten doen we met Cazimir uiteraard ook ons best om actief te blijven in de wetenschappelijke kant van ons vakgebied. Het is dankzij lidmaatschap in verschillende redactieraden en publicaties in verscheiden boeken en tijdschriften dat we steeds alert blijven …

Lees meer

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Rosanne Van Gael

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere suc…

Lees meer

Wijzigingen aangekondigd in het Spaanse fiscale landschap

Evelyne Van Der Elst

De nieuwe Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft begin januari 2020 de eed afgelegd. Volgend op deze eedaflegging maakt de regering nu haar geplande wetswijzigingen voor de komende legislatuur bekend. Zo wordt onder meer een harmonisatie aangekondigd van de vrijstellingen die spelen in …

Lees meer

Zorgt de recente wijziging in het NHR regime ervoor dat Portugal niet langer fiscaal aantrekkelijk is voor nieuwe inwoners?

Evelyne Van Der Elst

Mogelijke wijzigingen in het Portugese belastingregime voor nieuwe-residenten (het zogenoemde non-habitual residence regime (NHR)) doen al enkele weken stof opwaaien. Afgelopen week viel dan toch de uiteindelijke beslissing en stemde het Portugese parlement in met de wetswijzigingen die werden…

Lees meer

Ceci n’est pas une société? Cassatie fluit de fiscus terug bij toepassing attractiebeginsel op royalty’s met miskenning rechtspersoonlijkheid managementvennootschap.

Wouter Strypsteen en Flore Versmessen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht in licentie geven aan een vennootschap die dit exploiteert tegen betaling van royalty’s. Indien de natuurlijke persoon in dit kader eveneens nog in bepaalde mate actief blijft, t…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

Eline Beeken

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

Ook met nieuwe pensioenbelasting is Portugal paradijselijk voor Belgen op rust

Wim Vermeulen

Wie na zijn pensionering naar Portugal verhuist, wordt vanaf maart wellicht dan toch belast. Maar het land blijft voordelig voor fiscale inwijkelingen, zeker als u een eigen woning heeft. ‘Er bestaat wel een jaarlijkse belasting van 0,8 procent op landelijk vastgoed en van 0,3 tot 0,45 procent op a…

Lees meer

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning: ook Cazimir draagt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voor

Rosanne Van Gael

Menig bedrijfsleider vrijwaarde op heden zijn rechten door een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen: de forfaitaire waardering in artikel 18 KB/WIB die de factor 3,8 hanteerde werd immers discriminatoir geacht, omdat het onderscheid in waardering naargelang de verstrekker van het voordeel…

Lees meer

Geen ontkomen meer aan het WVV!

Francis van der Haert

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Het oude Wetboek van Ven…

Lees meer

​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020

Ellen Quintelier

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari…

Lees meer

Afschaffing duolegaten: vanaf wanneer kan u eindelijk rustig slapen?

Frederic Heylen

Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om de techniek van het duolegaat 'af te schaffen'. Deze maatregel betekent naar alle waarschijnlijkheid een fikse hap uit het budget van de vele vzw’s en stichtingen die Vlaanderen rijk is. De ve…

Lees meer

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV?

Francis van der Haert

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij oprichting voldoende kapitaal voorzien is om een NV op te richten. Nochtans werd de BV door onze wetgever naar voor geschove…

Lees meer

Doorstart van de financial assistance?

Francis van der Haert

In veel overnamedossiers, zowel in rechtstreekse verkopen aan externe partijen, als in management buy-out structuren of familiale uitkopen, speelt de vraag of het vermogen van de targetvennootschap kan worden aangewend om de overname van haar aandelen te faciliteren. Indien deze steunverlening…

Lees meer

Meerwaarde op aandelen van een SCI

Rosanne Van Gael

Zeer recentelijk sprak een Frans hof zich voor het eerst uit over de heffingsbevoegdheid bij een meerwaarde gerealiseerd op de aandelen van een Franse SCI. Er wordt niet alleen wat meer klaarheid geschapen, dit arrest is tevens (nu nog) gunstig voor de Belgische verkopers. Omwille van diens…

Lees meer

Tweede verblijf in het buitenland? Er is meer nodig dan een coup de foudre.

Wim Vermeulen

Een huis in Spanje of Frankrijk lijkt aantrekkelijk, maar is het ook een goede investering? ‘Wie in het buitenland wil kopen, moet zijn research goed doen. Voor een buitenlands tweede verblijf is men vaak minder goed voorbereid en wordt er sneller beslist’, zegt Wim Vermeulen van ons kantoor in De Tij…

Lees meer

Heeft de CEO thans meer bevoegdheden?

Francis van der Haert

Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan welbepaalde personen, die de titel van “gedelegeerd bestuurder”, “dagelijks bestuurder”, “CEO” etc. gebruiken. De impact hiervan is niet gering, aangezien deze personen niet enkel de vennoots…

Lees meer

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags

Rosanne Van Gael

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor kort als volgt belast: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8.(1) Stelde een natuurlijke persoon eenzelfde woning kosteloos ter beschikking, dan bedroeg het belastbaar voordeel slechts …

Lees meer

​Dossier levensverzekeringen - Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kapitaal wordt uitgekeerd op het moment van het overlijden van de erflater

Elisabeth Janssens en Liesbeth Franck

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. In deze reeks werd reeds uitgebreid uiteengezet wanneer de uitkering van een individuele levensverzekering naar aanleiding van het…

Lees meer

6 tips voor een goede successieplanning

Wim Vermeulen

Op Finance Avenue gaven experts tips om uw nalatenschap verstandig te plannen en minder erfbelasting te betalen. Om de belastingfactuur op uw erfenis te temperen, zijn er tal van technieken. Experts Mark Delboo (Advocaten Delboo), Nathalie Labeeuw (Cazimir) en notaris Katrien Van Kriekinge…

Lees meer

Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid!

Francis van der Haert

Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en onge…

Lees meer

​Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependaele gaat verder

Elisabeth Janssens

In navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (waarin de belangrijke beleidsbeslissingen werden vastgelegd), hebben de verschillende ministers een beleidsnota opgemaakt. In een beleidsnota legt elke minister uit hoe deze zijn aandeel van het regeerakkoord zal uitvoeren. De…

Lees meer

Hierop moet u letten als u schenkt aan kind in buitenland

Evelyne Van Der Elst

U hebt kinderen die in het buitenland wonen en u wilt hen iets schenken? Weet dan dat de fiscaliteit in Europa op dat vlak nog altijd een lappendeken is. Hoe schenkt u zo voordelig mogelijk? Meer weten? Kijk eens wat onze collega's Evelyne Van der Elst, Rinse Elsermans en Wim Vermeulen te…

Lees meer

Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde. Aftrek kosten van verlieslatende vruchtgebruikinvestering geweigerd.

Rosanne Van Gael

Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 WIB. De eerste zaak handelde over een deficitaire vruchtgebruikconstellatie. De tweede zaak betrof een FBB-arrest. Een samenlezing van beide arresten schept…

Lees meer

Schriftelijke besluitvorming versoepeld voor bestuursorganen

Francis van der Haert

Onder het oude Wetboek van Vennootschappen was schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen niet evident: het was ofwel niet toegelaten, ofwel slechts toegelaten onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld kon een raad van bestuur in de naamloze vennootschap slechts in uitzonderlijke gevallen…

Lees meer

Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen!

Francis van der Haert

U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van aandelen bijna onbeperkt zijn geworden. Vooral in de BV is de ommekeer ten opzichte van de oude BVBA drastisch. In de NV, waa…

Lees meer

Na het duolegaat: de 'vriendenerfenis' van de regering-Jambon

Nathalie Labeeuw

De nieuwe Vlaamse regering introduceert de 'vriendenerfenis', waarmee u een vriend voor een beperkt bedrag voordelig kunt laten erven. Het is maar een kleine compensatie voor de afschaffing van het duolegaat, waarmee het mogelijk was om de erfbelasting door te schuiven naar een goed doel. Nathalie…

Lees meer

De CV onder het nieuw WVV

Francis van der Haert en Ellen Quintelier

De minister is duidelijk. De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep. Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het nie…

Lees meer

​Effectentaks vernietigd: teruggaaf mogelijk?

Rosanne Van Gael

Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen waarvan de waarde 500.000,00 euro overstijgt, worden sedertdien onderworpen aan een taks van 0,15%. Een eerste voorziening bij het Grondwettelijk Hof tegen de taks op effectenrekeningen werd…

Lees meer

​Stopzetting duolegaten: (w)arm Vlaanderen?

Frederic Heylen

Hier willen wij wat dieper ingaan op de aangekondigde nieuwe regeling voor duolegaten. Het duolegaat is een techniek van successieplanning via testament, bestaande uit twee legaten: één aan een goed doel en één aan verre verwanten of vreemden. Beide legaten zijn bovendien aan elkaar verbonden via een…

Lees meer

Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord

Robin Bosschaert

Recent werd het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Het document omvat maar liefst 300 pagina’s.... Wij beperken ons in dit artikel tot de geplande hervormingen in de schenk-, erf- en registratiebelasting. 1. Verlenging risicoperiode naar vier jaar In de begin augustus g…

Lees meer

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang.

Francis van der Haert

Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt zelf een kantoor aan de (management)vennootschap waarvan hij/zij ook bestuurder is. Hij is dus tegelijk huurder en…

Lees meer

Abonnementstaks en roerende voorheffing - teruggave voor buitenlandse beleggingsinstellingen?

Rosanne Van Gael

Inmiddels sprak het hof van beroep van Brussel zich al driemaal uit over de verenigbaarheid van de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen (beter gekend als de abonnementstaks) met de dubbelbelastingverdragen.(1) Zowel in het kader van het Belgisch-Luxemburgse als het…

Lees meer

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller!

Francis van der Haert

U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een “oude” venn…

Lees meer

​U kan het alleen!

Francis van der Haert

Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat dat een naamloze vennootschap (“NV”), naar analogie met de vroegere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) en de huidige besloten vennootschappen (“BV”), wordt bestuurd door e…

Lees meer

​Controleer uw raad van bestuur, misschien is die niet meer geldig samengesteld !

Francis van der Haert

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Zoals reeds gemeld worden deze verplichtingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 op alle vennootschappen, zelfs indien uw statuten nog niet zijn aangepast aan de nie…

Lees meer

Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat?

Rinse Elsermans

Eerst en vooral: wat is het UBO-register? De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (‘ultimate beneficial owners’ of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de geg…

Lees meer

​Deadline UBO-registraties: (voorlopig) geen sancties!

Rosanne Van Gael

Op onze website verschenen al meerdere artikels inzake de UBO-registratie van vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Wederom brengen wij hieromtrent bericht uit, ditmaal over de invoegetreding van het centraal register. Het KB dat handelde over de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, trad in w…

Lees meer

​De fiscale gevolgen van het beroepsmatig gebruik van de gezinswoning

Robin Bosschaert

Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die boven zijn bakkerij woont. In dit artikel worden de fiscale gevolgen hiervan besproken op gebied van erfbelasting en registratierechten. 1.…

Lees meer

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren?

Francis van der Haert

Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen. Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts ged…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) van het kapitaal dat wordt uitgekeerd door overlijden

Elisabeth Janssens en Liesbeth Franck

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. Dit artikel heeft enkel betrekking op de regelgeving in het Vlaams Gewest. Fictief legaat In de praktijk wordt via de figuur van de…

Lees meer

Reeks: De weg naar het WVV

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) in werking. Voor veel ondernemers bleef het WVV voorlopig nog een ver van-mijn-bed-show: in een eerste golf was het WVV immers enkel van toepassing op “nieuwe” vennootschappen en verenigingen (opgericht vanaf 1 mei 2019) e…

Lees meer

​De samenloop van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot met de reserve van de afstammelingen

Robin Bosschaert

Met ingang van 1 september 2018 werd het familiaal vermogens- en erfrecht grondig hervormd. Eén van de zaken die gewijzigd werden, is de aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de goederen van de nalatenschap wanneer de langstlevende echtgenoot in samenloop komt met …

Lees meer

Uw huwelijkscontract bepaalt hoeveel erfbelasting u later betaalt

Elisabeth Janssens, advocate bij Cazimir in Netto deze week: "Gehuwden met kinderen uit een vorige relatie kunnen elkaar nu volledig onterven en elkaar zelfs het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel ontnemen. In sommige gezinnen kan het dus zinvol zijn de Valkeniersclausule te…

Lees meer

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Tim Melis en Hanne Martens

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in…

Lees meer

Mythe of feit? Vastgoed wordt al genoeg belast

Wie investeringsvastgoed of een tweede verblijf in België bezit, vindt doorgaans dat hij al genoeg belastingen betaalt. Maar die belastingfactuur valt gematigder uit dan die van wie buiten de landsgrenzen investeerde. ‘Op basis van het Europees arrest zou in principe de formule met de valeur lo…

Lees meer

De gevolgen van de Vlaamse startnota voor uw portemonnee

"De vrijstelling op erfbelasting voor de langstlevende gaat mogelijk ten koste van de volgende generatie.", aldus Nathalie Labeeuw van ons kantoor in De Tijd d.d. 19/08/2019. Meer lezen? Zie De gevolgen van de Vlaamse startnota voor uw portemonnee.

Lees meer

Reeks kinderloze koppels: Horizontale vermogensplanning via samenlevingsovereenkomst

Rinse Elsermans en Elisabeth Janssens

Inleiding In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte wettelijke erfrechtelijke aanspraken heeft in de nalatenschap van de overleden partner, namelijk het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. De langstlevende…

Lees meer

Mis de opportuniteiten van het WVV niet

Francis van der Haert

Hopelijk staat 1 januari 2020 reeds aangeduid in uw agenda: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt dan algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019. U heeft die misschien in het rood dan wel in het groen omcirkeld. Er…

Lees meer

​Verklaring van behoud: last call!

Elisabeth Janssens

Heeft u uw reeds gedane vermogensplanning nog niet onderworpen aan een herevaluatie na het nieuwe erfrecht, dan dringt de tijd. Misschien is een verklaring van behoud voor u wel aangewezen? Inmiddels wordt het nieuwe erfrecht al bijna één jaar toegepast. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op n…

Lees meer

Leven als God in Portugal

Steeds meer Belgen verkassen na hun pensioen naar Portugal. Niet alleen omdat het er aangenaam wonen is, maar ook omdat hun Belgisch pensioen er niet belast wordt. Al geldt dat niet voor iedereen. "Een domiciliëring volstaat niet. Je moet echt verhuizen en duidelijk de intentie hebben niet terug …

Lees meer

Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?

Rosanne Van Gael

De Wet van 15 april 2018 die het ondernemingsrecht hervormde, kwalificeert de maatschap vanaf 1 november 2018 als een ‘onderneming’. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke maatschap zich verplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet inschrijven. Bestaande maatschappen kregen hie…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Wim Vermeulen

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

Cazimir ranked in Chambers Guide

We are proud to share with you that, in the international guides voor private wealth law, Cazimir was once again ranked in the renowned Chambers Guides for professional advisors. Cazimir is a very good boutique private client firm offering a comprehensive range of services to high net worth…

Lees meer

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

Onze collega Evelyne Van der Elst publiceerde onlangs "De langverwachte implementatie va Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen" in het T…

Lees meer

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract

Rinse Elsermans en Elisabeth Janssens

1. Inleiding In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen…

Lees meer

Klein beschrijf of abattement: overmacht als ultimum remedium

Bij de aankoop van een woning zijn er diverse gunstregimes zoals het abattement of het klein beschrijf die de kopers kunnen genieten mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op 11 maart 2016 liet VLABEL via haar website weten dat zij op gerichte wijze zou nagaan of aan de voorwaarden voor het…

Lees meer

(Tijdelijk) Verhuizen naar Dubai? Wij lichten graag enkele aandachtspunten toe!

Evelyne Van Der Elst

Dagelijks verhuizen er Belgen naar het buitenland. Het merendeel van onze landgenoten doet dit uit economische overwegingen en viseert een job buiten België. Een dergelijke verhuis kan permanent zijn, maar is in vele gevallen ook tijdelijk. Zo krijgen wij meer en meer vragen van Belgen die een …

Lees meer

​Cazimir verwelkomt Andreas Vets

Met de komst van meester Andreas Vets breidt Cazimir haar fiscale team verder uit. Andreas is fiscalist en legt zich toe op (inter)nationaal fiscaal recht, vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit en fiscale procedure. Hij behaalde zijn masterdiploma aan de Universiteit Antwerpen, specialisatie…

Lees meer

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?

Rinse Elsermans en Elisabeth Janssens

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met name het erfrecht van de familieleden, het erfrecht van de langstlevende partner en de mogelijkheden die men via een testament heeft). In dit artikel zullen wij verder ingaan op…

Lees meer

De fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht

Op 1 september 2018 is de nieuwe Erfwet in werking getreden. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 september 2018. De hervorming zorgt voor meer rechtszekerheid en ze zoekt meer aansluiting bij de maatschappelijke realiteit door in te spelen op…

Lees meer

Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Evelyne Van Der Elst

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belast…

Lees meer

Reeks kinderloze koppels: Wat kan ik via een testament al dan niet regelen?

Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

Inleiding In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap wanneer de erflater bij leven niets heeft geregeld. Zowel het erfrecht van de langstlevende partner, als van de overige familieleden werden nader bekeken. Het is evenwel mogelijk om bij…

Lees meer

Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner

Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

Inleiding In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een alleenstaande erflater kinderloos overlijdt en deze bij leven zelf niets heeft geregeld. De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk…

Lees meer

​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten

Elisabeth Janssens

Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheidingszaken of relatiebreuken met gemeenschappelijke kinderen blijft dit dikwijls een belangrijk discussiepunt. Dit thema doet al vlug enkele vragen rijzen. Welke kosten zijn er…

Lees meer

Nieuwe vrijstelling van erf- en schenkbelasting in Andalusië

Evelyne Van Der Elst

In Andalusië geldt sinds 11 april 2019 een nieuwe regeling inzake de belasting van schenkingen en nalatenschappen. Spanje bestaat uit 17 afzonderlijke deelstaten die autonome fiscale bevoegdheden hebben. Zo hebben zij de bevoegdheid om individuele vrijstellingen en verminderingen toe te kennen …

Lees meer

Reeks kinderloze koppels: Wie erft van een kinderloze alleenstaande?

Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

Inleiding De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan om uw nalatenschap te ontvangen. In het merendeel van de gevallen is dit ook de wens van de ouders. De vraag stelt zich echter: wat gebeurt er met uw vermogen wanneer u overlijdt zonder dat u kinderen nalaat? Het…

Lees meer

Internationaal scheiden: "It’s very complicated"

Nathalie Labeeuw

"Altijd trekt iemand aan het kortste eind, zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Het is hard, maar het is zo." Dat zegt Nathalie Labeeuw in De Standaard Weekblad d.d. 06/04/2019. Bij een scheiding tussen personen met eenzelfde nationaliteit is er altijd hoop dat de ex-partners tot…

Lees meer

Het UBO-register - update FAQ

Rosanne Van Gael

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het…

Lees meer

5 redenen om uw huwelijkscontract op latere leeftijd te wijzigen

Elisabeth Janssens

Met een zogenaamde Valkeniers-clausule in het huwelijkscontract is een evenwicht mogelijk tussen de bescherming van de nieuwe partner en die van de kinderen uit een eerdere relatie. ‘Het nieuwe erfrecht dat sinds september van kracht is, biedt een nog grotere vrijheid. Gehuwden met kinderen uit een v…

Lees meer

Parlement keurt het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goed!

Eline Beeken

Tijdens de plenaire vergadering van 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. De Kamer heeft zopas het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit nieuw wetboek vervangt het bestaande…

Lees meer

Berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning na recente rechtspraak

Alexandre Missal en Rosanne Van Gael

Kader U bent ongetwijfeld op de hoogte van de rechtspraak van de hoven van beroep van Gent (24 mei 2016 en 25 april 2017) en Antwerpen (24 januari 2017 en 27 juni 2017) welke de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning, met toepassing van de…

Lees meer

Ongrondwettelijke waardering voordeel van alle aard woning: Ook ambtshalve ontheffing wordt aanvaard!

Alexandre Missal

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de rechtspraak van de hoven van beroep van Gent en Antwerpen waarin wordt geoordeeld dat bij de berekening van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning de (oude) coëfficiënt van 3,8 discriminerend was en bijgevolg niet l…

Lees meer

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?

Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde…

Lees meer

Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?

Robin Bosschaert

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette. In dit artikel bespreken wij kort of het ook in België mogelijk is om een deel van uw nalatenschap aan uw huisdier na te laten. Het antwoord …

Lees meer

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet?

Elisabeth Janssens

Inleiding In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104). Deze…

Lees meer

Alweer algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!

Rosanne Van Gael

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten…

Lees meer

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!

Rosanne Van Gael

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten…

Lees meer

Verhuisd

Wij zijn verhuisd! Vanaf vandaag kan u ons kantoor terugvinden in Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A in Diegem. Bovendien verwelkomen wij u tevens in een splinternieuw kantoor in Gent in ABSoluut Plaza, Schoonzichtstraat 23D in Sint-Denijs-Westrem. Onze kantoren in Antwerpen en Kortrijk bevinden zich…

Lees meer

Btw op onroerende verhuur: teruggaaf historische btw

Alexandre Missal

Op 10 januari 2019 heeft de FOD Financiën een mededeling gepubliceerd omtrent de teruggaaf van de historische btw met betrekking tot de btw-belaste onroerende verhuur. Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om in een B2B-context nieuwbouw of vernieuwbouw te verhuren onder toepassing van het …

Lees meer

Gratis wonen in een huis van de vennootschap: terug naar het pre-Di Rupo tijdperk!

Hanne Martens, Rosanne Van Gael en Alexandre Missal

De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend actueel. Na de rechtspraak die de oude waarderingsregels ongrondwettelijk verklaarde, verscheen recent het Koninklijk Besluit dat de forfaitaire waarderingsregels wijzigt. Hoe wordt het…

Lees meer

​Villavennootschappen in het vizier van de fiscus

Rosanne Van Gael

Villavennootschappen waarvan het onroerend goed aan de zaakvoerder wordt verhuurd voor een te lage huurprijs en waarbij dus een, volgens de fiscus, te laag rendement wordt behaald, worden vandaag massaal door de fiscale administratie geviseerd. De aftrek van kosten wordt systematisch verworpen en…

Lees meer

Hoe zit het intussen met de sociale bijdragen die u betaalt op uw inkomsten uit Frans onroerend goed?

Evelyne Van Der Elst

In eerdere publicaties maakten wij reeds melding van de Franse belasting op inkomsten gerealiseerd door buitenlanders op Frans onroerend goed. Zo was op meerwaarden en huurinkomsten een combinatie van belasting (19%) en sociale bijdragen (15,5%) verschuldigd, met een gecumuleerd tarief tot 34,5%. …

Lees meer

Behoud VVPRbis-regime na inbreng aandelen in burgerlijke maatschap

Wim Vermeulen

Het VVPRbis-regime laat toe om dividenden uit de vennootschap uit te keren tegen een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 20% of 15%. Eén van de voorwaarden is het ononderbroken aanhouden van de volle eigendom van de aandelen. De inbreng van de aandelen in een burgerlijk maatschap …

Lees meer

Bouwen op grond van uw partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand

Robin Bosschaert

Het is een vaak voorkomende problematiek tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, maar ook tussen gehuwden, onder het stelsel van scheiding van goederen: één van de partners bezit een grond en men bouwt hier samen een woning op. Deze woning wordt betaald met gelden van beide partners. Nadien g…

Lees meer

​Het UBO-register en de (i)vzw of stichting

Rosanne Van Gael

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten…

Lees meer

De do's-and-don'ts bij een gesplitste aankoop van vastgoed

In Frankrijk kan erfbelasting alleen vermeden worden als er voorafgaand aan de aankoop een notariële schenking was. Dat kan voor een Belgische notaris gebeuren tegen het tarief van 3 procent. ‘Het is aan te raden een verwijzing naar de Belgische schenkingsakte te laten opnemen in de Franse aa…

Lees meer

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

Elisabeth Janssens

Wij maken u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten. Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) Het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten werd opgericht als een centrale gegevensdatabank voor alle…

Lees meer

Startkapitaal niet langer struikelblok voor eigen zaak

Olivier De Keukelaere

De verplichting over een toereikend eigen vermogen te beschikken bestaat ook nu al op basis van de algemene zorgvuldigheidsnorm’, verduidelijkt advocaat Olivier De Keukelaere van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Maar onder het nieuwe WVV zal de oprichter nog meer dan vroeger verplicht worden stil te sta…

Lees meer

De statutaire zaakvoerder van de maatschap: niet onfeilbaar

Eline Beeken

Het Hof van Beroep te Gent stelt in haar arrest van 5 september 2018 dat ook het zaakvoerderschap van een burgerlijke maatschap een fiduciair mandaat is, dat de zaakvoerder in het belang van de maatschap, en dus niet louter in eigen belang, dient uit te oefenen. Het arrest betreft een bevestiging…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - Het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Liesbeth Franck en Elisabeth Janssens

Naast het hervormde erfrecht is ook het hervormde huwelijksvermogensrecht op 1 september 2018 in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op de kwalificatie van goederen van echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel (eigen goed, …

Lees meer

Trends Legal Awards 2018: Cazimir sleept de prijs voor beste onafhankelijke fiscaal kantoor in de wacht!

Voor het vijfde jaar op rij heeft Roularta (de uitgever van Trends) de Trends Legal Awards georganiseerd, een evenement dat de meest performante advocatenkantoren van België bekroont. De laureaten werden gekozen door een onafhankelijke jury. Nieuw dit jaar is dat de onafhankelijke Belgische …

Lees meer

De Valkeniersclausule na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Elisabeth Janssens

Inleiding Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie bij huwelijkscontract een regeling treffen over hun erfrechten in elkaars nalatenschap. Dit vormt een toegelaten uitzondering op de algemene regel dat men geen overeenkomsten mag sluiten over…

Lees meer

De vruchtgebruiker voert werken uit: vergoedingsplicht bij einde vruchtgebruik

Tim Melis

Een vennootschap voert aanzienlijke werken uit aan het onroerend goed waarvan zij het vruchtgebruik bezit. Moet de blote eigenaar hiervoor een vergoeding betalen aan de vruchtgebruiker? En zo ja, hoe wordt deze berekend? Op deze vragen geeft het hof van beroep te Bergen een antwoord (Bergen, 1 juni…

Lees meer

Dossier levensverzekeringen - De impact van het nieuwe erfrecht op de levensverzekering

Liesbeth Franck

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in…

Lees meer

Het belang van een verklaring van behoud na de hervorming van het erfrecht

Nathalie Labeeuw

Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming was de uniformisering van de inbreng- en inkortingsregels van roerende en onroerende schenkingen. Wil men de oude regels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten …

Lees meer

Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven

Tim Melis

De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echt…

Lees meer

Het UBO-register en de vennootschap

Rosanne Van Gael

De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (ultimate beneficial owners of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke begunstigden…

Lees meer

Einde recht van opstal: welke vergoeding moet ik aan mijn vennootschap betalen?

Tim Melis

De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Dit was ook het geval in de casus die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het hof van beroep te Gent van 31 oktober 2017. Concreet betrof het een recht van opstal…

Lees meer

Btw op onroerende verhuur: optie mogelijk vanaf 1 januari 2019

Tim Melis

Op 31 juli 2018 heeft de federale regering het langverwachte wetsontwerp ingediend omtrent de invoering van een optioneel stelsel van btw-heffing op de onroerende verhuur. De inwerkingtreding van die nieuwe regeling is voorzien op 1 januari 2019. Niet onbelangrijk is dat het wetsontwerp op een…

Lees meer

Een huwelijk voorafgegaan door de aankoop van een onroerend goed: hoe belandt dit onroerend goed in de huwgemeenschap?

Elisabeth Janssens

Zoals reeds werd aangekondigd is intussen ook de hervorming van het huwelijksvermogensrecht aan de gang. Het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht is thans nog hangende voor de kamer. Eén van de voorgestelde wijzigingen heeft betrekking op de mogelijkheid tot het …

Lees meer

De minderjarige maat in een burgerlijke maatschap

Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

DE MINDERJARIGE MAAT IN EEN BURGERLIJKE MAATSCHAP DE NOODZAAK VAN MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER WAT WIJZIGT ER DOOR DE HERVORMING VAN HET ONDERNEMINGSRECHT? I. De burgerlijke maatschap is een vennootschap met statuten, niet louter een onverdeeldheid en een volmacht van deelgenoten aan een…

Lees meer

Video: ​Verzoek tot ambtshalve ontheffing: een goed idee?

Tim Melis

Over het betwisten van uw voordeel van alle aard voor een kosteloos ter beschikking gestelde woning is al heel wat inkt gevloeid. In deze video legt Mr. Tim Melis kort de verschillende opties uit, met nadruk op het verzoek tot ambtshalve ontheffing. Zo wordt onder meer toegelicht wat de voor- en…

Lees meer

Ook Brussel bant sterfhuisclausules: precisering van de inwerkingtreding

Rosanne Van Gael

Op 13 juli 2017 besliste uiteindelijk ook de Brusselse wetgever om middels een ordonnantie artikel 5 van het Brusselse Wetboek Successierechten (hierna “Br.W.Succ.”) aan te passen, teneinde de toepassing van zogenaamde “sterfhuisclausules” uit de praktijk te bannen. Eerder hadden ook de Vlaamse en de Waal…

Lees meer

Schenken en toch de vruchten plukken

Het is perfect mogelijk uw effectenportefeuille weg te schenken en toch de intresten en dividenden op te strijken. Of samen met uw kinderen een tweede verblijf te kopen met de zekerheid dat u er onbelemmerd van kan genieten. Sinds vorige week zijn die planningstechnieken nog interessanter. "Om de…

Lees meer

De nieuwe betwistingsmogelijkheid om een rechtzetting te vragen van de beslissing over bezwaarschrift: doen of toch niet?

Alexandre Missal

De bezwaarprocedure in de inkomstenbelastingen is gekend. De belastingplichtige gaat niet akkoord met de verschuldigde belasting (meestal in het kader van een supplementaire taxatie). Dan moet tijdig een bezwaarschrift ingediend worden. Vervolgens zal de Adviseur-generaal (in de praktijk een door…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Rinse Elsermans

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

Update hervorming erfrecht: reparatiewetgeving op komst!

Elisabeth Janssens

De hervorming van het erfrecht kwam tot stand door de Erfwet van 31 juli 2017. Eén jaar na publicatie, met name op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Nog voor de inwerkingtreding zijn er enkele kinderziektes de kop opgedoken, zodanig dat de wetgever probeert in te grijpen nog …

Lees meer

Video: Schenken tussen echtgenoten: doe het voor 1 september 2018!

Nathalie Labeeuw

Waarom schenken voor 1 september 2018? De flexibele planningstechniek van een schenking tussen echtgenoten heeft vandaag impact op de positie van de kinderen die zal wijzigen ingevolge het nieuwe erfrecht. Wenst u nog te genieten van deze planningstechniek, dan moet er tijdig worden gehandeld. …

Lees meer

Vermijd een voordeel van alle aard voor de toekenning van smartphone

Tim Melis

Voor de waardering van het voordeel van alle aard m.b.t. een door de werkgever toegekende GSM/smartphone en het bijbehorende abonnement kan er sinds 1 januari 2018 beroep gedaan worden op de nieuwe forfaitaire waardering van artikel 18, §3 punt 10 KB/WIB92. Op basis van de nieuwe regeling …

Lees meer

Een neutraal en verruimd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot

Elisabeth Janssens

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is in aantocht. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming is gericht op een huwelijksvermogensrechtelijk neutraal en verruimd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. Dit brengt met zich mee dat het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot …

Lees meer

Belangrijke impact van het gewijzigd ondernemingsrecht op uw maatschap!

Ellen Quintelier

Ten gevolge van de hervorming van het ondernemingsrecht wordt een nieuw (moderner) ondernemingsbegrip ingevoerd. Overeenkomstig het gewijzigd Wetboek Economisch Recht (WER), zal elk van volgende organisaties als een onderneming worden beschouwd: a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een…

Lees meer

Verzoek tot ambtshalve ontheffing: toch nog mogelijk na een afgewezen bezwaarschrift?

Tim Melis

Een belastingplichtige die geconfronteerd wordt met een overbelasting die voortvloeit uit een materiële vergissing, een dubbele belasting of een nieuw feit kan een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen, om de terugbetaling te verkrijgen van deze overbelasting (artikel 376 WIB92). Is dit ook …

Lees meer

Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: kwalificeert hoogtevrees als overmacht?

Tim Melis

In een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, blijkt dat de administratie het begrip overmacht soms erg ruim interpreteert. 1. Abattement van registratierechten Bij de aankoop van een woning of appartement in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn…

Lees meer

Moratoriuminteresten: wanneer kan de ingebrekestelling verzonden worden?

Tim Melis

In een recent antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën bevestigd dat de moratoriuminteresten beginnen te lopen zodra ‘de ingebrekestelling rechtsgeldig samen met het bezwaarschrift of met het verzoek tot ambtshalve ontheffing’ werd ter kennis gebracht van de fiscale admi…

Lees meer

Het nieuwe erfrecht: Kan een schenking als voorschot op erfdeel worden omgevormd naar een schenking buiten deel? En omgekeerd?

Elisabeth Janssens

In het verleden stond reeds vast dat een schenking als voorschot op erfdeel kon worden omgevormd naar een schenking buiten deel, maar de omvorming van een schenking in de omgekeerde richting was niet vrij van discussie. In het licht van de principes van de onherroepelijkheid van schenkingen en het…

Lees meer

Forfaitaire beroepskosten nu ook voor genieters van winsten

Tim Melis

Belastingplichtigen hebben het recht om beroepskosten af te trekken van hun belastbare beroepsinkomsten (artikel 49 WIB92). Werknemers, zelfstandige bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten en genieters van baten hebben hierbij de keuze: ofwel nemen zij de werkelijke kosten in aftrek, ofwel opteren…

Lees meer

België moet belasting op woningen herzien

Wim Vermeulen

De Europese rechters tikken ons land op de vingers omdat het verblijven van Belgen in het buitenland anders taxeert dan woningen in eigen land. Belgen kunnen het arrest aangrijpen in rechtszaken met de fiscus. In De Tijd van vandaag bespreekt Wim Vermeulen de gevolgen. Zie ook: "Hoe wordt…

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

Wim Vermeulen

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Nieuw erfrecht: Omzettingsrecht in hersamengestelde gezinnen

Nathalie Labeeuw

In de praktijk komen wedersamengestelde gezinnen meer en meer voor en is een klassiek kerngezin dat bestaat uit gehuwde ouders met hun gemeenschappelijke kinderen niet langer de regel. In wedersamengestelde gezinnen leidt het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap…

Lees meer

​Aftrekbaarheid cateringkosten: Minister van Financiën aanvaardt aftrekbaarheid voor 100% als publiciteitskost

Tim Melis

Ondernemingen organiseren vaak evenementen om bepaalde producten of diensten in de kijker te zetten. Het is gebruikelijk om de aanwezige gasten tijdens deze evenementen een hapje of een drankje aan te bieden. Het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid inzake de BTW voor deze kosten…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

Elisabeth Janssens

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De gesplitste aankoop met toepassing van de Wet Breyne: bespreking standpunt nr. 15095 van VLABEL

Rosanne Van Gael

Op 3 mei 2017 nam VLABEL standpunt in over de fiscale gevolgen van een gesplitste aankoop betreffende de specifieke situatie van een woning in aanbouw (of nog volledig te bouwen). In Nieuwsbrief Notariaat 2018/3 wordt dit standpunt door Tim Melis en Rosanne Van Gael, twee van onze collega’s, u…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Eline Beeken

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

​Corsan-dossier: hoger beroep tegen weigering aflevering attest is onontvankelijk volgens het Hof van Beroep van Antwerpen

Tim Melis

In het beruchte Corsan-dossier heeft het Hof van Beroep van Antwerpen op 6 februari 2018 het hoger beroep tegen de weigering tot aflevering van de eindattesten onontvankelijk verklaard. Hiermee wordt het voor de getroffen belastingplichtigen quasi onmogelijk om nog aan te tonen dat het fiscaal…

Lees meer

Ongrondwettelijke waardering voordeel van alle aard woning: fiscus haalt opnieuw bakzeil!

Alexandre Missal

Kader U bent ongetwijfeld op de hoogte van de recente rechtspraak van de hoven van beroep van Gent (24 mei 2016 en 25 april 2017) en Antwerpen (24 januari 2017 en 27 juni 2017) waarin een nieuwe visie ontwikkeld is over de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling…

Lees meer

Bericht aan het Notariaat

In Bericht aan het Notariaat 2017/4 vertellen Sofie Longerstay en Nathalie Labeeuw (redactielid) meer over het recht van terugname van een na de inbreng bebouwde bouwgrond en de nieuwe globale en punctuele erfovereenkomsten.Cass. 17 februari 2017 - Het recht van terugname (art. 1455 BW) van een na…

Lees meer

De maatschap nog altijd springlevend!

Olivier De Keukelaere

Anderhalf jaar terug is er veel deining ontstaan toen VLABEL in een ruling beslist had dat er sprake was van fiscaal misbruik, omdat de schenkers zich alle beschikkingsbevoegdheid voorbehouden hadden door de activa in een burgerlijke maatschap in te brengen voorafgaand aan de schenking. VLABEL…

Lees meer

Rente op het debet of creditsaldo van de rekening-courant: aanpassing van de rentevoeten en bepaling van de marktrente

Tim Melis

Renteloze lening of lening tegen een verminderde rentevoet door de vennootschap aan haar bedrijfsleider Een vaak voorkomende techniek om geld uit te vennootschap te halen, betreft het aangaan van een lening door bedrijfsleider bij de vennootschap. Deze lening kan bestaan uit een debitering van de…

Lees meer

Verlaging Vlaamse erfbelasting

Rinse Elsermans

Zoals reeds enige tijd geleden aangekondigd, stond de verlaging en de hervorming van de erfbelasting op de politieke agenda. Op vrijdag 23 februari 2018 was het eindelijk zover: een akkoord werd bereikt binnen de Vlaamse regering. Hieronder zetten wij de veranderingen even voor u op een rijtje. …

Lees meer

Interessante planningstechniek met schenking tussen echtgenoten niet meer mogelijk na 1 september 2018

Elisabeth Janssens

Zoals de meesten ondertussen reeds weten, wordt het erfrecht grondig hervormd en zal deze hervorming in werking treden op 1 september 2018. Nalatenschappen die openvallen na deze datum zullen onderhevig zijn aan de nieuwe erfregels. Eén van de grote pijlers van deze hervorming heeft betrekking op …

Lees meer

Waarom u beter niet blind trouwt...

In een interview met De Tijd benadrukt Nathalie Labeeuw dat het boterbriefje van een huwelijk allesbehalve vrijblijvend is.

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Nathalie Labeeuw

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

Rinse Elsermans

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

De fiscale procedure: wat brengt 2018?

Rosanne Van Gael

Het zomerakkoord brengt tal van wijzigingen met zich mee, ook op procedureel vlak. Ook andere programmawetten hervormden de fiscale procedure op enkele punten. Omdat de kans bestaat dat u door de bomen het bos niet meer ziet, worden in deze bijdrage de meest relevante wijzigingen van de fiscale…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

Liesbeth Franck

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Cazimir International: we serve families and fortunates around the globe

A New Year equals a new project for Cazimir! As such, we are happy to introduce you to Cazimir International; our brand new platform especially designed for our international clients. Cazimir International focuses on residence- and citizenship planning for high net-worth individuals, families and…

Lees meer

Cazimir verwelkomt...

Vanaf heden mag Cazimir Rinse Elsermans opnieuw onder haar rangen rekenen. Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen,…

Lees meer

Na de hervorming van het erfrecht, nu het huwelijksvermogensrecht!

Eline Beeken

Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. …

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Alexandre Missal

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Kinderen in het buitenland? Let op voor dubbele erf- en schenkbelasting

Uw vermogensplanning wordt complexer als een of meerdere van uw kinderen in het buitenland wonen. Zij moeten bij een schenking of erfenis mogelijk meer belastingen betalen dan hun broers en zussen in België. Evelyne Van der Elst licht dit toe in De Tijd van 5 januari 2018.

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": Beschermde deel standaard op 50%

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! Een van de krachtlijnen van de hervorming van het erfrecht betreft de wijziging van de regels met betrekking tot de erfrechtelijke reserve. Voorafgaande…

Lees meer

De hervorming van de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning: wachten op de nieuwe regelgeving of snel aankopen?

Liesbeth Franck

Wanneer u op heden een gezinswoning aankoopt, betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopsom. In bepaalde gevallen, kan u, voor bescheiden woningen, genieten van het klein beschrijf, waardoor de verschuldigde registratierechten slechts 5% bedragen. Bovendien kan u, indien de woning…

Lees meer

Cazimir verhuist

Cazimir heeft voor een nieuwe kantoorlocatie nabij Brussel gekozen voor Greenhouse BXL. We huren er vanaf oktober 2018 een kantooroppervlakte met verschillende soorten werkplekken en vergaderruimtes, een auditorium voor informatieve bijeenkomsten en veel groen. Cazimir is bijzonder gecharmeerd…

Lees meer

Nieuwjaarwens

2017 was geen onverdeeld succes. De wereldpolitiek polariseert en verschuift. Effecten van klimaatopwarming worden zichtbaar. Maar de economie trekt aan. Beurzen staan op donkergroen. Ondernemersvertrouwen stijgt. De overnamemarkt piekt. Ondernemers en beleggers zijn opnieuw overwegend positief.…

Lees meer

Eindejaarsrush op fiscale regularisatie

De Federale Overheidsdienst Financiën verwacht 240 miljoen euro opbrengst te halen uit de huidige fiscale regularisatieronde. Maar dat geld zal niet allemaal dit jaar worden geïnd terwijl de regering daar wel op had gehoopt. Volgens fiscale experts beslist de meerderheid van de mensen met een v…

Lees meer

Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot nog op een schenking aan kinderen?

Elisabeth Janssens

De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder meer een grote impact op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Eén van de grote wijzigingen betreft het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot al dan niet bekomt op schenkingen die de andere …

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": Wat met de langstlevende partner onder het nieuw erfrecht?

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! De hervorming van het erfrecht heeft eveneens aandacht besteed aan het evenwicht tussen de langstlevende partner en de kinderen. Door de hervorming…

Lees meer

Kan uw toekomstige ex-partner zomaar met uw (gemeenschappelijk) geld gaan lopen vlak voor de scheiding?

Nathalie Labeeuw

Probleemstelling In echtscheidingssituaties gebeurt het wel eens dat één van de echtgenoten kort voor of tijdens de feitelijke scheiding financiële tegoeden afhaalt van de gemeenschappelijke bankrekening(en) zonder de andere echtgenoot daarin te kennen, of gemeenschappelijke financiële tegoeden naa…

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": Waarop kunnen uw ouders aanspraak maken bij uw overlijden?

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! In het huidig erfrecht beschikken bloedverwanten in opgaande lijn (= ascendenten: ouders, grootouders, overgrootouders,...) over een voorbehouden erfdeel,…

Lees meer

Beroepsschulden binnen het huwelijk. Wie betaalt ze?

Nathalie Labeeuw

Wanneer u op het moment van uw huwelijk of nadien geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, valt u automatisch onder het wettelijk stelsel. Dit is het huwelijksvermogensstelsel waarvan de wetgever heeft gedacht dat het passend was voor de meeste koppels. Het wettelijk stelsel kent twee soorten…

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": De overgangsbepalingen

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! Met de komst van de hervorming van het erfrecht worden niet alleen nieuwe bepalingen ingevoerd, maar veranderen een aantal aloude basisprincipes. Deze…

Lees meer

Het fiscaal visitatierecht blijft overeind, doch binnen duidelijke grenzen!

Rosanne Van Gael

Op 12 oktober 2017 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over een prejudiciële vraag. De verwijzende rechter wilde nagaan of de fiscale visitatie, neergeschreven in artikel 319, lid 1 WIB en 63, lid 1 WBTW verenigbaar was met de grondrechten vervat in de artikelen 15 en 22 van de Belgische Grondwet …

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": Hoe moeten giften worden ingebracht onder het nieuwe erfrecht?

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! Meer en meer mensen zijn er zich op heden van bewust van het belang om reeds tijdens het leven bepaalde regelingen te treffen voor wat betreft de overgang…

Lees meer

Is een herfinanciering van uw Frans vastgoed voor het einde van het jaar aangewezen?

Evelyne Van Der Elst

Een recent wetsvoorstel in Frankrijk wijzigt het gebruik van bullet kredieten als techniek om de last van de Franse vermogensbelasting te drukken. Het wetsvoorstel wordt geacht in werking te treden begin 2018. In dit opzicht kan een herfinanciering van uw Frans vastgoed voor het einde van het jaar…

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": De erfovereenkomst

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! In het huidige erfrecht zijn erfovereenkomsten, zijnde “overeenkomsten over toekomstige nalatenschappen”, in principe verboden. Nochtans is er bij de bev…

Lees meer

Interesten bij fiscale procedures: nieuwe regels vanaf 1 januari 2018

Tim Melis

Bij wanbetaling binnen de wettelijke termijnen is de belastingplichtige een nalatigheidsinterest verschuldigd (artikel 414 WIB92). Omgekeerd is de Belgische Staat een moratoriuminterest verschuldigd bij de terugbetaling van belastingen, voorheffing, voorafbetalingen, belastingverhogingen of…

Lees meer

Internationale belastingontwijking door de Belgische Staat?

Wim Vermeulen

Uit de gelekte Paradise Papers blijkt dat de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering participeert in ‘Infra Asia Development Vietnam Ltd.’, een vennootschap gevestigd op de Britse Maagdeneilanden die o.a. investeert in een haven havenproject in Vietnam. Daarnaast blijkt er nog een twe…

Lees meer

Verhoging deelnemingsvrijstelling (DBI-aftrek) van 95% naar 100%

Ellen Quintelier

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de federale regering recent een bijkomende wijziging aangekondigd: de verhoging van de DBI-aftrek naar 100% vanaf 2018 (aanslagjaar 2019). Op heden worden dividenden die worden uitgekeerd door een dochtervennootschap aan…

Lees meer

Videoreeks "Het nieuwe erfrecht": Van een reserve in natura naar een reserve in waarde

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Houd dus zeker onze website in het oog voor het vervolg! Het kan gebeuren dat een erflater tijdens zijn leven een aantal schenkingen heeft gedaan waardoor het beschikbaar deel van zijn nalatenschap wordt…

Lees meer

Kan mijn medevennoot zijn aandelen zomaar aan gelijk wie verkopen?

Ellen Quintelier

Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen. Wettelijke regeling De wettelijk voorziene regeling aangaande de overdracht van uw aandelen…

Lees meer

Update: voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014 - minister verwerpt standpunt van de administratie. begraaft de fiscus strijdbijl?

Tim Melis

In een eerdere bijdrage informeerden wij u dat de administratie gestart is met het systematisch controleren van alle vennootschappen die voor 1 oktober 2014 in vereffening werden gesteld. Vennootschappen die voor deze datum een liquidatie-voorschot hebben toegekend - maar niet daadwerkelijk hebben…

Lees meer

Europees Hof bevestigt verbod op fiscale discriminatie van trusts. Gevolgen voor Kaaimantaks?

Wim Vermeulen

In een arrest van 14 september 2017 (C‑646/15 “Panayi”) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich opnieuw uitgesproken over de belemmering van het vrij verkeer gevormd door een exitheffing in een lidstaat. Op zich niets nieuws, ware het niet dat het deze keer niet ging om een venno…

Lees meer

Newsflash: btw op onroerende verhuur in de koelkast

Alexandre Missal

Even een terugblik: het Zomerakkoord omvatte onder andere een wijziging op het vlak van de btw. Concreet zou de verhuur van een nieuw of gerenoveerd gebouw vanaf 1 januari 2018 worden onderworpen aan de btw. Het zou gaan om een optioneel stelsel. Deze maatregel werd in de media omschreven als een…

Lees meer

VOORSCHOTTEN EN VEREFFENING VENNOOTSCHAP ANNO 2014 : FISCUS HAALT DE BOTTE BIJL BOVEN

We nemen u even terug naar een nog niet zo ver verleden. Herinner u het jaar 2014. Dividenden werden reeds belast aan 25%. Liquidatieboni genoten echter nog van het verlaagd tarief van 10%. Daar kwam een einde aan op 1 oktober 2014. Vanaf die datum waren ook die laatsten onderworpen aan het tarief…

Lees meer

Einde recht van opstal: triggert de natrekking het verkooprecht?

Tim Melis

Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht van opstal. Vaak werden deze constructies opgezet tussen de bedrijfsleider - vennoot (eigenaar van de grond) enerzijds en zijn vennootschap anderzijds. Vandaag lopen vele van deze constructies stilaan op h…

Lees meer

Belgen kiezen steeds vaker voor tweede verblijf in het buitenland

Nog nooit kochten zo veel Belgen een tweede verblijf in het buitenland. Maar liefst 10 Belgen per dag kopen een woning in Spanje volgens de Consejo General del Notariado (de vereniging van Spaanse notarissen). Een verleidelijke beslissing dus, die toch gepaard gaat met de nodige aandachtspunten, zo…

Lees meer

Generatiesprong wordt fiscaal voordeliger

Evelien Vande Putte

Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, de zogenaamde generatiesprong. Het is hierbij niet de erflater die deze beslissing neemt, maar het kind van de erflater. Bovendien is het een “alles of n…

Lees meer

Tweede verblijf in buitenland milder belast

Rosanne Van Gael

In De Standaard van 7 oktober geeft Rosanne Van Gael een woordje uitleg bij het akkoord van de fiscus omtrent de belasting op tweede verblijven.

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

Rosanne Van Gael

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Bericht aan het Notariaat

Nathalie Labeeuw en Sofie Longerstay publiceerden recentelijk twee artikels in het tijdschrift "Bericht aan het Notariaat": "Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)t(e) na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties?" en "Wetgever dreigt in…

Lees meer

De aandeelhoudersovereenkomst versus de statuten

Ellen Quintelier

U wenst samen met uw zakenpartners over te gaan tot de oprichting van een vennootschap. U weet dat u hiervoor statuten moet opmaken. U heeft echter ook al gehoord dat bepaalde aandeelhouders bepaalde afspraken niet via de statuten regelen, maar via een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst. Wat…

Lees meer

Aangifte van uw tweede verblijf in Europa verandert

Wim Vermeulen

In de Netto van 23 september verduidelijkt Cazimir hoe uw buitenlandse huurinkomsten aan te geven in uw belastingaangifte.

Lees meer

Het erfrecht 2.0 komt eraan

In Plus Magazine van 21 september licht Nathalie Labeeuw het nieuwe erfrecht toe voor de lezer.

Lees meer

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: Beheer van onroerend vermogen aangekocht door een burgerlijke maatschap

Wim Vermeulen

Extra notariële lastgeving voor de zaakvoerder vereist? Bij wijze van voorbeeld kunnen de feiten als volgt worden geschetst: Ouders richten een burgerlijke maatschap op met inbreng liquiditeiten. De deelbewijzen worden geschonken aan de kinderen. Vervolgens koopt de burgerlijke maatschap …

Lees meer

Het nieuwe erfrecht?! Keep calm and carry on...

Evelien Vande Putte

Wellicht hebt u onlangs in de media vernomen dat het erfrecht grondig wordt hervormd. Op 1 september werd de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regels treden in werking op 1 september 2018, één jaar n…

Lees meer

Cazimir ranked as a top 3 Belgian law firm

Cazimir ranked as a top 3 Belgian law firm in private wealth law, offering tailored advice in estate planning, family businesses, immigration and tax planning, both national and international. Further information available via the following link:…

Lees meer

Cazimir is op zoek naar een civiel advocaat

Als civilist binnen het Cazimir advocatenteam zal je in aanraking komen met een brede waaier aan dossiers, gaande van particuliere kwesties tot intensieve samenwerking met private clients. Je staat de (nationale en internationale) cliënten met jouw advies bij in o.a. de vereffening-verdeling van …

Lees meer

Mijn medevennoot overlijdt onverwacht. Wat nu?

Ellen Quintelier

U bent samen met uw zakenpartners eigenaar van de aandelen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld een NV of BVBA). Plots overlijdt één van uw zakenpartners. Wat gebeurt er met zijn aandelen? Welke gevolgen heeft zijn overlijden voor u en voor de vennootschap? Wat g…

Lees meer

Cazimir groeit!

Elisabeth Janssens en Rosanne Van Gael vervoegen vanaf heden het Cazimir team!

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Alexandre Missal

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

De hervorming van het Belgisch erfrecht brengt enkele belangrijke wijzigingen.

Nathalie Labeeuw

Het huidige erfrecht is grotendeels gebaseerd op een verouderd maatschappijmodel waarin het klassieke gezin (gehuwde ouder met kinderen) minder de norm is geworden. Meer en meer partners huwen niet en wonen wettelijk of feitelijk samen. Ook de toename van het aantal hersamengestelde gezinnen zorgt…

Lees meer

Hervorming van het Belgisch erfrecht

De lang verwachte en aangekondigde hervorming van het Belgisch erfrecht is een feit. Deze wet voert enkele drastische wijzigingen door aan ons erfrecht. De wet treedt in werking op 1 september 2018, dus één jaar na publicatie in het B.S. Nathalie Labeeuw, onze expert in het erfecht, geeft h…

Lees meer

De Belgische private stichting

Evelyne Van Der Elst

De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de praktijk is de stichting vaak nog onbekend. Een typisch voorbeeld van onbekend, onbemind... Terwijl ze nochtans bijzonder interessant kan zijn, in zeer diverse omstandigheden, gaande van beheer van vermogen,…

Lees meer

De aandeelhoudersovereenkomst: Beter voorkomen dan genezen.

Ellen Quintelier

U bent samen met uw zakenpartner(s) overgegaan tot de oprichting van een vennootschap. U bent hiervoor langsgegaan bij de notaris, die u heeft bijgestaan bij de opmaak van de statuten van uw vennootschap. U heeft echter ook al gehoord dat vele aandeelhouders naast de opmaak van de statuten eveneens…

Lees meer

Samenwonenden kopen samen een woning. Hoe kan men elkaar beschermen bij overlijden?

Nathalie Labeeuw

Het komt dikwijls voor dat samenwonende partners samen een woning kopen. Een belangrijke vraag is wat er gebeurt als één van de partners onverwacht overlijdt. Hoe goed of hoe slecht is de langstlevende beschermd? We geven in dit korte artikel een eerste antwoord op deze vraag, alsook meteen een a…

Lees meer

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: VLABEL spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding

Wim Vermeulen

In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet betrof…

Lees meer

Echtscheiding en huwelijksvermogen in internationale context

Nathalie Labeeuw

Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten met een internationaal profiel of wij voor hen een echtscheidingsprocedure kunnen opstarten. Deze vraag kan door de specialisten van het kantoor op zeer korte tijd worden beantwoord. Meestal betreft het Belgen die in het buitenland wonen en/of werken of …

Lees meer

Zes angels als u wil verkassen naar het buitenland

Evelyne Van Der Elst

In De Tijd van 19 augustus verscheen onderstaand interview met meester Evelyne Van der Elst omtrent de gevolgen voor uw vermogen bij een verhuis naar het buitenland. Zes angels als u wil verkassen naar het buitenland Na de zomervakantie de knoop doorgehakt om tijdelijk of permanent in het…

Lees meer

Vorder uw te veel betaalde belasting op Franse dividenden terug!

Wim Vermeulen

Mogelijk heeft u in de gespecialiseerde pers reeds vernomen dat het Hof van Cassatie op 16 juni 2017 een arrest heeft geveld over de dubbele belasting over Franse dividenden toegekend aan Belgische rijksinwoners. Voor het eerst sinds 1988 trekt de belastingplichtige aan het langste eind! …

Lees meer

Wat zijn de kosten van een fiscale gerechtelijke procedure? Een overzicht

Alexandre Missal

U heeft een betwisting met de fiscus en u geraakt niet tot een akkoord. De enige uitweg is (helaas) een gerechtelijke procedure. Met welke kosten moet u dan rekening houden? We geven hierna een overzicht. 1. Rolrechten Wanneer u een fiscaal verzoekschrift neerlegt op de griffie van de rechtbank…

Lees meer

Geen Plusvalía bij minderwaarde

Wim Vermeulen

Het Spaanse Grondwettelijk Hof ('Tribunal Constitucional') heeft in een arrest van 16 februari 2017 geoordeeld dat de 'Plusvalía Municipal' niet langer kan worden geheven bij een verkoop aan minderwaarde. Het arrest heeft ook gevolgen voor Belgen die vastgoed in Spanje hebben verkocht met verlies. …

Lees meer

Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak

Nathalie Labeeuw

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk…

Lees meer

​De kaaimantaks in actie: overzicht rulings

Wim Vermeulen

De DBV heeft recent 14 nieuwe rulings gepubliceerd met betrekking tot de kaaimantaks. De rulings bieden niet alleen inzage in de interpretatie van de dienst in enkele knelpunten in de toepassing van de kaaimantaks, maar maken duidelijk dat de kaaimantaks ook in het voordeel van de…

Lees meer

Schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen met een beding van fideicommissum de residuo: standpunt VLABEL

Nathalie Labeeuw

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. VLABEL heeft recent een standpunt gepubliceerd over schenkingen de residuo van aandelen van familiale vennootschappen of familiale ondernemingen. Schenkingen de residuo …

Lees meer

Country spotlight: Zwitserland als emigratiebestemming

Wim Vermeulen

Mede gelet op de fiscale onzekerheid in eigen land, denken weer heel wat Belgen aan verkassen naar het buitenland. Een bestemming die vaak in overweging genomen wordt, is Zwitserland. Met een vierde plaats in de lijst van werelds meest aangename landen om te wonen, is Zwitserland zeker het…

Lees meer

Franse société civile immobilière (SCI): update

Wim Vermeulen

Wat en waarom? SCI staat voor ‘Société Civile Immobilière’. Dit is een Franse burgerlijke vennootschap die voornamelijk wordt gebruikt voor het verwerven en behouden van onroerende goederen in Frankrijk. Een SCI wordt o.a. gebruikt in het kader van vermogensplanning als controlevehikel, zoals bij ons ee…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

Nathalie Labeeuw

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)te na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties ?

Nathalie Labeeuw

In een opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 februari 2017 deed het Hof uitspraak over de vordering die de ex-echtgenote in het kader van de vereffening-verdeling instelde tot het bekomen van een vergoeding voor de arbeidsprestaties die zij gedurende het huwelijk had verricht in…

Lees meer

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: fiscale aspecten tijdens de werking en bij het einde van de burgerlijke maatschap

Wim Vermeulen

In dit artikel behandelen we de fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap met onroerend vermogen tijdens haar werking en bij het einde van haar bestaan. In het artikel van 6 maart 2017 hebben we al de fiscale aspecten behandeld van de inbreng van een onroerend goed in de burgerlijke maatschap. …

Lees meer

Burgerlijke maatschap en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik toch nog mogelijk voor 1 juni 2017

Olivier De Keukelaere

Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). Wij hebben dit standpunt al toegelicht in eerdere artikels ("schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur";…

Lees meer

​Voordeel van alle aard woning ongrondwettelijk : wat nu !?

Alexandre Missal

Vorig jaar besliste het hof van beroep te Gent dat de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning discriminerend is (Gent 24 mei 2016). Nu deelt het hof van beroep te Antwerpen die mening (24 januari 2017). Waarover gaat het voordeel van alle aard?…

Lees meer

Hof van Cassatie aanvaardt het finaal verrekenbeding

Nathalie Labeeuw

In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking van een finaal verrekenbeding. Wat is een finaal verrekenbeding? Een finaal verrekenbeding wordt wel eens gebruikt in het kader van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen. In…

Lees meer

Country spotlight: Andorra

Evelyne Van Der Elst

Andorra is een dwergstaat in de oostelijke Pyreneeën, met een oppervlakte van amper 468 km². Het land ligt vervat tussen Frankrijk en Spanje, op minder dan drie uur rijden van Toulouse en Barcelona. Hoewel Andorra lang als geïsoleerd belastingparadijs bekend stond, zorgen de recente wijzigingen er…

Lees meer

Afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting

Nathalie Labeeuw

Ruling nr. 17001 In een recent gepubliceerde ruling (nr. 17001 dd. 23.01.2017) spreekt VLABEL zich uit over een verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik In deze ruling oordeelde VLABEL dat artikel 2.8.6.0.1., eerste lid, 1° VCF niet kan worden toegepast op de verzaking van erfrechtelijk …

Lees meer

De verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen bij echtscheiding

Nathalie Labeeuw

Situering De echtscheiding brengt de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogen of de onverdeeldheid met zich mee. Wanneer er tot dit gemeenschappelijk vermogen of tot deze onverdeeldheid aandelen van vennootschappen behoren, geeft deze vereffening-verdeIing vaak aanleiding geeft…

Lees meer

Hoe kunt u de voogdij van uw minderjarige kinderen regelen?

Nathalie Labeeuw

Ouders wensen vaak zekerheid te bekomen over wie er voor hun minderjarige kinderen zal zorgen, indien zij beiden zouden overlijden op een moment dat de kinderen nog minderjarig zijn. Zolang één ouder in leven is, zal deze in principe het ouderlijk gezag uitoefenen. Deze zekerheid kunnen zij v…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Tim Melis

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Tim Melis

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: enkele fiscale aspecten bij de inbreng van onroerend goed

In dit artikel bekijken wij de fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap met onroerend vermogen. In de eerste plaats stelt zich de vraag naar de heffing van registratiebelasting (in het Vlaamse Gewest) bij de inbreng van een onroerend goed in een maatschap. Ook de gevolgen van een inbreng op…

Lees meer

Schenken en vererven van familiebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Evelien Vande Putte

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is recent een wijziging en vereenvoudiging van de voorwaarden ingevoerd om in aanmerking te komen voor de gunstregeling bij schenken en vererven van familiebedrijven. Wat opvalt, is dat de nieuwe regeling sterk lijkt op de huidige Vlaamse regeling. Het…

Lees meer

Onroerend goed in Frankrijk en de ISF

Alexandre Missal

Indien uw Frans vermogen (roerende en/of onroerend) per 1 januari een bepaalde drempel overschrijdt, dan bent u onderworpen aan de ISF, de Franse vermogensbelasting. Natuurlijke personen van wie het roerend en onroerend vermogen, dat zich in Frankrijk bevindt, op 1 januari van het belastbare…

Lees meer

Onroerend goed in Frankrijk: "taxe de 3%"

Alexandre Missal

U heeft uw Franse villa gekocht met een Belgische vennootschap? Denk dan ook alsjeblieft aan alle Franse fiscale aspecten…. In de praktijk blijkt dat dit immers dikwijls gewoon vergeten wordt. Eén van deze aspecten is de zogenaamde ‘taxe de 3%’. Wat is deze taxe de 3%? Om te beletten dat aandee…

Lees meer

VLABEL publiceert forfaits aanslagjaar 2017 voor het berekenen van het passief van de nalatenschap

Nathalie Labeeuw

Werkelijk versus forfaitair passief De erfbelasting wordt berekend op het netto actief van de nalatenschap, dat wil zeggen actief verminderd met het passief. Het is dus in het belang van de belastingplichtigen om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater correct aan te geven in het…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

Rinse Elsermans

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

Nathalie Labeeuw

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Nathalie Labeeuw

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nathalie Labeeuw

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

Wim Vermeulen

Oude aftrek voor octrooi-inkomsten Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden genieten van een 80% vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit regime werd vanaf 1 juli 2016 afgeschaft onder druk…

Lees meer

Over het sprookje van ‘de Communicatie’

Olivier De Keukelaere schrijft over het sprookje van ‘de Communicatie’. In elk handboek over bedrijfsopvolging lees je dat een goede communicatie tussen de familieleden noodzakelijk is. Daarvoor worden er familieraden georganiseerd, familiecharters geschreven, raden van bestuur samengesteld. En dit…

Lees meer

Europa voert nu ook uniformisering in voor huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen

Wim Vermeulen

Op 24 juni 2016 werden op Europees niveau twee Verordeningen goedgekeurd. Het gaat om Verordeningen die op 16 maart 2011 reeds werden voorgelegd door de Europese Commissie. Sinds de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening nam de noodzaak van een harmonisatie van het internationaal…

Lees meer

Welke partijen moeten worden vermeld bij de aankoop van een onroerend goed door een burgerlijke maatschap?

Zoals je in het vorige artikel kon lezen, vereist de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap een notariële tussenkomst indien hierdoor de bestaande eigendomsverhouding wordt gewijzigd. Aankoop onroerend goed door een burgerlijke maatschap Hetzelfde geldt bij de aankoop van een …

Lees meer

Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap

Nathalie Labeeuw

Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap In De Tijd van 3 januari 2017 staat een artikel over de vereenvoudiging van de aangifte van nalatenschap. Wij leggen hierna uit hoe de procedure er vandaag uitziet en wat er zal wijzigingen in de toekomst. Principes De erfbelasting wordt door de…

Lees meer

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Wim Vermeulen

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit De Britse regering heeft na een consultatieronde in augustus haar intentie bevestigd om vanaf 6 april 2017 wijzigingen door te voeren aan de Britse vastgoedfiscaliteit. Vanaf die datum zal Brits vastgoed worden onderworpen aan Britse erfbelasting,…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Nathalie Labeeuw

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: moet de inbreng verplicht notarieel?

Wim Vermeulen

Burgerlijke maatschap en onroerend goed In dit artikel gaan wij in op de formaliteiten verbonden aan de oprichting van een burgerlijke maatschap, en in het bijzonder in combinatie met onroerend goed. De burgerlijke maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het betreft een…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

Wim Vermeulen

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

Wat houdt de aangekondigde hervorming van het familiaal vermogensrecht in?

Nathalie Labeeuw

Minister Geens heeft aangekondigd dat hij burgerlijk wetboek grondig wilt hervormen en vernieuwen. Dat houdt ook in dat het erfrecht en het relatievermogensrecht wordt hervormd. Wij zetten de belangrijkste hervormingen voor u op een rijtje. Uit een overzicht van de plannen van minister van…

Lees meer

Wijziging schenk- en erfbelasting Valencia: ook relevant voor Belgen met Spaans vastgoed?

Wim Vermeulen

Comunidad Valenciana heeft aangekondigd enkele wijzigingen door te voeren in de schenk- en erfbelasting vanaf 2017. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben voor Belgen die er een buitenverblijf hebben. Wij lichten de wijzigingen voor u toe. Spaans belastingsysteem Spanje is opgedeeld in…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

Nathalie Labeeuw

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

​Huurwaarde buitenlands onroerend goed - brengt de minister nog meer duidelijkheid?

Wim Vermeulen

De fiscale administratie heeft onlangs een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft onlangs in de Kamer bijkomende uitleg gege…

Lees meer

Successieplanning van een kunstcollectie

Nathalie Labeeuw

Successieplanning van een kunstcollectie is noodzakelijk Er bestaat geen twijfel over dat in België nog heel wat particuliere kunstverzamelingen aanwezig zijn. De bekommernis om de juridische structurering en de overdracht van deze verzamelingen wordt daarbij steeds groter. Onderneemt de …

Lees meer

Burgerlijke maatschappen en onroerend goed. Ook moeilijke huwelijken kunnen de moeite waard zijn

Wim Vermeulen

Burgerlijke maatschap: klassiek voor roerend goed De kans is groot dat u al eens heeft gehoord van de rechtsfiguur van de burgerlijke maatschap. De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor uw roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja zelfs…

Lees meer

Regularisatie van ontdoken Vlaamse belastingen in de maak

Alexandre Missal

Op 7 oktober 2016 werd een voorontwerp van decreet goedgekeurd waardoor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen ontdoken ‘zuivere’ Vlaamse belastingen (belastingen waar de federale overheid dus niet (meer) tussenkomt en Vlaanderen de dienst verzekert) zouden kunnen regulariseren. In de pra…

Lees meer

Nu al anticiperen op een verlaging in de tarieven van de Vlaamse erfbelasting?

Nathalie Labeeuw

De Vlaamse overheid heeft aangekondigd om de tarieven van de Vlaamse erfbelasting te verlagen. Moet u effectief wachten op de wijzigingen of kunt u hier nu al op anticiperen? Vlaamse erfbelasting De erfbelasting is een belasting op erfenissen. Het gaat om een regionale materie. De fiscale…

Lees meer

Begroting 2017: een update

Tim Melis

Op 28 oktober 2016 werden de krachtlijnen van de federale begroting voor 2017 bekend gemaakt in een algemene beleidsnota van de minister van Financiën en fiscale fraudebestrijding. De hervorming van de vennootschapsbelasting alsook het eventueel invoeren van een meerwaardebelasting op aandelen zijn …

Lees meer

Gevolgen van de aankoop van een woning door een van de echtgenoten tijdens een echtscheidingsprocedure

Nathalie Labeeuw

Invloed van het huwelijksvermogensstelsel Het antwoord op deze vraag hangt af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder iemand gehuwd is (en eventueel de bepalingen van het huwelijkscontract). Is men gehuwd onder het stelsel van ‘scheiding van goederen’, dan is er in principe geen enkel pro…

Lees meer

Nieuwe ontsnappingsroute voor erfbelasting op een verzekeringsgift

Nathalie Labeeuw

Op vrijdag 14 oktober 2016 werd een voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein door de Vlaamse Ministerraad goedgekeurd die definitief een eind maakt aan de onzekerheid ter zake de dubbele belasting bij de verzekeringsgift. Er komt nu een derde mogelijkheid om te ontsnappen aan …

Lees meer

​Uitkering uit een Liechtensteinse Stiftung wordt belast met erfbelasting

Wim Vermeulen

In een Voorafgaande Beslissing van 27 juni 2016 (nr. 16025) heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van een uitkering uit een Liechtensteinse Stiftung. Uitkering uit trust: VLABEL volgt federaal standpunt In de praktijk werd al enige tijd uitgekeken…

Lees meer

Grondige hervorming vennootschapsbelasting in de maak

Alexandre Missal

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft een plan voorbereid dat het huidige fiscale landschap grondig hertekent, in het bijzonder op het vlak van de vennootschapsbelasting. Eén van de hoogste tarieven in Europa Met een nominaal tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99% heeft België na…

Lees meer

​Huurwaarde buitenlands onroerend goed - brengt de circulaire meer duidelijkheid?

Wim Vermeulen

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Het betreft een reactie op de rechtspraak van het Europees Hof waarbij België veroordeeld werd voor de vers…

Lees meer

Fiscale regularisatie van start op 1 augustus!

Alexandre Missal

De fiscale regularisatie gaat van start op 1 augustus 2016, maar wel zonder akkoord met de gewesten. Op 20 juli 2016 werd het wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging…

Lees meer

De Kaaimantaks - administratieve geldboete voor wie juridische constructie niet meldt

Wim Vermeulen

Sinds aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013) moeten belastingplichtigen het bestaan van bepaalde buitenlandse (vooral niet-EU) juridische constructies melden waarvan hij/zij, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of de kinderen waarover hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent begunstigde (cf. infra) is. Deze…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

Evelien Vande Putte

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Nathalie Labeeuw

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

Nathalie Labeeuw

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik gepubliceerd

Nathalie Labeeuw

De Wet van 22 mei 2014 (BS 13 juni 2014) geeft concrete en dwingende regels ingevoerd voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. Volgens de nieuwe regels gebeurt de waardering van het vruchtgebruik op basis van: de…

Lees meer

Griekse successierechten in strijd met het Europese recht

Wim Vermeulen

Op 26 mei 2016 werd Griekenland veroordeeld door het Europese Hof van Justitie omdat haar nationale erfbelasting een regeling bevat die in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal, één van de fundamentele vrijheden van de Europese Unie (C-244/15). Griekse successierechten In Griekenland geldt e…

Lees meer

Anonymity - the end of an era

One important remaining pillar of anonymity was that nominal shares of (Belgian) companies were only registered in a private register. This allows you to contribute some of your assets in a company without third parties knowing that you are a shareholder of that company. And since dividends paid by…

Lees meer

Het UBO-register. Het einde van een tijdperk in anonimiteit

Evelien Vande Putte

Belgen zijn erom gekend dat ze niet graag praten over hun geld, niet over hun inkomsten en zo mogelijk nog minder over hun vermogen. Deze mentaliteit zat ook jarenlang verankerd in onze wetgeving, die een zeer grote anonimiteit bood met betrekking tot uw vermogen. Over de jaren heen is deze…

Lees meer

Denk aan uw toekomst en kies voor een zorgvolmacht!

Evelien Vande Putte

Wat indien u later omwille van omstandigheden (ongeval, coma, ziekte, dementie) niet meer in staat bent om uw vermogen zelfstandig te beheren? Ook voor die situatie kunt u nu reeds maatregelen treffen en bepalen wie uw vermogen dan voor u zal beheren. Dit geeft een zeker comfort en is dan ook een…

Lees meer

Wat houdt het wettelijk erfrecht in?

Evelien Vande Putte

Een erflater laat zijn langstlevende echtgenoot en kinderen na. Dit is vandaag in het erfrecht nog steeds de meest voorkomende situatie. Wie erft er nu juist wat? En wat moeten zij betalen? Omvang van de nalatenschap De omvang van de nalatenschap hangt af van het huwelijksvermogensstelsel…

Lees meer

Gesplitste inschrijvingen en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

Rinse Elsermans

Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst een standpunt gepubliceerd met betrekking tot de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen, dit zijn effecten en geldbeleggingen die voor het vruchtgebruik staan genoteerd op naam van een persoon en voor de blote eigendom op naam van…

Lees meer

Wie erft uw nalatenschap als u geen kinderen hebt?

Evelien Vande Putte

Kinderloze koppels of singles maken zich wel eens zorgen over de bestemming van hun vermogen bij hun overlijden. Bij gebrek aan enige maatregel duidt de wet immers de erfgenamen aan. We moeten een onderscheid maken tussen drie hypotheses om te bepalen wie de nalatenschap krijgt. Dit leidt niet…

Lees meer

Verkrijging bij einde recht van opstal: ook uw opstalcontract verdient een check-up!

Tim Melis

In een recent vonnis (2 december 2015) heeft de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, de fiscus opnieuw gelijk gegeven in de discussie of er sprake is een voordeel van alle aard bij de ‘gratis’ verkrijging van een gebouw bij het einde van het opstalrecht door de bed…

Lees meer

Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur

Nathalie Labeeuw

De schenking van roerende goederen is een klassiek middel om aan successieplanning te doen. Een schenking zorgt ervoor dat de geschonken goederen immers geen deel meer uitmaken van de nalatenschap en worden zij dus in principe niet meer belast met erfbelasting. In de praktijk is een schenking met…

Lees meer

Panama papers: iedereen nu toch fraudeur?

Wim Vermeulen

Op 3 april 2016 publiceerde het ICIJ een lijst met documenten waaruit blijkt dat duizenden prominente figuren gebruik maken van vennootschappen in belastingparadijzen. De media spreken van een groot schandaal, 'Panama Papers' genoemd. De motivatie voor de vennootschappen wordt gezocht bij redenen…

Lees meer

Nieuwe regularisatieprocedure 2016

Alexandre Missal

Vrijdag 11 maart heeft de ministerraad een aangepast wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie goedgekeurd. Dit wetsontwerp werd in de Kamer ingediend op 29 maart 2016 voor verdere behandeling. Initieel zou de nieuwe regeling van kracht worden vanaf 1…

Lees meer

Nouvelle procédure de régularisation fiscale 2016

Le vendredi 11 mars, le conseil des ministres a approuvé un projet de loi modifié pour instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale. Ce projet de loi a été déposé à la Chambre le 29 mars 2016 afin d’être traité. Initialement il était prévu que le nouveau système entre en vigueur le 1er …

Lees meer

​Wedersamenstelling erfpachtconstructies in het vizier

Tim Melis

Met haar standpunt (nr. 15114) van 10 augustus 2015 nam de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) erfpachtconstructies in het vizier, in het bijzonder de wedersamenstelling van het recht van erfpacht en de tréfonds in hoofde van eenzelfde derde koper in weerwil van een vroegere verbintenis om dat niet te …

Lees meer

Alle bankrekeningen worden geblokkeerd na een overlijden. Wat nu?

Rinse Elsermans

Vroeg of laat komen we spijtig genoeg allemaal wel eens in aanraking met een overlijden binnen onze familiale kring. Op dat ogenblik worden de familieleden - naast de emotionele verwerking van het overlijden - geconfronteerd met allerhande praktische problemen, in het bijzonder het regelen van de…

Lees meer

Het nut van de schenking via een buitenlandse notaris

Wim Vermeulen

Een notariële schenking is verplicht voor bepaalde schenkingen, zoals een schenking van aandelen van een vennootschap of deelbewijzen van een burgerlijke maatschap. Verder kunnen bepaalde modaliteiten, zoals een voorbehoud van vruchtgebruik, een fideicommissum de residuo (restschenking) of een …

Lees meer

Fiscale regularisatie vanaf 1 april 2016

Alexandre Missal

Op 11 maart 2016 werd het wetsontwerp met betrekking tot de fiscale regularisatie goedgekeurd door de Ministerraad. Het wetsontwerp voorziet in een inwerkingtreding op 1 april 2016. het blijft nog maar de vraag of dit realistisch is daar het ontwerp nog moet worden behandeld in de bevoegde…

Lees meer

Wat is het nut van de boedelbeschrijving en de eedaflegging bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Rinse Elsermans

Na een overlijden moet de nalatenschap worden verdeeld. Maar men moet natuurlijk wel weten wat men juist moet verdelen. Dit is niet altijd even evident om vast te stellen. Geven alle erfgenamen wel de juiste informatie over schenkingen die ze hebben gekregen of over goederen van de nalatenschap die…

Lees meer

Update buitenlands vastgoed

Wim Vermeulen

De wereld is onophoudelijk in beweging, en daarmee ook de fiscaliteit met betrekking tot uw buitenlandse vakantiewoning. Hierbij geven wij een kort overzicht van enkele recente wijzigingen. Meerwaardebelasting Frankrijk - In een vorige nieuwsbrief maakten wij reeds melding van de Franse belasting…

Lees meer

De fiscus mag niet langer onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken

Tim Melis

Het Europees Hof van Justitie (hierna HvJ) heeft zich in een arrest van 17 december 2015 (C-419/14, WebMindLicenses) uitgesproken over de vraag in welke omstandigheden onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal door de fiscus gebruikt mag worden. Alhoewel de uitspraak een Hongaars BTW-dossier betrof,…

Lees meer

Aandachtspunten voor buitenlandse managementvennootschappen

Tim Melis

Sinds jaar en dag is het gebruik van managementvennootschappen een goed ingeburgerde en meestal aanvaarde praktijk in het nationale en internationale ondernemingsleven. In de praktijk merken wij echter dat de Belgische fiscus - meer bepaald de Algemene Administratie van de Bijzondere…

Lees meer

Internationale gegevensuitwisseling. Waar staan we?

Tim Melis

Recent werd de Europese spaarrichtlijn ingetrokken en vervangen door een nieuwe richtlijn, de zogenaamde "bijstandsrichtlijn". Wat houdt deze richtlijn in? Vorig jaar werd bekendgemaakt dat een voorstel tot intrekking van de zogenaamde ‘spaarrichtlijn’ (directive 2003/48/EC) werd ingediend. Midden nov…

Lees meer

Regularisatie: is het werkelijk vijf voor twaalf?

Alexandre Missal

De hele regelgeving hieromtrent tot één zin herleiden kan niet. Toch proberen we dit hier : zeer eenvoudig gesteld en zonder enige nuancering worden in de meeste gevallen gegevens over 2016 uitgewisseld vanaf 1 januari 2017 (voor Zwitserland worden gegevens over 2017 uitgewisseld vanaf 1 januari 2…

Lees meer

Uw vennootschap stelt u een onroerend goed ter beschikking: heeft u wel aan alles gedacht?

Alexandre Missal

Uw vennootschap beschikt over een onroerend goed, in vruchtgebruik of zelfs in volle eigendom, dat zij niet of slechts gedeeltelijk aanwendt voor zuiver beroepsmatige doeleinden. Het overige gedeelte wordt aan u en uw gezin ter beschikking gesteld. Wist u dat u recht in het vizier ligt van de…

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in het Verenigd Koninkrijk voor internationale planningen

Wim Vermeulen

Op 30 september 2015 heeft men in de UK een aantal wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor internationale dossiers. Deze wijzigingen treden in werking op 6 april 2017. 1. Na 15 jaren verblijf in de UK (“residence”) wordt men geacht een “UK domicile” te hebben Eén en ander heeft te maken met het …

Lees meer

Hoe verloopt een verhuis naar het buitenland praktisch?

Wim Vermeulen

Een verhuis naar het buitenland (ook wel “emigratie”) is meer en meer in trek. De redenen zijn verschillend. Hoewel emigratie soms wordt geassocieerd met het vermijden van belastingen, is dit in de meerderheid van de gevallen niet de belangrijkste reden. Een buitenlandse partner, buitenlandse pro…

Lees meer

Fiscale regularisatieprocedure 2016

Alexandre Missal

Bevoegde orgaan De mogelijkheid om kapitalen en inkomsten te regulariseren die aan het oog van de Belgische fiscus werden onttrokken met de bedoeling Belgische belastingen te ontwijken, is uiteraard niet nieuw. De laatste regularisatieronde om voornoemde inkomsten en kapitalen te regulariseren bij…

Lees meer

Update 2016 : Wat verandert er voor uw vermogen en uw onderneming?

Nathalie Labeeuw

Een nieuw jaar is begonnen. Een nieuw jaar brengt niet alleen goede voornemens. Ook op fiscaal en juridisch vlak staan er heel wat wijzigingen op til. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste topics voor uw vermogen en uw onderneming. 1. Verlaging schenkbelasting op onroerend goed Het…

Lees meer

Vermoeden van rijksinwonerschap in de erfbelasting

Wim Vermeulen

De Vlaamse belastingdienst heeft een standpunt (nr. 15123) gepubliceerd inzake de bepaling van het inwonerschap voor de toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Belang. Het begrip inwonerschap is van belang voor de toepassing van de erfbelasting. Indien u als Vlaams rijksinwoner wordt…

Lees meer

Fiscale concurrentie loont: ook Brussel en Wallonië verlagen schenkingsrecht op onroerend goed

Nathalie Labeeuw

Sinds 1 juli 2015 gelden er verlaagde tarieven op de schenking van onroerend goeder door schenkers die in het Vlaams Gewest wonen (meer info). Men is Vlaams inwoner indien men gedurende de vijf jaar voor de schenking het langst in het Vlaams Geweest heeft gewoond. De ligging van het onroerend goed…

Lees meer

Tax update: France and Luxembourg change rules for real estate companies

On 16 December 2015, the French Senate approved a protocol to amend the France - Luxembourg Double Tax Convention (‘DTC’). The protocol concerns the sale of shares of a company holding immovable property. Specifically, it states that gains arising from the disposition of shares in a company whose ass…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Nathalie Labeeuw

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Nathalie Labeeuw

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

Tax update: Balearische eilanden wijzigen hun belastingregime

Spanje is opgedeeld in verschillende deelstaten. In totaal zijn er 17 verschillende deelstaten. De deelstaten hebben een verregaande fiscale autonomie. Zo hebben zij de bevoegdheid om af te wijken van het federale fiscale regime. De Balearische eilanden (o.a. Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera)…

Lees meer

Vastgoed schenken kan vergiftigd geschenk worden

Vlaanderen heeft vastgoed schenken goedkoper gemaakt. Maar zo'n schenking kan een vergiftigd geschenk worden. Bij het overlijden van de schenker kan een gepeperde rekening volgen. Bovendien kan het fiscale voordeel voor het woonkrediet van de gezinswoning in het gedrang komen. Interview met…

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

Nathalie Labeeuw

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

Beleggers overwegen emigratie door speculatietaks

Wim Vermeulen

Recent heeft de regering beslist een nieuwe belasting in te voeren op meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die particuliere beleggers boeken wanneer ze die binnen de 6 maanden na aankoop opnieuw verkopen, de speculatietaks genoemd. De belasting is een unicum, zelfs voor België, in de z…

Lees meer

Gemengde rulings dan toch mogelijk

Tim Melis

Sinds 14 augustus 2015 is het mogelijk om bij de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ (hierna Vlaamse rulingdienst) een aanvraag tot voorafgaande beslissing (een “ruling”) in te dienen. Kort gezegd, bevestigt de fiscale administratie in een ruling hoe zij een bepaalde situatie fiscaal zullen …

Lees meer

Country spotlight: Cyprus

Wim Vermeulen

Cyprus... Een bestemming met heel wat mogelijkheden. Op 9 juli stemde het Cypriotisch parlement in met enkele wijzigingen van de fiscale regels die van Cyprus een aantrekkelijke emigratie bestemming maken. De belangrijkste innovatie is de invoering van een zogenaamd non-domiciled (‘non-dom’) reg…

Lees meer

Nieuwe wetgeving met rechtstreekse invloed op uw vermogen

Nieuwe wetgeving met rechtstreekse invloed op uw vermogen. De Vlaamse en federale regeringen namen onlangs beslissingen die uw vermogen rechtstreeks treffen. Tijdens de Estate Planning Day 2015, georganiseerd door BNP Paribas Fortis Private Banking op 29 september, sprak Nathalie Labeeuw over de…

Lees meer

Franse Hof van Cassatie doet uitspraak over SCI

Op 2 oktober 2015 heeft het Franse Hof van Cassatie zich uitgesproken over de belastbaarheid van een Monegaskische SCI met Frans onroerend goed. In het raam van behoud van controle en successieplanning wordt Frans onroerend goed regelmatig aangekocht via een SCI. Een SCI is een burgerlijke…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Nathalie Labeeuw

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

De drie spannende jaren na een schenking

Interview met Nathalie Labeeuw. Bron: Netto. Schenken zonder schenkbelasting te betalen kan nare gevolgen hebben. Als u binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet de begiftigde er erfbelasting op betalen. En als hij weigert, probeert de fiscus die belasting te verhalen op de andere…

Lees meer

Verenigd Koninkrijk beperkt non-domiciled regime vanaf 2017

Wim Vermeulen

In een eerdere nieuwsbrief spraken wij reeds over het afwijkend (en voordelig) fiscaal regime voor ‘non-doms’, of ‘non-domiciled residents’, in het Verenigd Koninkrijk (VK). Non-doms zijn inwoners van het VK met een domicilie in het buitenland. Non-doms worden niet belast op hun niet-VK inkomsten tenzij …

Lees meer

Taks op tweede verblijven : niet langer geldig?

Vele gemeenten in België, waaronder alle kustgemeenten, heffen een taks op tweede verblijven. In het slechtste geval kan dit voor een belastingplichtige in een kustgemeente oplopen tot ca. 1.000 EUR per jaar. Deze taks moet betaald worden door de eigenaars van een tweede verblijf, omdat ook zij …

Lees meer

Huurinkomsten studentenkamers belast als divers inkomen?

De rechtbank van Brugge (17 maart 2014) heeft in een recent gepubliceerd vonnis een opmerkelijke uitspraak gedaan in verband met de verhuur van studentenkamers. De inkomsten hieruit zijn volgens de rechtbank geen onroerende inkomsten, maar wel (zwaarder belaste) diverse inkomsten. Opmerkelijk, want…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

Tim Melis

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Tim Melis

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

3 voorwaarden voor een geslaagde bedrijfsopvolging

Olivier De Keukelaere

Je familie kies je niet zelf. Het vlot samenwerken als familie binnen één bedrijf is daarom niet altijd eenvoudig. Deze dynamiek speelt niet alleen wanneer de familieleden in het bedrijf zelf actief zijn, maar evengoed wanneer ze als aandeelhouders/bestuurders om de zoveel tijd rond de v…

Lees meer

Ruling bevestigt dat de uitkering uit een private stichting niet onderworpen is aan successierechten

De Dienst Voorafgaande Beslissingen - beter gekend als ‘de rulingcommissie’ - heeft zich in een voorafgaande beslissing dd. 13.05.2015 uitgesproken over de fiscale behandeling van uitkeringen die een Private Stichting naar Belgisch recht doet “ten voordele van de begunstigden na het overlijden van haar …

Lees meer

Meer schenkingen van onroerend goed

Vlaanderen verlaagde op 1 juli de tarieven van de schenkbelasting op onroerende goederen drastisch. Het voordeel is het grootst als u schenkt aan iemand met wie u een dunne of zelfs geen bloedband heeft. Verder is er nog een extra korting voorzien voor wie het goed nadien energiezuinig renoveert of…

Lees meer

Beroepskosten en vennootschappen: Cassatie draait 180°… of toch te nuanceren?

Alexandre Missal

Wanneer zijn beroepskosten in een vennootschap aftrekbaar? i. Artikel 49 W.I.B. - korte historiek Wanneer een vennootschap kosten maakt, zijn deze in principe aftrekbaar overeenkomstig artikel 49 W.I.B. als in essentie aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: - de kost moet gedaan of…

Lees meer

De Erfrechtverordening treedt binnenkort in werking

Over ongeveer één maand (17 augustus 2015) is het zover. Dan treedt de Europese Erfrechtverordening (ook wel "Brussel IV" genoemd) in werking. Hierna worden de belangrijkste kenmerken van de Erfrechtverordening in een notendop besproken. De Erfrechtverordening harmoniseert het internationaal p…

Lees meer

Decreet verlaging schenkbelasting gepubliceerd

Zoals intussen bekend, heeft Vlaanderen de tarieven voor de schenkbelasting van onroerend goed substantieel verlaagd. Dit biedt aanzienlijke opportuniteiten voor de planning van onroerend goed. U leest er hier meer over. Het Decreet werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Cazimir…

Lees meer

Nieuwe omzettingstabellen voor de waardering van het vruchtgebruik

De Wet van 22 mei 2014 (BS 13 juni 2014) geeft concrete en dwingende regels ingevoerd voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. Volgens de nieuwe regels gebeurt de waardering van het vruchtgebruik op basis van: de…

Lees meer

Schrapping "overlevingsvoorwaarde"

Vandaag is het Decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de aanpassing van artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit ("oud" artikel 5 W.Succ.). Dit artikel luidde: "De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de…

Lees meer

Vlaanderen verlaagt schenkbelasting op onroerend goed

De Vlaamse Regering heeft het Programmadecreet met betrekking tot de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen goedgekeurd. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 juli 2015. 1. Oude regeling De schenkingstarieven in rechte lijn en tussen partners zijn progressief. Het laagste…

Lees meer

Waarderingsregels voor de omzetting van het vruchtgebruik

De nieuwe regeling voert concrete en dwingende regels in voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. 1. Het omzettingsrecht: wat en wanneer? Het Belgisch wettelijk erfrecht kent aan de langstlevende echtgenoot een recht…

Lees meer

Vrijstellingen en verminderingen voor de Verenigde Staten in 2016 in het kader van successieplanning

Inflation-adjusted 2016 figures for transfer tax and foreign items A number of tax figures are adjusted each year for inflation based on the average Consumer Price Index (CPI) for the 12-month period ending the previous Aug. 31. The Aug. 2015 CPI has been released by the Labor Department. (U.S.…

Lees meer

Erfrecht: nood aan een modernisering

Nathalie Labeeuw

In een interview met De Tijd licht Nathalie Labeeuw de nood aan een modernisering van ons erfrecht toe.

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Internationale tewerkstelling

Veerle Lerut

De wereld wordt steeds kleiner en internationaler. Een van de gevolgen daarvan is dat mensen (zowel werknemers als zelfstandigen) steeds vaker grensoverschrijdend actief zijn. In dit seminarie wordt op een begrijpbare wijze beknopt toegelicht welke aandachtspunten in dergelijke situaties in…

Lees meer

Vermogensplanning tussen ondernemer & (huwelijks-)partner

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

Hoe kan een ondernemer zijn/haar gehuwde of samenwonende partner financieel veilig stellen en welke nieuwe mogelijkheden bieden het nieuwe erf-, huwelijksvermogens- en vennootschapsrecht. Welke planningstechnieken tussen partners zijn voorhanden en hoe beoordeelt de Vlaamse belastingadministratie…

Lees meer

Zomer van M&D: Actualia successieplanning: recente standpunten Vlabel in de erf-en schenkbelasting

Liesbeth Franck

De voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen geweest in het wettelijk kader van verschillende materies binnen de rechtstak successieplanning. Er werd meermaals gesleuteld aan de erfbelasting (of successierechten), de vennootschapswetgeving en het ondernemingsrecht (van belang voor de…

Lees meer

RECHTSDAGEN 2021 | SUCCESSIEPLANNING: erfovereenkomsten anno 2021 | importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

Rinse Elsermans

Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Deze conflicten kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo spelen onderhuidse spanningen die bij het openvallen van een nalatenschap plots aan de oppervlakte komen zeker een rol. Ook geld,…

Lees meer

RECHTSDAGEN 2021 | SUCCESSIEPLANNING: hoe uw vermogen structureren met het oog op de mildering van erfbelasting | hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen | aandachtspunten anno 2021

Liesbeth Franck

Hoe uw vermogen structureren met het oog op de mildering van erfbelasting? Hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen: wat zijn de aandachtspunten anno 2021? De hervormingen in het domein van het burgerlijk, alsook het fiscaal recht volgden elkaar de afgelopen…

Lees meer

Case studies van internationale estate/tax planning

Wim Vermeulen

In dit seminarie wordt de complexiteit besproken van een internationale vermogens- en successieplanning. Wat zijn de gevolgen op fiscaal gebied, wat gebeurt er met de aankoop, verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed en hoe plant u uw vermogen over de grenzen heen? En wat ten…

Lees meer

Praktische cases rond de vereffening-verdeling: 10 jaar na de hervorming van de procedure

Nathalie Labeeuw

De wet van 13 augustus 2011 houdende procedure vereffening verdeling bestaat ondertussen bijna 10 jaar. In dit seminarie zal topicsgewijs de procedure vereffening-verdeling worden toegelicht. Hierbij wordt gestart bij de dagvaarding in vereffening-verdeling, gevolgd door de aanstelling van de…

Lees meer

M&A fundamentals. : De organisatie en optimalisatie van een familiale bedrijfsoverdracht

Olivier De Keukelaere

Een bedrijfsoverdracht of -overname is een complexe puzzel, die doorkruisd wordt door aspecten van het ondernemingsrecht, corporate finance en fiscaliteit. In een familiale context wordt nog een extra dimensie toegevoegd omdat de overlater vaak de wens heeft om toch nog zeggenschap te behouden.…

Lees meer

Hete hangijzers inzake successieplanning

Liesbeth Franck

Hoe kan een vermogen het best worden gestructureerd met het oog op de mildering van erfbelasting? Hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen? Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de aankoop van een bouwgrond? De hervormingen in het domein van het burgerlijk en het…

Lees meer

Vereffening-verdeling na echtscheiding en de accountant: wat u écht moet weten!

Rinse Elsermans

De vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na echtscheiding wordt gekenmerkt door veel discussie en onenigheid. Zijn bepaalde aandelen eigen of gemeenschappelijk? En is er een vergoeding verschuldigd voor de lage uitkeringen uit de eigen vennootschap? De manier waarop de…

Lees meer

Aankoop onroerend goed: privé of via de vennootschap?

Wim Vermeulen en Hanne Martens

Investeren in vastgoed is voor heel wat ondernemers aantrekkelijk, gezien de historisch lage rente. Maar koopt u als bedrijfsleider dat vastgoed best privé of toch met de vennootschap? Dit is geen zwart-witverhaal. Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen. De belangrijkste boodschap is om ze …

Lees meer

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Liesbeth Franck

Tijdens deze studienamiddag verneemt u hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan u hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. In deze sessie wordt naast de…

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger: Pays-Bas

Flore Versmessen

De plus en plus de Belges achètent une maison (de vacances) à l'étranger. L'achat d'un bien immobilier est une question très complexe d'un point de vue fiscal. Ceci n'est pas seulement le cas en Belgique, mais plus encore pour les biens immobiliers étrangers. Dans ce cas, non seulement les règles du dr…

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger: Portugal

Flore Versmessen

De plus en plus de Belges achètent une maison (de vacances) à l'étranger. L'achat d'un bien immobilier est une question très complexe d'un point de vue fiscal. Ceci n'est pas seulement le cas en Belgique, mais plus encore pour les biens immobiliers étrangers. Dans ce cas, non seulement les règles du dr…

Lees meer

Fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Nederland

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. In dat geval gelden er immers niet alleen de Belgische …

Lees meer

Fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Portugal

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. In dat geval gelden er immers niet alleen de Belgische …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger: Espagne

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger: France

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Frankrijk

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. In dat geval gelden er immers niet alleen de Belgische …

Lees meer

Grondige opleiding successieplanning

Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake…

Lees meer

Fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. In dat geval gelden er immers niet alleen de Belgische …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger : Généralités

Flore Versmessen

De plus en plus de Belges achètent une maison (de vacances) à l'étranger. L'achat d'un bien immobilier est une question très complexe d'un point de vue fiscal. Ceci n'est pas seulement le cas en Belgique, mais plus encore pour les biens immobiliers étrangers. Dans ce cas, non seulement les règles du dr…

Lees meer

De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Rinse Elsermans

Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Inmiddels hebben meer dan 200.000 Belgen een zorgvolmacht opgemaakt, om op die manier te verzekeren dat de beslissingen over het vermogen en de persoon zullen worden gen…

Lees meer

Fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: algemeen

Rosanne Van Gael

Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. In dat geval gelden er immers niet alleen de Belgische …

Lees meer

Buitenlands vastgoed - KI binnenkort ook daar de hoeksteen voor de belastbare grondslag

Rosanne Van Gael

Na drie keer door het Europees Hof van Justitie te zijn veroordeeld, is ondertussen onze (vroeger discriminatoire) wetgeving met betrekking tot het belastingregime voor buitenlands onroerend goed in de personenbelasting (en bij uitbreiding in de rechtspersonenbelasting) aangepast. Het kadastraal…

Lees meer

Samenlevingsvormen van A tot Z

Liesbeth Franck

Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal…

Lees meer

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Liesbeth Franck

Tijdens deze studienamiddag verneemt u hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan u hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. In deze sessie wordt naast de…

Lees meer

Grondige opleiding successieplanning

Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake…

Lees meer

10 jaar na de hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling

Rinse Elsermans

De wet van 13 augustus 2011 houdende procedure vereffening verdeling bestaat ondertussen bijna 10 jaar. In dit seminarie zal topicsgewijs de procedure vereffening-verdeling worden toegelicht. Hierbij wordt gestart bij de dagvaarding in vereffening-verdeling, gevolgd door de aanstelling van de…

Lees meer

Nieuwe Goederenrecht: Fiscale implicaties (JURIDISCHE & FISCALE UPDATE VASTGOED 2021)

Tim Melis

Het Nieuw Goederenrecht stelt nieuwe regels rond eigendom, mede-eigendom, opstalrecht, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden. Hoewel dit een louter burgerrechtelijke wettelijke ingreep betreft, zijn hier ook tal van fiscale implicaties aan verbonden. Hierdoor blijven de registratie- en…

Lees meer

Zakelijke rechten en evolutie in de rechtspraak

Hanne Martens

We staan stil bij de fiscale invalshoek van een aantal zakelijke rechten voor het verwerven van vastgoed: vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht. Aansluitend bespreken we de evolutie in de rechtspraak hierrond. We wijzen op risico’s die vaak schuilen in details en formaliteiten maar a…

Lees meer

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning - praktische cases en toepassingen uit de praktijk

Rinse Elsermans

Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Deze conflicten kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo spelen onderhuidse spanningen die bij het openvallen van een nalatenschap plots aan de oppervlakte komen zeker een rol. Ook geld,…

Lees meer

Grondige opleiding successieplanning

Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake…

Lees meer

Buitenlands vastgoed: aandachtspunten en opportuniteiten

Wim Vermeulen

Vele Belgen hebben nog steeds de intentie om een stulpje te verwerven in het buitenland. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de fiscale aspecten van zo’n investering. Tijdens dit seminarie worden de Belgische fiscale aandachtspunten en de relevante buitenlandse aspecten toegelicht. Z…

Lees meer

Aandelenopties: de fiscaliteit

Veerle Lerut

Een 'aandelenoptie' is het recht om gedurende een bepaalde termijn, een bepaald aandeel te verwerven tegen een bepaalde prijs. Wanneer een vennootschap-werkgeefster aan haar werknemers of bedrijfsleiders aandelenopties toekent, voorziet de Belgische wetgeving onder voorwaarden in een potentieel…

Lees meer

Controle op en inkomsten behoud uit het familiebedrijf. Met of zonder controlestructuur?

Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

Bedrijfsleiders die hun bedrijf overdragen aan de volgende generatie willen dikwijls een bepaalde vorm van zeggenschap over het familiebedrijf en een bepaalde inkomstenstroom uit het familiebedrijf behouden. Om aan deze wensen te voldoen, wordt het familiebedrijf klassiek voorafgaandelijk aan de…

Lees meer

De overdracht van het familiebedrijf na het afsluiten van de kaasroute

Olivier De Keukelaere

De federale regering heeft beslist om ‘de kaasroute’ te sluiten. Dit betekent dat elke notariële schenkingsakte verplicht in België geregistreerd moet worden, waardoor in principe schenkbelasting verschuldigd wordt. Voor familiebedrijven bestaat een fiscaal gunstregime, maar niet elk familiebedrijf komt …

Lees meer

De zorgvolmacht: wat is het, waarvoor dient het, en wat zijn de voordelen en mogelijkheden?

Rinse Elsermans

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt als u morgen plots niet meer in staat bent om zelfstandig uw belangen te behartigen? Wie zal uw belangen verdedigen en uw vermogen beheren? Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zor…

Lees meer

Nieuw goederenrecht

Hanne Martens en Rosanne Van Gael

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Deze Wet voert een nieuw Boek 3 in het (nieuw) Burgerlijk Wetboek in. De regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor grondig gewijzigd. Het gaat niet louter om een…

Lees meer

Aspecten van internationale vastgoedfiscaliteit

Wim Vermeulen

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van h…

Lees meer

Zakelijke rechten en evolutie in de rechtspraak

Hanne Martens

We staan stil bij de fiscale invalshoek van een aantal zakelijke rechten voor het verwerven van vastgoed: vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht. Aansluitend bespreken we de evolutie in de rechtspraak hierrond. We wijzen op risico’s die vaak schuilen in details en formaliteiten maar a…

Lees meer

Successieplanning: Overdracht van familiale ondernemingen

Olivier De Keukelaere

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks,…

Lees meer

Fiscale aspecten van het nieuwe goederenrecht

Tim Melis

Lees meer

De fiscale angels van buitenlandse vakantiewoningen! Fiscale aandachtspunten, successieplanning en buitenlandse aspecten worden van groot belang!

Wim Vermeulen

De huidige corona crisis heeft niets veranderd aan de intentie van vele Belgen om een stulpje te verwerven in het buitenland, integendeel zelfs. Hierbij is het uiteraard belangrijk om terdege rekening te houden met de fiscale aspecten van zo’n investering. De Belgische fiscale aandachtspunten, a…

Lees meer

Webinar Effectentaks 2.0 - enkele bijzondere aandachtspunten toegelicht

Wouter Strypsteen en Olivier De Keukelaere

De veelbesproken nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 26 februari 2021. Het is onmiskenbaar dat de precieze invulling van deze nieuwe taks aanleiding zal geven tot een aantal onduidelijkheden en mogelijke twistpunten. Velen stellen ook de vraag of deze nieuwe…

Lees meer

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

Wim Vermeulen

Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het…

Lees meer

Zakelijke rechten en evolutie in de rechtspraak

Hanne Martens en Tim Melis

We staan stil bij de fiscale invalshoek van een aantal zakelijke rechten voor het verwerven van vastgoed: vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht. Aansluitend bespreken we de evolutie in de rechtspraak hierrond. We wijzen op risico’s die vaak schuilen in details en formaliteiten maar a…

Lees meer

Impact WVV op de overdracht van het familiebedrijf

Olivier De Keukelaere en Eveline Vanthorre

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Met het nieuwe WVV beoogde de wetgever een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Vooral de geflexibiliseerde besloten vennootschap springt hierbij in…

Lees meer

De onroerende zakelijke rechten en de standpunten van Vlabel

Tim Melis

Welke controles en de opmerkelijke standpunten Vlabel? De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Welke structuren krijgen een versterkte controle? Heffing van registratiebelasting bij…

Lees meer

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Liesbeth Franck

Tijdens deze studienamiddag verneemt u hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan u hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. In deze sessie wordt naast de…

Lees meer

De verschillende samenlevingsvormen anno 2021 en hun impact op vermogensplanning, fiscaliteit alsook de burgerrechtelijke gevolgen!

Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende samenlevingsvormen anno 2021. Zowel voor de samenwonenden als voor de gehuwden wordt stilgestaan bij de diverse fiscale en burgerrechtelijke gevolgen van de gekozen samenlevingsvorm.

Lees meer

Planningstechnieken met vastgoed: fiscale optimalisaties en aandachtspunten

Wim Vermeulen en Rinse Elsermans

In dit webinar bespreken meester Wim Vermeulen (Cazimir) en meester Rinse Elsermans (Cazimir) de verschillende planningstechnieken om de overdracht van vastgoed te organiseren. Zij analyseren de optimalisatiemogelijkheden om zowel nieuw vastgoed te plannen op het ogenblik van de aankoop, als om de…

Lees meer

Vastgoedinvesteringen in het buitenland

Rosanne Van Gael

De voorbije jaren hebben Belgen veel geïnvesteerd in vastgoed in het buitenland. De coronaperiode heeft die tendens nog wat versterkt. In deze opleiding krijgt u een overzicht van de basisprincipes die u moet in het oog houden bij vastgoedinvesteringen in het buitenland, zowel op het vlak van …

Lees meer

Vereffening en verdeling van nalatenschappen: de knelpunten en valkuilen !

Rinse Elsermans

Tijdens dit seminarie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak dieper ingegaan op de aandachtspunten en valkuilen van de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling. de dagvaarding in vereffening-verdeling, de aanstelling van de notaris-vereffenaar, de opening van…

Lees meer

Planningstechnieken bij nieuw samengestelde gezinnen

Liesbeth Franck

In het huidig maatschappijmodel zijn de nieuw samengestelde gezinnen talrijk. In deze context is het uitermate belangrijk dat op voorhand wordt nagedacht over de wijze waarop het vermogen overgaat bij een overlijden. Het wettelijk vruchtgebruik van een stiefouder (in de hoedanigheid van…

Lees meer

Fiscale aspecten van het nieuwe goederenrecht

Tim Melis en Rosanne Van Gael

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Deze Wet voert een nieuw Boek 3 in het nieuw Burgerlijk Wetboek in. Alle regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie,…

Lees meer

Valkuilen bij controles en fiscale procedures

Tim Melis

Lees meer

Implicaties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht & erfrecht op de bedrijfsleider

Liesbeth Franck

Het kan niet ontkend worden dat, in de huidige samenleving, de regels van het vennootschapsrecht in samenloop komen met de regels van het familiaal vermogensrecht. Denk hierbij zeker aan de gevolgen van een echtscheiding en erfopvolging en hoe dit een impact kan hebben op de aandelen van een…

Lees meer

Samenlevingsvormen van A tot Z

Liesbeth Franck

Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal…

Lees meer

Vastgoedinvesteringen in het buitenland

Rosanne Van Gael

De voorbije jaren hebben Belgen veel geïnvesteerd in vastgoed in het buitenland. De coronaperiode heeft die tendens nog wat versterkt. In deze opleiding krijgt u een overzicht van de basisprincipes die u moet in het oog houden bij vastgoedinvesteringen in het buitenland, zowel op het vlak van …

Lees meer

Schenking en controlestructuren, de finesses.

Rinse Elsermans

Dit seminarie gaat dieper in op enkele planningstechnieken om roerend of onroerend vermogen bij leven over te dragen aan de volgende generatie, met de nodige aandacht voor recente wetswijzigingen, en merkwaardige standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst.

Lees meer

Fiscale aspecten mbt structurering van vastgoed

Tim Melis

In dit seminarie worden de fiscale aspecten van vastgoedtransacties en structurering van het onroerend vermogen, zowel van de particulier als van een rechtspersoon. Komen onder meer aan bod: fiscaal regime van huur; vestiging van zakelijke rechten; buitenlands vastgoed; kostenaftrek van onroerend…

Lees meer

De kaasroute is niet meer ...

Liesbeth Franck

Het zijn onzekere tijden. We moeten dezer dagen denken onder voorbehoud, met aanhalingstekens en tussen haakjes…, maar dit is niet langer het geval als het op “de kaasroute” aankomt. De wetgever heeft immers niet stilgezeten! Met de wet van 13 december 2020 kwam er namelijk definitief een einde aan (…

Lees meer

Actuele knelpunten vruchtgebruik: Waardering vruchtgebruik & vruchtgebruik binnen nieuw goederenrecht.

Tim Melis

Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !? Meer genuanceerde waardebepalingen De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model). Dit m…

Lees meer

Vereffening en verdeling van nalatenschappen: 10 jaar Wet houdende procedure vereffening verdeling

Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

De wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling bestaat dit jaar 10 jaar. Tijdens dit seminarie lichten de sprekers aan de hand van casussen het draaiboek van de vereffening-verdeling toe. Zij focussen hierbij op de nieuwigheden en (vaak…

Lees meer

De kaasroute is gesloten! Alternatieven voor de schenking van uw aandelen en andere planning!

Liesbeth Franck

Sinds 15 december is het niet langer mogelijk om aandelen van een Belgische vennootschap belastingvrij te schenken via een Nederlandse notaris. De zogenaamde “kaasroute” is nu wettelijk aangepakt en deze schenkingen moeten verplicht in België worden geregistreerd. Is het nu nog mogelijk om bela…

Lees meer

Update: Erven en Schenken

Rinse Elsermans

Het recht staat allesbehalve stil. Ook op het vlak van erfrecht en vermogensplanning heeft de wetgever recent enkele hervormingen doorgevoerd, en zit ook de belastingdienst niet stil. Deze opleiding heeft als doelstelling om enkele hervormingen te bespreken in het erfrecht, de erfbelasting en…

Lees meer

De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen!

Rinse Elsermans

Regeling op maat voor beheer vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt. Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Inmiddels hebben meer dan 150.000 Belgen een zorgvolmacht opgemaakt, om op die manier te verzekeren dat…

Lees meer

DE LEVENSVERZEKERING IN HET KADER VAN PATRIMONIALE PLANNING: CIVIELE EN FISCALE ASPECTEN

Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info